ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เมื่อใดที่จะใช้ Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา หรือ Web Part การค้นหาเนื้อหาใน SharePoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

มีสอง Web Part ที่สามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลบนไซต์ SharePoint พวกเขาจะคล้าย:เนื้อหาแบบสอบถาม Web Part (CQWP) และเนื้อหาค้นหา Web Part (CSWP) เพียงแค่ โดยดูที่ชื่อของพวกเขา ไม่ชัดเจนเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสอง

Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา และ Web Part การค้นหาเนื้อหา

ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ Web Part และเมื่อใดควรใช้ Web Part ใด

เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดต่างๆ ของ Web Part ทั้งสองชนิด เนื่องจากถ้าคุณเลือก Web Part ที่ไม่ถูกต้อง ไซต์ของคุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานได้ คุณสามารถใช้ Web Part ทั้งสองชนิดเพื่อแสดงเนื้อหาที่ยึดตามคิวรีได้ ในโลกที่ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายดาย ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกระหว่าง Web Part ทั้งสองชนิด ดังนี้

  • ใช้ CQWP เมื่อคุณมีปริมาณเนื้อหาที่จำกัด คิวรีของคุณเป็นแบบง่ายๆ และคุณไม่คาดคิดว่าเนื้อหาของคุณจะเพิ่มมากขึ้นมากในอนาคต

  • ใช้ CSWP ในสถานการณ์อื่นๆ เมื่อคุณต้องการแสดงเนื้อหาที่ยึดตามคิวรี

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Web Part ทั้งสองชนิด:

ลักษณะการทำงานของ Web Part

Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

Web Part การค้นหาเนื้อหา

การกำหนดค่าคิวรี

ง่าย

คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์การค้นหาบางอย่างเช่นจัดการ schema การค้นหาใน SharePoint Online

คิวรีที่มีเนื้อหาจำนวนมาก

ถูกจำกัด

มี

จัดการคิวรีที่ซับซ้อน

ถูกจำกัด

มี

พร้อมสำหรับจัดการการเพิ่มมากขึ้นในอนาคตของเนื้อหา

ถูกจำกัด

มี

แสดงเนื้อหาจากไซต์คอลเลกชันอื่นๆ

ไม่ได้

ใช่ (ให้ดูที่ใช้ Web Part ค้นหาเนื้อหาเพื่อแสดงเนื้อหาจากไซต์คอลเลกชันอื่น ๆด้านล่าง)

สามารถกำหนดลักษณะของผลลัพธ์คิวรีเองได้

ได้ ด้วยการใช้ XSLT

ได้ ด้วยการใช้ HTML

ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาในสถาปัตยกรรมไซต์ที่ซับซ้อน

สูง

Small (ให้ดูที่ใช้ Web Part การค้นหาเนื้อหาจะเก็บค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาลงด้านล่าง)

ทำให้ผลลัพธ์คิวรีที่จะแสดงใน Web Part แคบลง

ไม่สนับสนุน

ได้ เมื่อรวมกับ Web Part การปรับปรุง

คุณสามารถใช้ Web Part ทั้งสองชนิดเพื่อแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ในไซต์ย่อยได้ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและไซต์หน้าแรกสำหรับผู้เยี่ยมชมจะเหมือนกันโดยไม่คำนึงว่าคุณใช้ Web Part ใด ความแตกต่างระหว่าง Web Parts ทั้งสองชนิด คือเทคโนโลยีที่ Web Part ใช้ CQWP จะคิวรีฐานข้อมูล ในขณะที่ CSWP จะคิวรีดัชนีการค้นหา

ต่อไปนี้คือตัวอย่างลักษณะการทำงานของ Web Part เหล่านี้ ตัวอย่าง A แสดงบริษัทที่กำลังใช้ CQWP เพื่อแสดงเนื้อหาจากไซต์ย่อยของยอดขาย และตัวอย่าง B แสดงบริษัทที่กำลังใช้การ CSWP เพื่อแสดงเนื้อหาจากไซต์ย่อยของยอดขาย

