เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

การประชุมทางโทรศัพท์เป็นการโทรที่ดำเนินการกับบุคคลอื่นมากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถเริ่มต้นการประชุมทางโทรศัพท์กับหลายคนพร้อมกันได้ หรือจะเพิ่มบุคคลอื่นในการสนทนาที่มีอยู่ได้เช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เพิ่มที่ติดต่อในการโทร

เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้:

  1. เปิด Lync และในรายการ ที่ติดต่อContacts ให้กดปุ่ม CTRL บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ คลิกที่ติดต่อแต่ละรายการที่คุณต้องการโทรหา หรือคลิกชื่อกลุ่มที่ติดต่อ

  2. คลิกขวาที่ที่ติดต่อหรือชื่อกลุ่มที่เลือกไว้ ชี้ไปที่ เริ่มการประชุมทางโทรศัพท์ จากนั้นคลิกหมายเลขที่คุณต้องการใช้โทร

เพิ่มที่ติดต่อในการโทร

เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อในการโทร ให้ทำดังนี้:

  1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล จากนั้นคลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

  1. กดปุ่ม CTRL บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ คลิกที่ติดต่อที่ต้องการโทรหา จากนั้นคลิก ตกลง หรือคุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อครั้งละหนึ่งรายการหลังจากการค้นหา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×