เมื่อใดจะใช้คอลัมน์จากคำนวณและเขตข้อมูลจากคำนวณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อการ เรียนรู้วิธีการใช้ Power Pivot ผู้ใช้ส่วนใหญ่ค้นพบจำนวนจริงกำลังอยู่ในการรวบรวม หรือคำนวณผลลัพธ์ในแบบบางอย่าง ถ้าข้อมูลของคุณมีคอลัมน์ที่ มีค่าตัวเลข คุณสามารถได้อย่างง่ายดายรวมได้ ด้วยการเลือกในรายการเขตข้อมูล Power View หรือ PivotTable ตามธรรมชาติ เนื่องจากเป็นตัวเลข นั้นจะโดยอัตโนมัติสามารถ บวก averaged นับ หรือรวมชนิดใดก็ตามที่คุณเลือก ที่เรียกว่าการวัดจากการโดยนัย การวัดโดยนัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย แต่พวกเขามีขีดจำกัด และข้อจำกัดดังกล่าวสามารถสามัญช่วยแก้กับชัดเจนหน่วยวัดและคอลัมน์จากการคำนวณ

ก่อนอื่นมาดูตัวอย่างที่เราใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าข้อความใหม่สำหรับแต่ละแถวในตารางที่ชื่อผลิตภัณฑ์ แต่ละแถวในตาราง Product ประกอบด้วยทุกประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละเราขาย เรามีคอลัมน์สำหรับ ชื่อผลิตภัณฑ์ สี Size ราคาตัวแทนจำหน่าย และอื่น ๆ ... เรามีตารางที่เกี่ยวข้องอื่นที่มีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยคอลัมน์ ProductCategoryName สิ่งที่เราต้องถูกสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในตาราง Product การรวมชื่อประเภทผลิตภัณฑ์จากตารางประเภทผลิตภัณฑ์ ในตารางผลิตภัณฑ์ของเรา เราสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้:

ประเภท ผลิตภัณฑ์ คอลัมน์จากการคำนวณ

สูตรของเราประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ฟังก์ชัน DAXที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค่าจากคอลัมน์ ProductCategoryName ในตารางประเภทผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ใส่ค่าเหล่านั้นสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ (แต่ละแถว) ในตาราง Product

นี่คือ ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของเราสามารถใช้คอลัมน์จากการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าคงที่สำหรับแต่ละแถวที่เราสามารถใช้ในภายหลังในแถว คอลัมน์ หรือกรองพื้นที่ ของ PivotTable หรือ ในรายงาน Power View

ลองสร้างอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราต้องการคำนวณกำไรทั้งหมดระยะขอบสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา นี่คือสถานการณ์สมมติทั่วไป แม้ในบทช่วยสอนเป็นจำนวนมาก เรามีตารางยอดขายในตัวแบบข้อมูลของเราที่มีข้อมูลธุรกรรม และมีความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Sales และตารางประเภทผลิตภัณฑ์ ในตาราง Sales เรามีคอลัมน์ที่มียอดขายและอีกคอลัมน์หนึ่งที่มีค่าใช้จ่าย

เราสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่คำนวณจากปริมาณกำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละแถว โดยการลบค่าในคอลัมน์ต้นทุนขายจากค่าในคอลัมน์ SalesAmount ดังนี้:

คอลัมน์กำไรในตาราง Power Pivot

ตอนนี้ เราสามารถสร้าง PivotTable และลากเขตข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ คอลัมน์และเขตข้อมูลกำไรทั้งหมดของเราใหม่ไปยังพื้นที่ค่า (คอลัมน์ในตารางใน PowerPivot เป็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable) ผลลัพธ์จะเป็นการวัดโดยนัยที่ชื่อผลรวมของกำไรทั้งหมด จำนวนรวมของค่าจากคอลัมน์กำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้ ผลลัพธ์ของเรามีลักษณะดังนี้:

PivotTable แบบง่าย

ในกรณีนี้ กำไรเฉพาะเข้าใจเป็นเขตข้อมูลในค่า ถ้าเรากำลังจะวางกำไรทั้งหมดในพื้นที่คอลัมน์ PivotTable ของเราจะมีลักษณะดังนี้:

PivotTable ที่มีค่าที่ไม่มีประโยชน์

เขตข้อมูลกำไรทั้งหมดของเราไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อนั้นจะถูกวางในพื้นที่คอลัมน์ แถว หรือตัวกรอง ควรเท่านั้นเป็นค่าการรวมในพื้นที่ค่า

