เมื่อใดที่จะใช้คอลัมน์จากการคำนวณและเขตข้อมูลจากการคำนวณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อการ เรียนรู้วิธีการใช้ Power Pivot ผู้ใช้ส่วนใหญ่ค้นพบจำนวนจริงกำลังอยู่ในการรวบรวม หรือคำนวณผลลัพธ์ในแบบบาง ถ้าข้อมูลของคุณมีคอลัมน์ที่ มีค่าตัวเลข คุณสามารถได้อย่างง่ายดายรวมได้ ด้วยการเลือกในรายการเขตข้อมูล Power View หรือ PivotTable ตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นตัวเลข นั้นจะโดยอัตโนมัติสามารถ บวก averaged นับ หรือรวมชนิดใดก็ตามที่คุณเลือก ที่เรียกว่าการวัดแอโดยนัย การวัดโดยนัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย แต่พวกเขามีขีดจำกัด และข้อจำกัดดังกล่าวสามารถสามัญช่วยแก้ โดยชัดแจ้งหน่วยวัดและคอลัมน์จากการคำนวณ

ก่อนอื่นมาดูตัวอย่างที่เราใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าข้อความใหม่สำหรับแต่ละแถวในตารางที่ชื่อผลิตภัณฑ์ แต่ละแถวในตาราง Product ประกอบด้วยทุกประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละเราขาย เรามีคอลัมน์สำหรับ ชื่อผลิตภัณฑ์ สี Size ราคาตัวแทนจำหน่าย และอื่น ๆ ... เรามีตารางที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ ProductCategoryName สิ่งที่เราต้องถูกสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในตาราง Product การรวมชื่อประเภทผลิตภัณฑ์จากตารางประเภทผลิตภัณฑ์ ในตารางผลิตภัณฑ์ของเรา เราสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้:

ประเภท ผลิตภัณฑ์ คอลัมน์จากการคำนวณ

สูตรของเราประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ฟังก์ชัน DAXที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค่าจากคอลัมน์ ProductCategoryName ในตารางประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ใส่ค่าเหล่านั้นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ (แต่ละแถว) ในตาราง Product

นี่คือ ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเราสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าคงที่สำหรับแต่ละแถวที่เราสามารถใช้ในภายหลังในแถว คอลัมน์ หรือกรองพื้นที่ ของ PivotTable หรือ ในรายงาน Power View

ลองสร้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราต้องการคำนวณกำไรทั้งหมดระยะขอบสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไป แม้ในบทช่วยสอนเป็นจำนวนมาก เรามีตารางยอดขายในตัวแบบข้อมูลของเราที่มีข้อมูลธุรกรรม และมีความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Sales และตารางประเภทผลิตภัณฑ์ ในตาราง Sales เรามีคอลัมน์ที่มียอดขายและอีกคอลัมน์หนึ่งที่มีค่าใช้จ่าย

เราสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่คำนวณจากปริมาณกำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละแถว โดยการลบค่าในคอลัมน์ต้นทุนขายจากค่าในคอลัมน์ SalesAmount ดังนี้:

คอลัมน์กำไรในตาราง Power Pivot

ตอนนี้ เราสามารถสร้าง PivotTable และลากเขตข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ คอลัมน์และเขตข้อมูลกำไรทั้งหมดของเราใหม่ไปยังพื้นที่ค่า (คอลัมน์ในตารางใน PowerPivot เป็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable) ผลลัพธ์จะเป็นการวัดโดยนัยที่ชื่อผลรวมของกำไรทั้งหมด จำนวนรวมของค่าจากคอลัมน์กำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ ผลลัพธ์ของเรามีลักษณะดังนี้:

PivotTable แบบง่าย

ในกรณีนี้ กำไรเฉพาะเข้าใจเป็นเขตข้อมูลในค่า ถ้าเรากำลังจะวางกำไรทั้งหมดในพื้นที่คอลัมน์ PivotTable ของเราจะมีลักษณะดังนี้:

PivotTable ที่มีค่าที่ไม่มีประโยชน์

เขตข้อมูลกำไรทั้งหมดของเราไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อนั้นจะถูกวางในพื้นที่คอลัมน์ แถว หรือตัวกรอง ควรเท่านั้นเป็นค่าการรวมในพื้นที่ค่า

