เริ่มต้นงานนำเสนอโดยอัตโนมัติ ด้วยการนำเสนอ PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังส่งงานนำเสนอของคุณPowerPoint กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน หรือถ้าคุณกำลังใช้งานได้ในการ คุณอาจต้องการให้บุคคลเมื่อต้องการดูงานนำเสนอของคุณเป็นการแสดงภาพนิ่งแทนที่จะเห็นภาพนิ่งในทันที โหมดแก้ไข บันทึกงานนำเสนอของคุณPowerPoint เป็นแบบPowerPoint แสดง (ไฟล์.ppsx) เพื่อที่จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัตินิ่งเมื่อเปิดไฟล์

ทำการนำเสนอสไลด์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

 1. ในPowerPoint 2016 คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ

 5. ภายใต้บันทึกเป็นชนิด และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint

  บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PowerPoint Show

ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์.ppsx เมื่อไฟล์ถูกคลิกสองครั้ง โปรแกรมเปิดรูปแบบการแสดงภาพนิ่ง

 1. ในPowerPoint 2013 คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ

 4. ภายใต้บันทึกเป็นชนิด และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint

  บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PowerPoint Show
 5. ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์.ppsx เมื่อไฟล์ถูกคลิกสองครั้ง โปรแกรมเปิดรูปแบบการแสดงภาพนิ่ง

แก้ไขไฟล์.ppsx

 1. ในPowerPoint คลิกไฟล์ >เปิด

 2. เรียกดูไฟล์.ppsx และเปิดไฟล์นั้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ระเบียนนิ่งพร้อมกับคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

เปิดงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×