เพิ่ม และเอาสมาชิกของกลุ่มใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปรับปรุง: 2017 เมษายน

โครงการเพราะ และ ไป ดังกล่าวด้วย จะสมาชิกกลุ่มของคุณ กล่าว คุณจำเป็นต้องเพิ่ม หรือเอาสมาชิกออกไปไว้เหนือชีวิตของกลุ่ม แม้ว่าคุณอาจต้องการเพิ่ม หรือเอาเจ้าของกลุ่ม

สมาชิกของกลุ่มสามารถเชิญบุคคลอื่นลงในกลุ่ม แต่เฉพาะเจ้าของกลุ่มสามารถเอาออก ตามค่าเริ่มต้น บุคคลที่สร้างกลุ่มเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่ผู้อื่นสามารถมอบหมายบทบาทนี้ด้วย

ขั้นตอนสำหรับการเชิญบุคคลเข้าร่วมกลุ่มจะแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับกลุ่มสาธารณะกว่าสำหรับกลุ่มเป็นส่วนตัว กลุ่มส่วนจำเป็นต้องมีการอนุมัติเจ้าของก่อนที่ผู้ถูกเชิญได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม กำหนดชนิดของกลุ่มที่คุณกำลังเชิญเป็นสมาชิกจะ —สาธารณะหรือส่วนตัว— แล้ว ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

ต้องการเชิญผู้เยี่ยมชมกับกลุ่มของคุณได้อย่างไร ทำตามขั้นตอนในผู้เยี่ยมชมเพิ่มให้กับกลุ่ม

กลุ่มสาธารณะ
 1. เปิดOutlook บนเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้กลุ่มเลือกกลุ่มของคุณ

  นำทางด้านซ้ายจาก Outlook ใน Office 365

 3. ในส่วนหัวของกลุ่ม เลือกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>เชิญบุคคลอื่น

  หมายเหตุ: ไม่เห็นเชิญผู้อื่นบนหน้าจอของคุณได้อย่างไร นี่คือฟีเจอร์ใหม่ที่จะนำออกไปยังลูกค้า Office 365 ทั่วโลก ถ้าคุณไม่เห็นได้บนหน้าจอของคุณ ฟีเจอร์นี้ยังไม่ได้ทำกับบัญชีผู้ใช้ของคุณยัง คุณควรได้รับเร็ว ๆ นี้

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกคัดลอกเพื่อวางลิงก์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มลงในอีเมลที่คุณได้เริ่มใช้เขียน

  • เลือกอีเมลเพื่อเริ่มข้อความใหม่ ด้วยการคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มการเชื่อมโยงฝังอยู่ภายใน ผู้รับจะต้องคลิกลิงก์นั้นเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม

   คลิกคัดลอกหรืออีเมเพื่อฝังลิงก์เข้าร่วมในอีเมล
 5. เสร็จสิ้นการเขียนจดหมาย และคลิกส่ง

กลุ่มเป็นส่วนตัว
 1. เปิดOutlook บนเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้กลุ่มเลือกกลุ่มของคุณ

  นำทางด้านซ้ายจาก Outlook ใน Office 365

 3. ในส่วนหัวของกลุ่ม เลือกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>เชิญบุคคลอื่น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกคัดลอกเพื่อวางลิงก์เพื่อเข้าร่วมกลุ่มลงในอีเมลที่คุณได้เริ่มใช้เขียน

  • เลือกอีเมลเพื่อเริ่มข้อความใหม่ ด้วยส่งที่ร้องขอเชื่อมโยงฝังอยู่ภายใน ผู้รับจะต้องคลิกลิงก์นั้นเพื่อส่งการเรียกประชุมรวมไปยังเจ้าของกลุ่ม

   คลิกคัดลอกหรืออีเมเพื่อฝังลิงก์เข้าร่วมในอีเมล
 5. เสร็จสิ้นการเขียนจดหมาย และคลิกส่ง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเพิ่มสมาชิกให้กับกลุ่มจากหน้าสมาชิก โดยการเลือกไอคอนของสมาชิกในกลุ่ม>เพิ่มสมาชิกได้

