เพิ่ม และพิมพ์เครื่องหมายครอบตัดใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องหมายครอบตัดในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้การตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูงสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องหมายครอบตัดจะไม่บน ribbon ดังที่คุณอาจคาดไว้

เครื่องหมายครอบตัด

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกที่ลูกศรถัดจากขนาดกระดาษและเลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณ

 3. ภายใต้ เครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ลูกศรถัดจากเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก การตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

  การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

 4. บนแท็บ เครื่องหมายและการตัดตก ภายใต้ เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ ให้คลิกกล่อง เครื่องหมายครอบตัด แล้วคลิก ตกลง

  ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเครื่องหมายครอบตัด

 5. ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องหมายครอบตัดอยู่ในที่ที่คุณต้องการ และคลิก พิมพ์

  สกรีนช็อตของตัวเลือก พิมพ์ ใน Publisher

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเอาเครื่องหมายครอบตัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×