สิ่งที่เราทำเสร็จไปแล้วจะสร้างคอลัมน์ที่ชื่อว่ากำไรทั้งหมดที่คำนวณระยะขอบกำไรทั้งหมดสำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales นอกจากนี้เราแล้วเพิ่มกำไรทั้งหมดไปยังพื้นที่ค่าของ PivotTable ของเรา การวัด จากโดยนัยที่สร้างโดยอัตโนมัติที่มีคำนวณผลลัพธ์สำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณกำลังคิดถึงเราจริง ๆ คำนวณกำไรทั้งหมดสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเราสอง คุณถูกต้อง ก่อนอื่นเราคำนวณกำไรสำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales และเราแล้วเพิ่มกำไรทั้งหมดไปยังพื้นที่ค่าที่จะถูกรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ถ้านอกจากนี้คุณกำลังคิดถึงเราไม่จำเป็นต้องสร้างคอลัมน์จากการคำนวณของกำไรทั้งหมด คุณจะถูกต้อง แต่ วิธีแล้ว เลือกทำอย่างใดเราคำนวณของเรากำไรทั้งหมดโดยไม่ต้องการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดได้อย่างไร

กำไร จะจริง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นคำนวณเป็นการวัดชัดเจน

ในขณะนี้ เรากำลังจะออกจากคอลัมน์จากการคำนวณของเรากำไรทั้งหมดในตาราง Sales และประเภทผลิตภัณฑ์ในคอลัมน์และกำไรทั้งหมดในค่าของ PivotTable ของเรา การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของเรา

ในพื้นที่การคำนวณของตาราง Sales ของเรา เรากำลังจะสร้างการวัดกำไรทั้งหมดที่มีชื่อ(เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในการตั้งชื่อ) ในส่วนท้าย นั้นจะให้ผลลัพธ์เดียวกันเป็นสิ่งที่เราทำก่อน แต่ไม่ มีคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมด

ขั้นแรก ในตาราง Sales เราเลือก SalesAmount คอลัมน์ และจากนั้น คลิกผลรวมอัตโนมัติเพื่อสร้างความชัดเจนSum SalesAmountวัด โปรดอย่าลืม จะเป็นการวัดแบบตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นในพื้นที่การคำนวณของตารางใน Power Pivot เราไม่เหมือนกันกับคอลัมน์ต้นทุนขาย เราจะเปลี่ยนชื่อรวมSalesAmountและผลรวมต้นทุนขายเหล่านี้เพื่อให้ง่ายในการระบุ

ปุ่ม ผลรวมอัตโนมัติ ใน Power Pivot

จาก นั้นเราสามารถสร้างการวัดอื่น ด้วยสูตรนี้:

ผลรวมของกำไรทั้งหมด: = [ รวม SalesAmount] - [รวม ต้นทุนขาย]

หมายเหตุ: เราไม่สามารถเขียนสูตรของเรายังเป็น Profit:=SUM([SalesAmount]) รวม - SUM([COGS]) แต่ ด้วยการสร้างการวัด SalesAmount รวมและต้นทุนยอดขายที่แยกต่างหาก เราสามารถใช้ได้ใน PivotTable ของเราเกินไป และเราสามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในเรียงลำดับทั้งหมดของสูตรอื่น ๆ หน่วยวัด

หลังจากเปลี่ยนรูปแบบของหน่วยวัดผลกำไรทั้งหมดของเราใหม่เป็นสกุลเงิน เราสามารถเพิ่มได้กับ PivotTable ของเรา

PivotTable

คุณสามารถดูได้วัดผลกำไรทั้งหมดของเราใหม่ส่งกลับผลลัพธ์เดียวกันเป็นการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดและวางในค่า ความแตกต่างมีของเราผลกำไรวัดจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้ตัวแบบข้อมูลของเราสะอาดตา และกระชับเนื่องจากเรากำลังจะคำนวณในเวลา และสำหรับเขตข้อมูลเท่านั้น เราเลือกสำหรับ PivotTable ของเรา เราไม่จำเป็นต้องคอลัมน์จากการคำนวณกำไรทั้งหมดหลังจาก

เหตุใดจึงนี้ส่วนสุดท้ายสำคัญ คอลัมน์จากการคำนวณเพิ่มข้อมูลไปยังตัวแบบข้อมูล และข้อมูลที่ใช้หน่วยความจำ ถ้าเรารีเฟรชตัวแบบข้อมูล ทรัพยากรการประมวลผลยังจำเป็นเพื่อคำนวณค่าในคอลัมน์กำไรทั้งหมด เราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเช่นนี้เนื่องจากเราต้องการคำนวณของเรากำไรทั้งหมดเมื่อเราเลือกเขตข้อมูลเราต้องกำไรทั้งหมดสำหรับใน PivotTable เช่นประเภทผลิตภัณฑ์ ภูมิภาค หรือ ตามวัน

เรามาดูตัวอย่างอื่น หนึ่งที่คอลัมน์จากการคำนวณสร้างผลลัพธ์ที่ดูก่อน glance อย่างถูกต้อง แต่...

