เพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์

คุณสามารถเพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์ PowerPoint ได้เช่นเดียวกับไฟล์รูปภาพอื่นๆ คุณสามารถแทรกไฟล์ GIF ที่จัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรือใน OneDrive

ปุ่มรูปภาพบนแท็บแทรก
 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. ในแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้คลิก รูปภาพ

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ GIF เคลื่อนไหวที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. เลือกไฟล์ แล้วคลิก แทรก หรือ เปิด

 5. เมื่อต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกแท็บ การนำเสนอสไลด์ บน Ribbon จากนั้นในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้เลือก จากสไลด์ปัจจุบัน เริ่มการนำเสนอสไลด์จากสไลด์ปัจจุบัน

GIF แบบเคลื่อนไหวบนเว็บ

คุณยังสามารถค้นหาเว็บสำหรับ GIF โดยใช้ แทรกรูปภาพออนไลน์ หรือ แทรกภาพตัดปะ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ PowerPoint ของคุณ บนแท็บ แทรก ของ Ribbon ให้เลือก แทรกรูปภาพออนไลน์ หรือ แทรกภาพตัดปะ พิมพ์ "GIF แบบเคลื่อนไหว" ในกล่องค้นหา

กำหนดจำนวนรอบของการเล่นวนภาพเคลื่อนไหว

GIF แบบเคลื่อนไหวมักจะเล่นวนซ้ำอย่างไม่มีสิ้นสุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแก้ไข GIF ก่อนที่คุณจะเพิ่มลงในสไลด์ PowerPoint ของคุณ วิธีง่ายๆ ในการแก้ไข GIF คือการใช้ตัวแก้ไขออนไลน์ที่เรียกว่า ezgif.com

 1. ไปที่ ตัวแยกเฟรม GIF (หรือ "Splitter") บน ezgif.com

  อัปโหลด GIF ของคุณไปยังเว็บไซต์ EZGIF.com
 2. ภายใต้ อัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ GIF บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์ แล้วเลือกปุ่ม เปิด

 3. คลิก อัปโหลด!

  GIF แบบเคลื่อนไหวจะปรากฎบนเว็บเพจ ตามด้วยข้อมูลขนาดไฟล์และขนาดภาพ ซึ่งคล้ายกับรูปภาพนี้:

  GIF ที่อัปโหลดและปุ่ม แยกจากเฟรม
 4. คลิกปุ่ม แยกเป็นเฟรม ที่ด้านล่างของ GIF แบบเคลื่อนไหว

  หลังจากผ่านไปสักครู่ การแบ่งเป็นแต่ละเฟรมจะแสดงบนเว็บเพจ

  ที่ด้านล่างของหลายๆ เฟรม (เลื่อนลงบนหน้าถ้าจำเป็น) จะมีปุ่ม แก้ไขภาพเคลื่อนไหว สีน้ำเงิน

 5. คลิก แก้ไขภาพเคลื่อนไหว

  คลิกปุ่ม แก้ไขภาพเคลื่อนไหว

  ชุดเฟรมจะปรากฎขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับตัวเลือก ข้ามคัดลอก และ หน่วงเวลา สำหรับแต่ละเฟรม ที่ด้านล่างเฟรมจะมีตัวเลือกเพิ่มเติม รวมถึง จำนวนการเล่นวน

 6. ภายใต้ ตัวเลือก GIF ในกล่อง จำนวนการเล่นวน ให้พิมพ์ตัวเลขของจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้เล่น GIF

  ในกล่อง จำนวนการเล่นวน ให้พิมพ์ตัวเลขของจำนวนครั้งที่จะเล่น GIF
 7. คลิก สร้าง GIF!

 8. หลังจากผ่านไปสักครู่ GIF ที่แก้ไขแล้วจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของปุ่ม สร้าง GIF! ที่ด้านล่างของ GIF ที่แก้ไขแล้วคือแถวของปุ่ม และที่ด้านขวาสุดคือปุ่มที่ชื่อว่า บันทึก

  เลือกปุ่ม บันทึก เพื่อคัดลอก GIF ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 9. คลิก บันทึก เพื่อคัดลอก GIF ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด หรือคุณสามารถระบุตำแหน่งที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์ GIF ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ

  คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการคัดลอกไฟล์ GIF ไปยังที่ใดในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อมี GIF ที่แก้ไขแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณก็พร้อมที่จะแทรกลงในสไลด์ใน PowerPointแล้ว

คุณสามารถเพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์ PowerPoint ได้เช่นเดียวกับไฟล์รูปภาพอื่นๆ คุณสามารถแทรกไฟล์ GIF ที่จัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในที่จัดเก็บแบบคลาวด์ (เช่น OneDrive)

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปภาพ > รูปภาพจากไฟล์

  บนแท็บ หน้าแรก ของ Ribbon ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปภาพ > รูปภาพจากไฟล์
 3. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ GIF แบบเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเพิ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไฟล์ลงท้ายด้วยนามสกุล .gif เลือกไฟล์ แล้วคลิก แทรก

 4. เมื่อต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเมนู การนำเสนอสไลด์ แล้วเลือก เล่นจากสไลด์ปัจจุบัน

กำหนดจำนวนรอบของการเล่นวนภาพเคลื่อนไหว

GIF แบบเคลื่อนไหวมักจะเล่นวนซ้ำอย่างไม่มีสิ้นสุด แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการแก้ไข GIF ก่อนที่คุณจะเพิ่มลงในสไลด์ PowerPoint ของคุณ วิธีง่ายๆ ในการแก้ไข GIF คือการใช้ตัวแก้ไขออนไลน์ที่เรียกว่า ezgif.com

 1. ไปที่ ตัวแยกเฟรม GIF (หรือ "Splitter") บน ezgif.com

  อัปโหลด GIF ของคุณไปยังเว็บไซต์ EZGIF.com
 2. ภายใต้ อัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกปุ่ม เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ GIF บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกไฟล์ แล้วเลือกปุ่ม เปิด

 3. คลิก อัปโหลด!

  GIF แบบเคลื่อนไหวจะปรากฎบนเว็บเพจ ตามด้วยข้อมูลขนาดไฟล์และขนาดภาพ ซึ่งคล้ายกับรูปภาพนี้:

  GIF ที่อัปโหลดและปุ่ม แยกจากเฟรม
 4. คลิกปุ่ม แยกเป็นเฟรม ที่ด้านล่างของ GIF แบบเคลื่อนไหว

  หลังจากผ่านไปสักครู่ การแบ่งเป็นแต่ละเฟรมจะแสดงบนเว็บเพจ

  ที่ด้านล่างของหลายๆ เฟรม (เลื่อนลงบนหน้าถ้าจำเป็น) จะมีปุ่ม แก้ไขภาพเคลื่อนไหว สีน้ำเงิน

 5. คลิก แก้ไขภาพเคลื่อนไหว

  คลิกปุ่ม แก้ไขภาพเคลื่อนไหว

  ชุดเฟรมจะปรากฎขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับตัวเลือก ข้ามคัดลอก และ หน่วงเวลา สำหรับแต่ละเฟรม ที่ด้านล่างเฟรมจะมีตัวเลือกเพิ่มเติม รวมถึง จำนวนการเล่นวน

 6. ภายใต้ ตัวเลือก GIF ในกล่อง จำนวนการเล่นวน ให้พิมพ์ตัวเลขของจำนวนครั้งที่คุณต้องการให้เล่น GIF

  ในกล่อง จำนวนการเล่นวน ให้พิมพ์ตัวเลขของจำนวนครั้งที่จะเล่น GIF
 7. คลิก สร้าง GIF!

 8. หลังจากผ่านไปสักครู่ GIF ที่แก้ไขแล้วจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของปุ่ม สร้าง GIF! ที่ด้านล่างของ GIF ที่แก้ไขแล้วคือแถวของปุ่ม และที่ด้านขวาสุดคือปุ่มที่ชื่อว่า บันทึก

  เลือกปุ่ม บันทึก เพื่อคัดลอก GIF ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 9. คลิก บันทึก เพื่อคัดลอก GIF ที่แก้ไขแล้วกลับไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์ ดาวน์โหลด หรือคุณสามารถระบุตำแหน่งที่คุณต้องการคัดลอกไฟล์ GIF ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ของคุณ

  คุณสามารถระบุว่าคุณต้องการคัดลอกไฟล์ GIF ไปยังที่ใดในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

เมื่อมี GIF ที่แก้ไขแล้วอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณก็พร้อมที่จะแทรกลงในสไลด์ใน PowerPointแล้ว

กระบวนการนี้ใช้ไม่ได้ใน PowerPoint Online เนื่องจาก PowerPoint Online ไม่สามารถเล่น GIF แบบเคลื่อนไหวได้

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×