เริ่มงานนำเสนอโดยอัตโนมัติ ด้วยการนำเสนอ PowerPoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังส่งงานนำเสนอของคุณPowerPoint กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน หรือถ้าคุณกำลังใช้งานได้ในการ คุณอาจต้องการให้บุคคลเมื่อต้องการดูงานนำเสนอของคุณเป็นการแสดงภาพนิ่งแทนที่จะเห็นภาพนิ่งในทันที โหมดแก้ไข บันทึกงานนำเสนอของคุณPowerPoint เป็นแบบPowerPoint แสดง (ไฟล์.ppsx) เพื่อให้ได้โดยอัตโนมัติเริ่มนำเสนอสไลด์เมื่อเปิดไฟล์

ทำการนำเสนอสไลด์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

 1. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น (หรือบันทึกสำเนา )

 2. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 4. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ

 5. ภายใต้บันทึกเป็นชนิด และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint

  บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PowerPoint Show

ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์.ppsx เมื่อไฟล์ถูกคลิกสองครั้ง โปรแกรมเปิดรูปแบบการแสดงภาพนิ่ง

แก้ไขไฟล์.ppsx

 1. ในPowerPoint คลิกไฟล์ >เปิด

 2. เรียกดูไฟล์.ppsx และเปิดไฟล์นั้น

ทำการนำเสนอสไลด์ที่เริ่มโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด

 1. ในPowerPoint คลิกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. เรียกดูไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ

 3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ

 4. ภายใต้บันทึกเป็นชนิด และเลือกงานนำเสนอ PowerPoint

  บันทึกงานนำเสนอของคุณเป็น PowerPoint Show
 5. ไฟล์ถูกบันทึกเป็นไฟล์.ppsx ขณะนี้ เมื่อบุคคลกสองนั้นใน File Explorer (หรือ Windows Explorer), นั้นจะเปิดเป็นการนำเสนอสไลด์

แก้ไขไฟล์.ppsx

 1. ในPowerPoint คลิกไฟล์ >เปิด

 2. เรียกดูไฟล์.ppsx และเปิดไฟล์นั้น

บันทึกงานนำเสนอเป็น PowerPoint Show (.ppsx ไฟล์) ไม่พร้อมใช้งานในPowerPoint Online

เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ในPowerPoint Onlineเปิดไฟล์ และบนแท็บมุมมอง ของ ribbon เลือกจากจุดเริ่มต้น

เลือกจากจุดเริ่มต้นบนแท็บมุมมองของ ribbon เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานนำเสนอสไลด์ ดูนำเสนอสไลด์ของคุณใน PowerPoint Online

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าความเร็วและกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพ

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

ระเบียนนิ่งพร้อมกับคำบรรยายและการกำหนดเวลาสไลด์

เปิดงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×