เพิ่ม PDF ลงในไฟล์ Office ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ดูวิธีการแทรกไฟล์ในการจัดรูปแบบ PDF ลงในไฟล์ Office ของคุณเป็นวัตถุ คุณสามารถปรับขนาดวัตถุ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่คุณแทรกไว้ คุณจะต้องมี Adobe Acrobat Abode Reader ติดตั้ง หรือเมื่อต้องการดู หรืออ่านไฟล์ PDF

หมายเหตุ: กับ 2016 และ Word 2013 คุณสามารถแปลง PDF เป็นเอกสาร Word ที่คุณสามารถแก้ไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่การแก้ไขเนื้อหา PDF ใน Word

 1. คลิกแทรก >วัตถุ ในกลุ่มข้อ ความ

  สำหรับ Outlook ให้คลิกภายในเนื้อความของรายการ เช่น ข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน

 2. คลิก สร้างจากไฟล์ > เรียกดู

 3. เรียกดูไฟล์ .pdf ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก เปิด

 4. (เลือกได้) ในกล่องโต้ตอบวัตถุ เลือกแสดงเป็นไอคอน ถ้าคุณต้องการให้แสดงไอคอน PDF ในเอกสารของคุณ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแสดงหน้าแรกของไฟล์ PDF

 5. คลิก ตกลง

OneNote มีขั้นตอนต่าง ๆ แต่คุณยังคงสามารถแทรกไฟล์ PDF ลงในสมุดบันทึก ต่อไปนี้เป็นวิธีการ

 1. คลิก แทรก > สิ่งพิมพ์จากไฟล์ ในกลุ่ม ไฟล์

 2. เรียกดูไฟล์ PDF คุณต้องการแทรก แล้ว คลิ กแทรก

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • ถ้าคุณต้องการนำมาใช้ใหม่บางส่วนของข้อความจาก PDF นั่นคือตัวอย่าง passage สั้น — ลองคัดลอก และวาง โดยปกติ แล้วคุณจะได้รับการทดสอบแบบธรรมดา โดยไม่มีการจัดรูปแบบ

 • PDF เรียงหน้ากระดาษใหม่ฟีเจอร์พร้อมใช้งานใน Word 2013 และ 2016 คุณสามารถเปิด และแก้ไขเนื้อหา PDF เช่นย่อหน้า รายการ และ ตาราง เป็นเอกสาร Word Word ดึงเนื้อหาจากเอกสาร PDF รูปแบบ และต่อเนื่องเนื้อหานั้นเป็นไฟล์.docx ขณะรักษาเป็นเค้าโครงข้อมูลจำนวนมากได้ ดูแก้ไขเนื้อหา PDF ใน Wordเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×