วิธีที่ CQWP และ CSWP แสดงเนื้อหา

คำบรรยายรูปภาพ

A:ตัวอย่าง
คิวรีเนื้อหา Web Part

ข:ตัวอย่าง
Web Part การค้นหาเนื้อหา

1

คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาในรายการ

คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาในรายการ

2

ข้อมูลในรายการจะถูกเก็บไว้ใน ฐานข้อมูล ทันที

ตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ ข้อมูลในรายการจะถูกตระเวนโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงใน ดัชนีการค้นหา

3

ผู้เยี่ยมชมเห็นไซต์หน้าแรก CQWP ได้ออกคิวรีไปยัง ฐานข้อมูล โดยอัตโนมัติ

ผู้เยี่ยมชมเห็นไซต์หน้าแรก CSWP จะออกคิวรีไปยัง ดัชนีการค้นหา โดยอัตโนมัติ

4

ฐานข้อมูล จะส่งกลับผลลัพธ์คิวรีและแสดงผลลัพธ์นั้นใน CQWP

ดัชนีการค้นหา จะส่งกลับผลลัพธ์คิวรีและแสดงผลลัพธ์นั้นใน CSWP

เนื่องจาก Web Part ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน กรณีการใช้งาน Web Part ก็จะแตกต่างกันออกไป กรณีการใช้งานมักจะซับซ้อนมากกว่าที่แสดงในตัวอย่างง่ายๆ ที่แสดงไว้ในส่วนก่อนหน้า ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใช้ Web Part คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

  • ฉันมีเนื้อหามากเพียงใด

  • คิวรีจะมีความซับซ้อนมากเพียงใด

  • เนื้อหาของฉันจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตำแหน่งใด

  • เนื้อหาของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปมากเพียงใด

  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาข้อมูลเหล่านี้แบบองค์รวมแทนที่จะพิจารณาแยกจากกัน

หมายเหตุ:  ถ้าคุณกำลังตัดสินใจเปลี่ยนจากไซต์ SharePoint ในสถานที่ไปเป็นไซต์ SharePoint Online และคุณกำลังใช้ CQWP บนไซต์ SharePoint ในสถานที่ของคุณ คุณอาจพบปัญหาบางอย่างด้าน ประสิทธิภาพการทำงาน ใน SharePoint Online คุณจะไม่สามารถปรับขยายผู้เช่าของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานในการแคชจะทำงานต่างออกไปใน SharePoint Online มากกว่าใน SharePoint ในสถานที่

สิ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

ในตัวอย่างที่แล้ว ถ้ารายการข่าวมีจำนวนรายการน้อยกว่า 5000 รายการแล้ว ประสิทธิภาพการทำงานของ CQWP มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดี อย่างไรก็ตาม ถ้ารายการข่าวมีจำนวนข้อมูลเกิน 5000 รายการ และคิวรีใน CQWP มีความซับซ้อน Web Part อาจทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ เป็นเรื่องยากที่จะกำหนดว่าคิวรีที่ซับซ้อนเป็นแบบใด แต่ แหล่งข้อมูล ที่อยู่ในไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันของคุณจะมีความซับซ้อนมากกว่า แหล่งข้อมูล ที่คิวรีรายการที่ระบุ นอกจากนี้ ถ้าคิวรีของคุณใช้ ตัวกรองเพิ่มเติม คิวรีก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การที่คิวรีซับซ้อนมากขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์ของไซต์และเงื่อนไขที่คุณใช้ ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

  • คิวรีที่ซับซ้อนมากกว่าคิวรีที่กรองบนคอลัมน์ของไซต์ชนิดใช่/ไม่ใช่ตัวกรองบนคอลัมน์ของไซต์ชนิดหลายบรรทัดของข้อความ