สิ่งที่เราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะสร้างคอลัมน์ที่ชื่อว่ากำไรทั้งหมดที่คำนวณระยะขอบกำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales นอกจากนี้เราแล้วเพิ่มกำไรทั้งหมดไปยังพื้นที่ค่าของ PivotTable ของเรา การวัด จากโดยนัยที่สร้างโดยอัตโนมัติที่มีคำนวณผลลัพธ์สำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณกำลังคิดถึงเราจริง ๆ คำนวณกำไรทั้งหมดสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเราสอง คุณถูกต้อง ก่อนอื่นเราคำนวณกำไรสำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales และเราแล้วเพิ่มกำไรทั้งหมดไปยังพื้นที่ค่าที่จะถูกรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ถ้านอกจากนี้คุณกำลังคิดถึงเราไม่จำเป็นต้องสร้างคอลัมน์จากการคำนวณของกำไรทั้งหมด คุณจะถูกต้อง แต่ วิธีแล้ว เลือกทำอย่างใดเราคำนวณของเรากำไรทั้งหมดโดยไม่ต้องการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดได้อย่างไร

กำไร จะจริง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นคำนวณเป็นการวัดชัดเจน

ในขณะนี้ เรากำลังจะออกจากคอลัมน์จากการคำนวณของเรากำไรทั้งหมดในตารางการขายและประเภทผลิตภัณฑ์ในคอลัมน์และกำไรทั้งหมดในค่าของ PivotTable ของเรา การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรา

ในพื้นที่การคำนวณของตาราง Sales ของเรา เรากำลังเพื่อสร้างการวัดกำไรทั้งหมดที่มีชื่อ(เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในการตั้งชื่อ) ในส่วนท้าย นั้นจะให้ผลลัพธ์เดียวกันเป็นสิ่งที่เราทำก่อน แต่ไม่ มีคอลัมน์จากการคำนวณของกำไรทั้งหมด

ขั้นแรก ในตาราง Sales เราเลือก SalesAmount คอลัมน์ และจากนั้น คลิกผลรวมอัตโนมัติเพื่อสร้างความชัดเจนSum SalesAmountวัด โปรดอย่าลืม เป็นการวัดชัดเจนเป็นหนึ่งเราสร้างขึ้นในพื้นที่การคำนวณของตารางใน Power Pivot เราไม่เหมือนกันกับคอลัมน์ต้นทุนขาย เราจะเปลี่ยนชื่อรวมSalesAmountและผลรวมต้นทุนขายเหล่านี้เพื่อให้ง่ายในการระบุ

ปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ ใน Power Pivot

จาก นั้นเราสามารถสร้างการวัดอื่น ด้วยสูตรนี้:

ผลรวมของกำไรทั้งหมด: = [ รวม SalesAmount] - [Total ต้นทุนขาย]

หมายเหตุ: เราไม่สามารถเขียนสูตรของเรายังเป็นการรวม Profit:=SUM([SalesAmount]) - SUM([COGS]) แต่ ด้วยการสร้างการวัด SalesAmount ผลรวมและต้นทุนยอดขายที่แยกต่างหาก เราสามารถใช้ได้ใน PivotTable ของเราเกินไป และเราสามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในเรียงลำดับทั้งหมดของสูตรอื่น ๆ หน่วยวัด

หลังจากเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยวัดผลกำไรทั้งหมดของเราใหม่เป็นสกุลเงิน เราสามารถเพิ่มนั้น PivotTable ของเรา

PivotTable

คุณสามารถดูการวัดกำไรทั้งหมดใหม่ของเราส่งกลับผลลัพธ์เดียวกันเป็นการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดและวางในค่า ความแตกต่างมีของเราผลกำไรวัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ตัวแบบข้อมูลของเราสะอาดตา และกระชับเนื่องจากเรากำลังจะคำนวณในเวลา และสำหรับเขตข้อมูลเท่านั้น เราเลือกสำหรับ PivotTable ของเรา เราไม่จำเป็นต้องคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดหลังจาก

เหตุใดจึงนี้ส่วนสุดท้ายสำคัญ คอลัมน์จากการคำนวณเพิ่มข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูล และข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำ ถ้าเรารีเฟรชตัวแบบข้อมูล ทรัพยากรการประมวลผลยังจำเป็นเพื่อคำนวณค่าในคอลัมน์กำไรทั้งหมด เราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรดังนี้เนื่องจากเราต้องการคำนวณของเรากำไรทั้งหมดเมื่อเราเลือกเขตข้อมูลเราต้องการให้กำไรทั้งหมดสำหรับใน PivotTable เช่นประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค หรือ ตามวัน

เรามาดูตัวอย่างอื่น หนึ่งที่คอลัมน์จากการคำนวณสร้างผลลัพธ์ที่ดูก่อน glance อย่างถูกต้อง แต่...

