ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แสดงการนำเสนอสไลด์

เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ

เริ่มงานนำเสนอ และดูบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ

ถ้าคุณใช้ PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า ให้เชื่อมต่อหน้าจอ แล้ว PowerPoint จะตั้งค่ามุมมองผู้นำเสนอให้คุณโดยอัตโนมัติ ซ่อนบันทึกย่อของผู้บรรยายไว้ไม่ให้ผู้ชมเห็น มุมมอง บันทึกย่อของผู้บรรยาย และดูบันทึกย่อที่ซ่อนไว้ขณะนำเสนองาน (สำหรับคุณ บันทึกย่อจะปรากฎทางด้านขวาของหน้าต่าง ทางด้านล่างของรูปภาพขนาดย่อของ สไลด์ถัดไป)

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with presenting slideshows!

เริ่มการนำเสนอ

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก ตั้งแต่ต้น

เริ่มการนำเสนอสไลด์ตั้งแต่ต้น

ในตอนนี้ ถ้าคุณกำลังทำงานกับ PowerPoint โดยใช้จอภาพเดียวและคุณต้องการแสดงมุมมองผู้นำเสนอ ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ บนแถบควบคุมที่ด้านล่างซ้าย ให้เลือก การแสดงปุ่มมุมมองของผู้นำเสนอใน PowerPoint แล้วเลือก แสดงมุมมองผู้นำเสนอ

ใช้ตัวควบคุมในมุมมองผู้นำเสนอ

 • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือสไลด์ถัดไป ให้เลือก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

  มุมมองผู้นำเสนอ - ปุ่ม ย้อนกลับ และ ถัดไป

 • เมื่อต้องการดูสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก ดูสไลด์ทั้งหมด

  คลิกที่ ตัวนำทางสไลด์ เพื่อดูสไลด์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณจะเห็นรูปขนาดย่อของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ (ดังแสดงด้านล่างนี้) ทำให้สามารถข้ามไปสไลด์ใดสไลด์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

  เส้นตารางพร้อมรูปขนาดย่อของทุกสไลด์ในงานนำเสนอ

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดในสไลด์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้เลือก ขยายลงในสไลด์ แล้วชี้เมาส์ไปยังจุดที่คุณต้องการดู

  ขยายลงในสไลด์

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยาย ให้ดู ขยายส่วนของสไลด์

 • เมื่อต้องการชี้ที่สไลด์หรือเขียนบนสไลด์ของคุณระหว่างที่คุณกำลังนำเสนองาน ให้เลือก เครื่องมือปากกาและตัวชี้เลเซอร์

  ใช้ปากกาหรือเครื่องมือเลเซอร์เพื่อชี้ที่สไลด์หรือเขียนบนสไลด์

  กดปุ่ม Esc เมื่อคุณต้องการปิดปากกา ตัวชี้เลเซอร์ หรือปากกาเน้นข้อความ

 • เมื่อต้องการซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนสไลด์ปัจจุบันในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก ปิดการแสดงสไลด์ให้เป็นสีดำหรือยกเลิกการปิด

  ปิดการแสดงสไลด์ให้เป็นสีดำหรือยกเลิกการปิด

คุณสามารถใช้ PowerPoint บนสมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรลเพื่อเรียกใช้งานนำเสนอของคุณและดูบันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ ดู การใช้ตัวชี้เลเซอร์บนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อนำเสนองานใน PowerPoint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้ง วิดีโอสั้นๆ

สลับหน้าจอมุมมองผู้นำเสนอและมุมมองสไลด์

เมื่อต้องการกำหนดด้วยตนเองว่าจะให้หน้าจอใดแสดงบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอและหน้าจอใดแสดงเฉพาะสไลด์ บนแถบงานที่ด้านบนของมุมมองของผู้นำเสนอ ให้เลือก การตั้งค่าการแสดง แล้วเลือก สลับมุมมองของผู้นำเสนอและการนำเสนอสไลด์

การตั้งค่าการแสดง ใน มุมมองผู้นำเสนอ

บันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอมีลักษณะอย่างไร

เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องฉายภาพและคุณเริ่มการนำเสนอสไลด์ ปุ่มนี้จะเริ่มการนำเสนอสไลด์ โดยเริ่มจากสไลด์แรกในงานนำเสนอ มุมมองของผู้นำเสนอจะปรากฏบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ ขณะที่สไลด์ปรากฏบนหน้าจอเครื่องฉายภาพ ในมุมมองของผู้นำเสนอนั้นคุณจะสามารถดูบันทึกย่อขณะนำเสนอได้โดยที่ผู้ชมจะเห็นแต่สไลด์ของคุณเท่านั้น

มุมมองผู้นำเสนอใน PowerPoint 2016 ที่มีวงกลมรอบๆ บันทึกย่อของผู้บรรยาย

บันทึกย่อจะปรากฏในบานหน้าต่างทางด้านขวา ข้อความจะล้อมรอบโดยอัตโนมัติ และแถบเลื่อนแนวตั้งจะปรากฏขึ้นถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อโดยใช้ปุ่มสองปุ่มที่มุมซ้ายล่างของบานหน้าต่างบันทึกย่อ:

เปลี่ยนขนาดของข้อความในบานหน้าต่างบันทึกย่อในมุมมองผู้นำเสนอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดบานหน้าต่างในมุมมองของผู้นำเสนอ ให้ชี้เมาส์ไปที่เส้นแนวตั้งที่คั่นระหว่างบานหน้าต่าง แล้วคลิกและลาก

ปิดมุมมองผู้นำเสนอ

ถ้าคุณต้องการปิดมุมมองผู้นำเสนอ ขณะที่คุณกำลังแสดงงานนำเสนอ:

บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ของ Ribbon ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ชื่อว่า ใช้มุมมองผู้นำเสนอ

แท็บการนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint มีกล่องกาเครื่องหมายเพื่อควบคุมว่าจะใช้มุมมองผู้บรรยายเมื่อคุณแสดงงานนำเสนอหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

การใช้ตัวชี้เลเซอร์บนสมาร์ทโฟนของคุณเมื่อนำเสนองานใน PowerPoint

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×