ในตัวอย่างนี้ เราต้องการคำนวณยอดขายเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม เราสร้างคอลัมน์จากการคำนวณชื่อ%ของยอดขายในตารางของเรายอดขาย ดังนี้:

% ของการขาย ในคอลัมน์จากการคำนวณ

สถานะของเราสูตร: สำหรับแต่ละแถวในตาราง Sales หารยอดในคอลัมน์ SalesAmount ผลรวมของผลรวมของจำนวนทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount

ถ้าเราการสร้าง PivotTable และเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์ลงในคอลัมน์ และเลือกคอลัมน์%ของยอดขายใหม่ของเราจะวางลงในค่า เราได้รับผลรวมทั้งหมดของ%ของยอดขายสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา

PivotTable แสดงผลรวมของ % ของยอดขายประเภทผลิตภัณฑ์

ตกลง, ได้ ซึ่งมีลักษณะดีตนั้น แต่ ลองเพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูล เราเพิ่มปีปฏิทิน และเลือกปีที่แล้ว ในกรณีนี้ เราเลือก 2007 นี่คือสิ่งที่เราได้รับ

ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องของผลรวมของ % ยอดขายใน PivotTable

ก่อนอื่นอย่าง glance นี้อาจยังคงปรากฏถูกต้อง แต่ เปอร์เซ็นต์ของเราควรจริง ๆ รวม 100% เนื่องจากเราต้องการเรียนรู้เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับ 2007 ดังนั้น สิ่งที่ผิดได้อย่างไร

เรา%ของยอดขายคอลัมน์จากคำนวณเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละแถวที่เป็นค่าในคอลัมน์ SalesAmount หาร ด้วยผลรวมของผลรวมของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount รับการแก้ไขค่าในคอลัมน์จากการคำนวณ พวกเขาจะผลลัพธ์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละแถวในตาราง เมื่อเรา%ของยอดขายถูกเพิ่มลงใน PivotTable ของเรา จะถูกรวมเป็นผลรวมของค่าทั้งหมดในคอลัมน์ SalesAmount ผลรวมค่าทั้งหมดใน%ของยอดขายคอลัมน์ที่จะยังคงเป็น 100%

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ่านบริบทในสูตรของ DAX ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับดีของบริบทระดับของแถวและบริบทตัวกรอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังอธิบายที่นี่

เราสามารถลบของเรา%ของคอลัมน์จากการคำนวณยอดขายเนื่องจากกำลังจะเพื่อช่วยให้เรา แทน เรากำลังจะสร้างการวัดที่คำนวณได้อย่างถูกต้องของเราเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวม โดยไม่คำนึงถึงตัวกรองใด ๆ หรือตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่ถูกนำไปใช้

โปรดจำไว้เพียงแค่หาผลรวมของคอลัมน์ SalesAmount หน่วยวัด TotalSalesAmount เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้อย่างไร เราใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในหน่วยวัดของเราผลกำไรทั้งหมด และเรากำลังจะใช้งานเป็นอาร์กิวเมนต์ในเขตข้อมูลจากการคำนวณของเราใหม่อีกครั้ง

เคล็ดลับ: การสร้างการวัดชัดเจนเช่น SalesAmount รวมและต้นทุนขายรวมไม่เท่านั้นเป็นประโยชน์มากมายเองในรายงาน PivotTable หรือรายงาน แต่จะมีประโยชน์เป็นอาร์กิวเมนต์ในหน่วยวัดอื่น ๆ เมื่อคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอาร์กิวเมนต์ จะทำให้สูตรของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอ่านง่ายขึ้น นี่คือข้อมูลที่สร้างตัวแบบแนวทางปฏิบัติที่ดี

เราสามารถสร้างการวัดใหม่ โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

%ของยอดขายรวม: =([Total SalesAmount]) / คำนวณ ([รวม SalesAmount], ALLSELECTED())

สูตรนี้สถานะ: หารผลลัพธ์จาก SalesAmount รวมผลรวมผลรวมของ SalesAmount โดยไม่มีตัวกรองใด ๆ คอลัมน์หรือแถวอื่นที่ไม่ใช่ที่กำหนดไว้ใน PivotTable

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชันCALCULATEและALLSELECTEDในการอ้างอิงใน DAX

ในตอนนี้ ถ้าเราเพิ่มใหม่ของเรา%ของยอดขายรวมใน pivottable เราได้:

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องของผลรวมของ % การขายใน PivotTable