ในตัวอย่างนี้ เราต้องการคำนวณยอดขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม เราสร้างคอลัมน์จากการคำนวณชื่อ%ของยอดขายในตารางของเรายอดขาย ดังนี้:

% ของการขาย ในคอลัมน์จากการคำนวณ

สถานะของเราสูตร: สำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales หารยอดในคอลัมน์ SalesAmount ผลรวมของผลรวมของจำนวนทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount ออก

ถ้าเราสร้าง PivotTable และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ลงในคอลัมน์ แล้วเลือกคอลัมน์%ของยอดขายใหม่ของเราจะวางลงในค่า เราได้รับผลรวมผลรวมของ%ของยอดขายสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา

PivotTable แสดงผลรวมของ % ของยอดขายประเภทผลิตภัณฑ์

ตกลง ซึ่งมีลักษณะดีไว้ แต่ ลองเพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูล เราเพิ่มปีปฏิทิน จากนั้น เลือกปีที่มีการ ในกรณีนี้ เราเลือก 2007 นี่คือสิ่งที่เราได้รับ

ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องของผลรวมของ % ยอดขายใน PivotTable

ก่อนอื่นอย่าง glance นี้อาจยังคงปรากฏถูกต้อง แต่ เปอร์เซ็นต์ของเราควรจริง ๆ รวม 100% ได้เนื่องจากเราต้องการเรียนรู้เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับ 2007 ดังนั้น สิ่งที่ผิดได้อย่างไร

เรา%ของยอดขายคอลัมน์จากคำนวณเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละแถวที่เป็นค่าในคอลัมน์ SalesAmount หาร ด้วยผลรวมของผลรวมของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount รับการแก้ไขค่าในคอลัมน์จากการคำนวณ พวกเขาจะผลลัพธ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละแถวในตาราง เมื่อเรา%ของยอดขายเพิ่มลงใน PivotTable ของเรา จะถูกรวมเป็นผลรวมของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount ที่ผลรวมของค่าทั้งหมดใน%ของยอดขายคอลัมน์จะยังคงเป็น 100%

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ่านบริบทในสูตรของ DAX ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีของบริบทระดับของแถวและบริบทตัวกรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังอธิบายที่นี่

เราสามารถลบของเรา%ของคอลัมน์จากการคำนวณยอดขายเนื่องจากกำลังจะเพื่อช่วยให้เรา แทน เรากำลังจะสร้างการวัดที่คำนวณได้อย่างถูกต้องของเราเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม โดยไม่คำนึงถึงตัวกรองใด ๆ หรือตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ถูกนำไปใช้

โปรดจำไว้เพียงแค่หาผลรวมของคอลัมน์ SalesAmount หน่วยวัด TotalSalesAmount เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างไร เราใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในหน่วยวัดของเราผลกำไรทั้งหมด และเรากำลังจะใช้งานเป็นอาร์กิวเมนต์ในเขตข้อมูลจากการคำนวณของเราใหม่อีกครั้ง

เคล็ดลับ: การสร้างหน่วยวัดแบบตายตัวอย่าง SalesAmount ผลรวมและต้นทุนขายรวมไม่เท่านั้นเป็นประโยชน์มากมายเองในรายงาน PivotTable หรือรายงาน แต่จะมีประโยชน์เป็นอาร์กิวเมนต์ในหน่วยวัดอื่น ๆ เมื่อคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอาร์กิวเมนต์ด้วย จะทำให้สูตรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอ่านง่ายขึ้น นี่คือข้อมูลที่สร้างตัวแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี

เราสามารถสร้างการวัดใหม่ โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

%ของยอดขายรวม: =([Total SalesAmount]) / คำนวณ ([รวม SalesAmount], ALLSELECTED())

สูตรนี้สถานะ: หารผลลัพธ์จาก SalesAmount รวมผลรวมผลรวมของ SalesAmount โดยไม่มีตัวกรองใด ๆ คอลัมน์หรือแถวอื่นที่ไม่ใช่ที่กำหนดไว้ใน PivotTable

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชันCALCULATEและALLSELECTEDในการอ้างอิงใน DAX

ในตอนนี้ ถ้าเราเพิ่มใหม่ของเรา%ของยอดขายรวมใน pivottable เราได้:

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของผลรวมของ % การขายใน PivotTable

