เพิ่ม Facebook และ Twitter ไอคอนการลายเซ็นอีเมลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณที่มีไอคอนสำหรับ Facebook, Twitter หรือไซต์อื่น ๆ สื่อทางสังคม เมื่อผู้รับข้อความคลิกที่ไอคอนในลายเซ็น ใหม่หน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์เปิดขึ้น และบัญชีผู้ใช้สื่อทางสังคมของคุณปรากฏขึ้น

คุณสามารถให้มีการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความส่งออกได้โดยอัตโนมัติ หรือจะเพิ่มลายเซ็นด้วยตนเองเฉพาะข้อความที่คุณเลือกก็ได้

การสร้างลายเซ็น

 1. สำหรับแต่ละไอคอนที่คุณต้องการใช้ในลายเซ็นอีเมล คลิกขวาด้านล่างไอคอน แล้ว คลิ กบันทึกรูปภาพเป็น บันทึกไอคอนลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เว็บไซต์

ไอคอน

Facebook

ไอคอน Facebook

Twitter

ไอคอน Twitter

LinkedIn

ไอคอน LinkedIn

Flickr

ไอคอน Flickr

 1. เปิดข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 1. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 3. ในกล่องแก้ไขลายเซ็น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็นเช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่เว็บไซต์

 4. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. คลิก แทรกไอคอน รูปภาพ ภาพ เรียกดูไปไอคอนที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 คลิกเพื่อเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง ทำซ้ำสำหรับแต่ละไอคอนที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกที่ไอคอนคุณได้เพิ่มไว้ในขั้นตอนที่ 7 แล้ว คลิ ก แทรกไอคอนการเชื่อมโยงหลายมิติ เชื่อมโยงหลายมิติ

 7. ในกล่องอยู่ พิมพ์อยู่เว็บหรือ URL สำหรับของ Facebook, Twitter หรือบัญชีผู้ใช้สื่อทางสังคมที่สอดคล้องกับไอคอน

 8. คลิก ตกลง

 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 10 สำหรับแต่ละไอคอนที่คุณเพิ่มไว้ในขั้นตอนที่ 7

 10. เมื่อต้องการสิ้นสุดการสร้างลายเซ็น ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้าง หรือปรับเปลี่ยนจะไม่ปรากฏในข้อความเปิดอยู่

ด้านบนของเพจ

การเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความ

คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นลงในข้อความส่งออกทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกว่าจะให้ข้อความใดมีลายเซ็น

หมายเหตุ:  แต่ละข้อความสามารถมีได้เพียงหนึ่ง ลายเซ็น

แทรกลายเซ็นโดยอัตโนมัติ

 1. บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

 2. ภายใต้ เลือกลายเซ็นเริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการให้เชื่อมโยงกับลายเซ็น

 3. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการรวม

 4. ถ้าคุณต้องการใส่ลายเซ็นเมื่อคุณตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นนั้น มิฉะนั้น ให้คลิก (ไม่มี)

แทรกลายเซ็นด้วยตนเอง

 • ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  คำสั่ง ลายเซ็น บน Ribbon

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาลายเซ็นออกจากข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือกลายเซ็นนั้นในเนื้อหาข้อความ แล้วกด DELETE

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×