เพิ่ม และจัดการผู้รับมอบสิทธิ์ใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำให้การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ของปฏิทิน Microsoft Exchange ติดต่อ และอีเมล และคุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดกิจกรรมที่ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถดำเนินการสำหรับคุณ

เพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการใช้การมอบสิทธิ์ คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณต้องมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์ถึง คลิกขั้นสูง แล้ว คลิ กผู้รับมอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิก เพิ่ม  เพิ่ม

 4. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้รับมอบสิทธิ์

 5. คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ในรายการผลลัพธ์การค้นหา แล้ว คลิ กเพิ่ม

 6. ในกล่องสิทธิ์ เลือกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับชนิดของแต่ละรายการ

  หมายเหตุ: ก่อนที่ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ เขาหรือเธอต้องเพิ่มคุณลงในรายการของบุคคลที่ฉันกำลังผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับ ในบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange หรือเธอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้เป็น ผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับผู้อื่น ดูกลายเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ หรือหยุดการผู้รับมอบสิทธิ์ใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

จัดการสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับรายการหลายชนิด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้คุณต้อง การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ คลิกขั้นสูง แล้ว คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 4. คลิกปุ่ม การกระทำ  เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิก กำหนดสิทธิ์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าระดับสิทธิ์ที่ไม่มี มอบสิทธิ์ยังคงอยู่ในรายชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณกลับสิทธิ์ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว

จัดการสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์เดียว

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บการจัดระเบียบ:

  ในปฏิทิน คลิกสิทธิ์สำหรับปฏิทิน

  2016 outlook สำหรับ Mac ปุ่มสิทธิ์ของปฏิทิน

  ในจดหมายหรือบุคคล คลิกสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์

  2016 outlook สำหรับ Mac ปุ่มสิทธิ์ของโฟลเดอร์

 3. คลิกที่ชื่อของบุคคลคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

 4. ในรายการระดับสิทธิ์ เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการ สิทธิ์แต่ละระดับโดยอัตโนมัติในด้านล่างโดยยึดตามสิ่งที่คุณเลือกในรายการ

  เมื่อต้องการกำหนดระดับสิทธิ์ของผู้ใช้ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายภายใต้อ่านเขียนลบ และอื่น ๆ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าระดับสิทธิ์ที่ไม่มี มอบสิทธิ์ยังคงอยู่ในรายชื่อ ซึ่งช่วยให้คุณกลับสิทธิ์ในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ดูตัวเลือกสำหรับการแชร์ และการรับมอบสิทธิ์โฟลเดอร์ใน 2016 Outlook สำหรับ Mac

เอาผู้รับมอบสิทธิ์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้คุณต้อง การเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ คลิกขั้นสูง แล้ว คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 4. คลิก ลบ ลบ

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลือกสำหรับการแชร์ และการรับมอบสิทธิ์โฟลเดอร์ใน Outlook for Mac

กลายเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ หรือหยุดการผู้รับมอบสิทธิ์ใน Outlook for Mac

เพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการใช้การมอบสิทธิ์ คุณและผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณต้องมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์ คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิกแท็บ มอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิก เพิ่ม  เพิ่ม

 4. พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ แล้วคลิก ค้นหา

 5. คลิกชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์ จากนั้นคลิก ตกลง

 6. สำหรับรายการแต่ละชนิด ให้ใช้เมนูป็อปอัพในการเลือกระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้รับมอบสิทธ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสิทธิ์สำหรับผู้รับมอบสิทธิ์ ให้ดู เกี่ยวกับการแชร์และการมอบหมายสิทธิ์

  หมายเหตุ: ก่อนที่ผู้รับมอบสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงรายการของคุณได้ เขาหรือเธอต้องเพิ่มคุณลงในรายการ บุคคลที่ฉันเป็นผู้รับมอบสิทธิให้ ในบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ของเขาหรือเธอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเป็นผู้รับมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่น ให้ดู เป็นผู้รับมอบสิทธิ์หรือหยุดเป็นผู้รับมอบสิทธิ์

จัดการสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับรายการหลายชนิด

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิกแท็บ มอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 4. คลิกปุ่ม การกระทำ  เมนูป็อปอัพการกระทำ คลิก กำหนดสิทธิ์ แล้วทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ 

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำหนดระดับสิทธิ์เป็น ไม่มี ผู้รับมอบสิทธิ์ยังคงอยู่ในรายชื่อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์กลับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ให้ดู เกี่ยวกับการแชร์และการมอบหมายสิทธิ์

จัดการสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์เดียว

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก สิทธิ์

  แท็บ จัดระเบียบ, สิทธิ์, คุณสมบัติ

 3. คลิกที่ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์

 4. บนเมนูป็อปอัพ ระดับสิทธิ์ ให้คลิกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการกำหนดระดับสิทธิ์ด้วยตนเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณต้องการ จากนั้นภายใต้ แก้ไขรายการ และ ลบรายการ ให้คลิกที่ระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำหนดระดับสิทธิ์เป็น ไม่มี ผู้รับมอบสิทธิ์ยังคงอยู่ในรายชื่อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มสิทธิ์กลับเข้าไปได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ ให้ดู เกี่ยวกับการแชร์และการมอบหมายสิทธิ์

เอาผู้รับมอบสิทธิ์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ คลิก ขั้นสูง จากนั้นคลิกแท็บ มอบสิทธิ์

 3. ภายใต้ ผู้รับมอบสิทธิ์ที่สามารถดำเนินการในนามของฉัน คลิกผู้รับมอบสิทธิ์

 4. คลิก ลบ ลบ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการแชร์และการรับมอบสิทธิ์

เป็นผู้รับมอบสิทธิ์หรือหยุดเป็นผู้รับมอบสิทธิ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×