เมื่อคุณเพิ่มผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ภายนอกรู้จัก กลุ่ม จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงอีเมลที่ ปฏิทิน บันทึกย่อโครงการ ไฟล์โครงการ และแผนโครงการ ผู้เยี่ยมชมไม่เห็นโหนกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางของพวกเขาใน Outlook ได้รับอีเมลที่กลุ่มและเชื่อมโยงไปยังไฟล์ผ่านทางกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

ส่วนหัวของกลุ่มระบุเมื่อผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมจะรวมอยู่ในกลุ่ม ตัวบ่งชี้รวมข้อความและไอคอนลูกโลก ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

ตัวบ่งชี้ visual ผู้เยี่ยมชมที่รวมอยู่ในกลุ่ม

หน้าสมาชิกยังประกอบด้วยตัวบ่งชี้ visual เพื่อแสดงความแตกต่างของผู้เยี่ยมชมสมาชิก

ตัวบ่งชี้ visual บนสมาชิกผู้เยี่ยมชม

เมื่อคุณได้เชิญผู้เข้าร่วมกลุ่มเยี่ยมชม พวกเขาจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่า พวกเขาได้ถูกเพิ่มไว้ พวกเขาจะเริ่มต้นจะได้รับการสนทนากลุ่มและเหตุการณ์ในปฏิทินในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา แต่สมาชิกผู้เยี่ยมชมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถดู และทำได้ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถ:

 • เป็นเจ้าของกลุ่ม

 • ดูสมุดรายชื่อส่วนกลาง

 • ดูข้อมูลทั้งหมดบนบัตรที่ติดต่อของสมาชิกของกลุ่ม

 • มุมมองการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

เจ้าของกลุ่มสามารถยกเลิกการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมเมื่อใดก็

เมื่อต้องการเพิ่มผู้เยี่ยมชมให้กับกลุ่ม

 1. เปิดOutlook บนเว็บ

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้กลุ่มเลือกกลุ่มของคุณ

 3. ในส่วนหัวของกลุ่ม เลือกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>สมาชิก

 4. เลือกเพิ่มสมาชิก

 5. ใส่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชม คุณจะเห็นข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เจ้าต้องเป็นผู้อนุมัติเพิ่มเติมของผู้เยี่ยมชม

  ข้อความเตือนเกี่ยวกับการเพิ่มผู้เยี่ยมชมกับกลุ่ม

 6. เลือกบันทึก

คุณต้องเป็นเจ้าของกลุ่มเมื่อต้องการเอาสมาชิกออก ฉันทราบได้อย่างไรถ้าฉันเป็นเจ้าของกลุ่มได้อย่างไร

 1. ภายใต้ส่วนหัวของกลุ่ม คลิกทั้งหมดเพื่อดูสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด

  หัวข้อกลุ่ม ด้วยปุ่มทั้งหมดที่ถูกเน้น

 2. โฮเวอร์เหนือชื่อของสมาชิกคุณต้องการเอาออก จากนั้น คลิกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>เอาออกจากกลุ่ม

 1. ภายใต้ส่วนหัวของกลุ่ม เลือกเจ้าของเพื่อดูชื่อเจ้าของกลุ่มทั้งหมด

  ส่วนหัวของกลุ่มเจ้าของลิงก์ที่ถูกเน้นด้วย

คุณจะต้องเป็นเจ้าของกลุ่มการเลื่อนระดับหนึ่งสมาชิกกลุ่มของคุณสามารถออก

 1. ภายใต้ส่วนหัวของกลุ่ม เลือกทั้งหมด

  หัวข้อกลุ่ม ด้วยปุ่มทั้งหมดที่ถูกเน้น

 2. โฮเวอร์เหนือชื่อของสมาชิกคุณต้องการเลื่อนระดับ และเลือกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>ทำให้เจ้าของออก

เมื่อลดระดับเจ้าของไปสู่สถานะสมาชิก โปรดจำไว้ว่า กลุ่มที่ต้องมีเจ้าของอย่างน้อยหนึ่ง เฉพาะเจ้าของกลุ่มสามารถลดระดับ

 1. ภายใต้ส่วนหัวของกลุ่ม เลือกเจ้าของ

  ส่วนหัวของกลุ่มเจ้าของลิงก์ที่ถูกเน้นด้วย

 2. โฮเวอร์เหนือชื่อของสมาชิกคุณต้องการเลื่อนระดับ และเลือกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม>เอาสถานะเจ้าของออก