  • ตัวกรองที่ใช้เงื่อนไข มี จะมีความซับซ้อนมากกว่าคิวรีที่ใช้เงื่อนไข เท่ากับ

  • เงื่อนไข หรือ หลายๆ เงื่อนไขจะเพิ่มความซับซ้อนให้กับคิวรี

การกำหนดค่าคิวรีใน CQWP

ประสิทธิภาพการทำงานของ CQWP ยังได้รับผลกระทบ โดยที่เก็บเนื้อหาของคุณ ถ้าเนื้อหาของคุณถูกเก็บไว้ตลอดทั้งไซต์หลาย ยอดรวมของข้อมูลในรายการ Web Part มีในการดำเนินการจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานนั้น ตัวอย่างเช่น นไซต์ของบริษัทของคุณ home ที่คุณต้องการแสดงรายการข่าวสารล่าสุดจากรายการที่ถูกจัดเก็บอยู่ในไซต์ย่อยหลาย แต่ละรายการประกอบด้วยรายการ 1000 นั่นหมายความ ว่า CQWP จะมีคิวรีข้าม 3000 รายการ

คิวรีทั่วไซต์ย่อยหลายๆ ไซต์ย่อย

ในตัวอย่างนี้ ถ้าเป็นคิวรีอย่างง่าย CQWP มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพดีตราบที่จำนวนรวมของรายการมีน้อยกว่า 5,000 รายการ อย่างไรก็ตาม ถ้าคิวรีมีความซับซ้อน CQWP อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ แม้ว่าจำนวนรวมของรายการจะมีไม่กี่พันรายการก็ตาม

ปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ CQWP คือจำนวนเนื้อหาของคุณที่เพิ่มมากขึ้น โซลูชันที่ใช้ได้ดีในวันนี้อาจไม่สามารถใช้กับเนื้อหาในอนาคตของคุณได้ ถ้าคุณคาดว่าไซต์หรือเนื้อหาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณไม่ควรใช้ CQWP

คุณสามารถใช้ Web Part ทั้งสองชนิดในการแสดงเนื้อหาโดยยึดตามข้อมูลจากการนำทางไซต์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เยี่ยมชมไปที่หน้าหนึ่งๆ Web Part บนหน้านั้นจะออกคิวรีที่มีข้อมูลจากการนำทางไซต์ของคุณให้โดยอัตโนมัติ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงใน Web Part ถ้าคุณมีเนื้อหาไม่มากและคิวรีเป็นแบบง่าย คุณสามารถใช้ CQWP หลายๆ รายการเพื่อแสดงเนื้อหาของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณต้องบำรุงรักษา CQWP แต่ละรายการแยกต่างหากกัน ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของคุณจึงสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อใช้ CSWP กับ การนำทางที่มีการจัดการ และ หน้าประเภท ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของคุณจะคงเดิมแม้เนื้อหาของคุณจะเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่มประเภทการนำทางใหม่ในเนื้อหาของคุณ คุณสามารถใช้หน้าประเภทเดียวกันในการแสดงเนื้อหาที่อยู่ในประเภทการนำทางใหม่ได้ ดังนั้นแม้ว่าเนื้อหาของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณก็ยังคงดูแลรักษาจำนวนหน้าเท่าเดิม

ดูบทความเพิ่มเติมเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

ในตัวอย่างด้านล่าง คุณจะเห็นได้ว่า CQWP สี่รายการสามารถแทนที่ได้ด้วย CSWP รายการเดียวในหน้าประเภท

สถาปัตยกรรมไซต์แบบซับซ้อน

คุณสามารถใช้ CSWP ในการแสดงเนื้อหาจากไซต์คอลเลกชันอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างเนื้อหาในไซต์คอลเลกชันหนึ่งและแสดงเนื้อหานี้ในไซต์คอลเลกชันอีกไซต์คอลเลกชัน คุณต้องใช้ CSWP CQWP สามารถแสดงเนื้อหาจากไซต์คอลเลกชันเดียวเท่านั้น

คิวรีสำหรับเนื้อหาในไซต์คอลเลกชันอื่น

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า Web Part ใดที่ควรใช้ CSWP อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในกรณีส่วนใหญ่ Web Part นี้มีความยืดหยุ่นมากกว่า CQWP และจะให้ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพที่ดีกว่าถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะเพิ่มเนื้อหาของคุณในอนาคต

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ CQWP เราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบดูว่า Web Part ตรงกับความต้องการของคุณในด้านการดูแลรักษาและด้านประสิทธิภาพการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเนื้อหาและ Web Part สำหรับคิวรีเนื้อหา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×