ซึ่งมีหน้าตาได้ดีขึ้น ตอนนี้ เรา%ของยอดขายรวมสำหรับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมของปี 2007 ถ้าเราเลือกปีที่แตกต่างกัน หรือมากกว่าหนึ่งปีในตัวแบ่งส่วนข้อมูล CalendarYear เราใช้เปอร์เซ็นต์ใหม่สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราผลรวมทั้งหมดยังคงเป็น 100% เราสามารถเพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลและตัวกรองอื่น ๆ เกินไป %ของเราได้วัดยอดขายรวมจะสร้างเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงตัวแบ่งส่วนข้อมูลหรือนำตัวกรองใด ๆ เสมอ มีหน่วยวัด เสมอมีคำนวณผลลัพธ์ตามบริบทได้ถูกกำหนด โดยเขตข้อมูลในคอลัมน์และแถว และตัวกรองใด ๆ หรือตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่จะนำไปใช้ นี่คือ power ของหน่วยวัด

ต่อไปนี้เป็นแนวทางบางเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าหรือไม่คอลัมน์จากการคำนวณ หรือหน่วยวัดจะเหมาะกับความต้องการคำนวณที่เฉพาะเจาะจง:

ใช้คอลัมน์จากการคำนวณ

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณใหม่จะปรากฏขึ้น บน แถว คอลัมน์ หรือ ในตัวกรองใน PivotTable หรือ บน แกน คำอธิบายแผนภูมิ หรือ เรียงต่อกันตามในการแสดงภาพ Power View คุณต้องใช้คอลัมน์จากการคำนวณ เหมือนคอลัมน์ทั่วไปของข้อมูล คอลัมน์จากการคำนวณสามารถใช้เป็นเขตข้อมูลในพื้นที่ใด และถ้าตัวเลขอยู่ พวกเขาสามารถถูกรวมในค่าเกินไป

  • ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณใหม่จะ เป็นค่าคงที่สำหรับแถว ตัวอย่างเช่น คุณมีตารางวันที่ มีคอลัมน์ของวัน และคุณต้องการให้คอลัมน์อื่นที่ประกอบด้วยเพียงจำนวนเดือน คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่คำนวณเพียงจำนวนเดือนจากวันที่ในคอลัมน์วัน ตัวอย่างเช่น = MONTH('Date'[Date])

  • ถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าข้อความสำหรับแต่ละแถวในตาราง ใช้คอลัมน์จากการคำนวณ ไม่สามารถถูกรวมเขตข้อมูลที่ มีค่าข้อความในค่าเลย ตัวอย่างเช่น =FORMAT('Date'[Date],"mmmm") กันเราชื่อเดือนสำหรับแต่ละวันที่ในคอลัมน์วันที่ในตารางวัน

ใช้หน่วยวัด

  • ถ้าผลลัพธ์ของการคำนวณของคุณเสมอจะขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลอื่น ๆ คุณเลือกใน PivotTable

  • ถ้าคุณจำเป็นต้องทำการคำนวณที่ซับซ้อน ชอบคำนวณจำนวนโดยยึดตามตัวกรองของการเรียงลำดับบาง หรือคำนวณเกินปี หรือค่าความแปรปรวน ใช้เขตข้อมูลจากการคำนวณ

  • ถ้าคุณต้องการเก็บขนาดของเวิร์กบุ๊กของคุณต่ำสุด และขยายประสิทธิภาพของ สร้างเป็นจำนวนมากในการคำนวณของคุณเป็นค่าที่เป็นไปได้วัด ในหลายกรณี ทั้งหมดของการคำนวณของคุณได้วัด มากลดขนาดของเวิร์กบุ๊ก และเพิ่มความเร็วในเวลาการรีเฟรช

เก็บไว้ในใจ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการสร้างคอลัมน์จากการคำนวณเช่นเราไม่ได้กับคอลัมน์ของเรากำไรทั้งหมด และรวบรวมใน PivotTable หรือรายงาน จริงจริง ๆ ดี และง่ายต่อวิธีใน การเรียนรู้เกี่ยวกับสร้างการคำนวณของคุณเองได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากสองของ Power Pivot ของคุณมีขนาดใหญ่ คุณจะต้องสร้างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในด้านสุดตัวแบบข้อมูลคุณสามารถทำได้ Hopefully สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปต่อไปนี้ช่วยให้คุณ มีบางอย่างยอดเยี่ยมมากทรัพยากรอื่น ๆ มีที่สามารถช่วยคุณมากเกินไป ต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่:บริบทในสูตรของ DAXการรวมใน Power PivotและDAX Resource Center และ ในขณะนั้นมีโรคเพิ่มเติมขั้นสูง และนำทางไปสู่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและบัญชี ตัวอย่างของตัวแบบข้อมูลกำไรและขาดทุนและการวิเคราะห์ด้วย Microsoft Power Pivot ใน Excelจะได้รับการโหลดกับตัวอย่างสูตรและการสร้างตัวแบบข้อมูลที่ดีเยี่ยม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×