 1. เปิดOutlook 2016

 2. ภายใต้กลุ่มในการนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 3. บน ribbon กลุ่ม เลือกเพิ่มสมาชิก

  คลิกปุ่มเพิ่มสมาชิกบน ribbon

 4. ในกล่องเพิ่มบุคคลค้นหาบุคคลภายในองค์กรของคุณ โดยชื่อเต็มของพวกเขาหรือที่อยู่อีเมล นั้นแล้ว เลือกชื่อที่จะเพิ่ม

  เพิ่มสมาชิกใหม่

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มบุคคลหลายคนในเวลาเดียวกัน เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมล โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 5. คลิก ตกลง

เมื่อคุณเพิ่มผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ภายนอกรู้จัก กลุ่ม จะอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงอีเมลที่ ปฏิทิน บันทึกย่อโครงการ ไฟล์โครงการ และแผนโครงการ ผู้เยี่ยมชมไม่เห็นโหนกลุ่มในบานหน้าต่างนำทางของพวกเขาใน Outlook ได้รับอีเมลที่กลุ่มและเชื่อมโยงไปยังไฟล์ผ่านทางกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา

ส่วนหัวของกลุ่มระบุเมื่อผู้ใช้ของผู้เยี่ยมชมจะรวมอยู่ในกลุ่ม ตัวบ่งชี้รวมข้อความและไอคอนลูกโลก ดังที่แสดงในตัวอย่างนี้

การเป็นสมาชิกของผู้เยี่ยมชมที่ระบุไว้ในส่วนหัวของกลุ่มของคุณ

เมื่อคุณได้เชิญผู้เข้าร่วมกลุ่มเยี่ยมชม พวกเขาจะได้รับแจ้งทางอีเมลว่า พวกเขาได้ถูกเพิ่มไว้ พวกเขาจะเริ่มต้นจะได้รับการสนทนากลุ่มและเหตุการณ์ในปฏิทินในกล่องจดหมายเข้าของพวกเขา แต่สมาชิกผู้เยี่ยมชมที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถดู และทำได้ในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถ:

 • เป็นเจ้าของกลุ่ม

 • ดูสมุดรายชื่อส่วนกลาง

 • ดูข้อมูลทั้งหมดบนบัตรที่ติดต่อของสมาชิกของกลุ่ม

 • มุมมองการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

เจ้าของกลุ่มสามารถยกเลิกการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชมเมื่อใดก็

เมื่อต้องการเพิ่มผู้เยี่ยมชมให้กับกลุ่ม

 1. เปิดOutlook 2016

 2. ภายใต้กลุ่มในนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 3. บน ribbon กลุ่ม เลือกเพิ่มสมาชิก

  คลิกปุ่มเพิ่มสมาชิกบน ribbon

 4. ในกล่องเพิ่มบุคคลใส่อยู่อีเมลของผู้เยี่ยมชม แล้วกดEnter ข้อความสีแดงจะแจ้งเตือนคุณว่า ผู้เยี่ยมชมจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่ม

  คุณได้รับแจ้งว่า ผู้เยี่ยมชมจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาของกลุ่ม

 5. เลือก ตกลง

 1. ภายใต้กลุ่มในการนำทางด้านซ้าย เลือกกลุ่มของคุณ

  เลือกกลุ่มบนแถบการนำทางด้านซ้าย

 2. บน ribbon เลือกแก้ไข กลุ่ม

  แก้ไขกลุ่ม ใน Outlook 2016

 3. ในกล่องแก้ไขกลุ่มชี้ไปชื่อของคุณต้องการเอาสมาชิก คลิ กX

  เอาสมาชิกออก

  คำเตือน: เมื่อใช้หน้าจอสัมผัส ถ้าคุณแตะที่ชื่อของสมาชิกในกลุ่ม ข้อมูลของสมาชิกจะถูกลบ และจะไม่มีพร้อมท์สำหรับการยืนยันปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ผู้เยี่ยมชมการเข้าถึงใน Office 365 กลุ่ม

สร้างกลุ่ม

เข้าร่วมกลุ่ม

ลบกลุ่ม

ออกจากกลุ่ม

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่ม Office 365

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×