ซึ่งมีหน้าตาได้ดีขึ้น ตอนนี้ เรา%ของยอดขายรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมสำหรับปี 2007 ถ้าเราเลือกปีที่แตกต่างกัน หรือมากกว่าหนึ่งปีในตัวแบ่งส่วนข้อมูล CalendarYear เราใช้เปอร์เซ็นต์ใหม่สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราผลรวมทั้งหมดยังคงเป็น 100% เราสามารถเพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลและตัวกรองอื่น ๆ เกินไป %ของเราได้วัดยอดขายรวมจะสร้างเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงตัวแบ่งส่วนข้อมูลหรือนำตัวกรองใด ๆ เสมอ มีหน่วยวัด เสมอมีคำนวณผลลัพธ์ตามบริบทได้ถูกกำหนด โดยเขตข้อมูลในคอลัมน์และแถว และตัวกรองใด ๆ หรือตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่จะนำไปใช้ นี่คือ power ของหน่วยวัด

ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าหรือไม่คอลัมน์จากการคำนวณ หรือหน่วยวัดจะเหมาะกับความต้องการคำนวณที่เฉพาะเจาะจง:

ใช้คอลัมน์จากการคำนวณ

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณใหม่จะปรากฏขึ้นบนแถว คอลัมน์ หรือในตัวกรอง ใน PivotTable หรือ บนแกน คำอธิบายแผนภูมิ หรือไทล์ โดยในการแสดงภาพ Power View คุณต้องใช้คอลัมน์จากการคำนวณ เหมือนคอลัมน์ทั่วไปของข้อมูล คอลัมน์จากการคำนวณสามารถใช้เป็นเขตข้อมูลในพื้นที่ใด และถ้าตัวเลขอยู่ พวกเขาสามารถถูกรวมในค่าเกินไป

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณใหม่จะ เป็นค่าคงที่สำหรับแถว ตัวอย่างเช่น คุณมีตารางวันที่ มีคอลัมน์ของวัน และคุณต้องการให้คอลัมน์อื่นที่ประกอบด้วยเพียงจำนวนเดือน คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่คำนวณเพียงจำนวนเดือนจากวันที่ในคอลัมน์วัน ตัวอย่างเช่น = MONTH('Date'[Date])

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าข้อความสำหรับแต่ละแถวในตาราง ใช้คอลัมน์จากการคำนวณ ไม่สามารถถูกรวมเขตข้อมูลที่ มีค่าข้อความในค่าเลย ตัวอย่างเช่น =FORMAT('Date'[Date],"mmmm") กันเราชื่อเดือนสำหรับแต่ละวันที่ในคอลัมน์วันที่ในตารางวัน

ใช้หน่วยวัด

  • ถ้าผลลัพธ์ของการคำนวณของคุณเสมอจะขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลอื่น ๆ คุณเลือกใน PivotTable

  • ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการคำนวณที่ซับซ้อน ชอบคำนวณจำนวนโดยยึดตามตัวกรองของการเรียงลำดับบาง หรือคำนวณเกินปี หรือค่าความแปรปรวน ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณ

  • ถ้าคุณต้องการเก็บขนาดของเวิร์กบุ๊กของคุณต่ำสุด และขยายประสิทธิภาพของ สร้างเป็นจำนวนมากในการคำนวณของคุณเป็นค่าที่เป็นไปได้วัด ในหลายกรณี ทั้งหมดของการคำนวณของคุณได้วัด มากลดขนาดของเวิร์กบุ๊ก และเพิ่มความเร็วในเวลาการรีเฟรช

เก็บไว้ในใจ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณเช่นเราไม่ได้กับคอลัมน์ Profit ของเรา และรวบรวมใน PivotTable หรือรายงาน จริงจริง ๆ ดี และง่ายต่อวิธีใน การเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างการคำนวณของคุณเองได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากสองของ Power Pivot ของคุณมีขนาดใหญ่ คุณจะต้องสร้างมีประสิทธิภาพสูงสุด และผิดเพี้ยนบ้างตัวแบบข้อมูลคุณสามารถทำได้ Hopefully สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปต่อไปนี้ช่วยให้คุณ มีบางอย่างยอดเยี่ยมมากทรัพยากรอื่น ๆ มีที่สามารถช่วยคุณมากเกินไป ต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่:บริบทในสูตรของ DAXการรวมใน Power PivotและDAX Resource Center และ ในขณะนั้นมีโรคเพิ่มเติมขั้นสูง และนำทางไปสู่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและบัญชี ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วย Microsoft Power Pivot ใน Excel และสร้างตัวแบบข้อมูลกำไรและขาดทุนจะได้รับการโหลดกับตัวอย่างสูตรและการสร้างตัวแบบข้อมูลที่ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×