เพิ่ม และกำหนดรูปแบบวันและเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงวิธีที่ Microsoft Office Access เก็บข้อมูลวันและเวลา ฉันคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลแบบวันและเวลาของตาราง ฟอร์ม และรายงาน และวิธีที่คุณสามารถกำหนดรูปแบบวันและเวลาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวันและเวลา

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลา

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

เพิ่มวันที่ โดยใช้ตัวเลือกวันที่

ระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลวันและเวลา ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวันและเวลา

วันและเวลาสามารถใส่ในฐานข้อมูล และนั้น แสดงในรูปแบบต่าง ๆ Access จะแสดงวันและเวลาในวันทั่วไป และการจัดรูปแบบเวลานาน วันปรากฏเป็น mm/dd/yyyy ในสหรัฐอเมริกา และเป็น mm/dd/yyyy ภายนอกสหรัฐอเมริกาถูก mm เป็นเดือน dd วัน และ yyyy คือ ปี เวลาจะแสดงเป็น hh: mm: ss AM/PM อยู่ที่ไหน hh ชั่วโมง mm เป็นนาที และ ss วินาที

รูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้สำหรับวันและเวลาที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุในการตั้งค่า Microsoft Windows ภูมิภาคและภาษาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในยุโรปและเอเชีย โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ชิ้นส่วนมากคุณอาจเห็นวันและเวลาเป็น 28.11.2006 12:07:12 PM 28/11/2006 หรือ 12:07:12 PM ได้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็น 11/28/2006 12:07:12 PM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวเลือกภาษาและภูมิภาคของคุณ เห็นเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลาในภายหลังในบทความนี้

จำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบอัตโนมัติเหล่านี้ได้ โดยใช้รูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง อย่างไรก็ตาม แสดงรูปแบบที่คุณเลือกจะไม่มีผลกระทบต่อวิธีป้อนข้อมูลหรือวิธี Access เก็บข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่วันที่ในรูปแบบยุโรปเช่น 28.11.2006 และมีตาราง ฟอร์ม หรือรายงานที่แสดงค่าเป็น 11/28/2006

Access ให้ระดับของการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปแบบเวลาและวันโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใส่วันไม่ถูกต้อง เช่น 32.11.2006 ข้อความปรากฏขึ้น และคุณจะไม่สามารถเลือกที่จะใส่ค่าใหม่ หรือแปลงเขตข้อมูลจากข้อมูล Date/Time ชนิดเป็นชนิดข้อมูลของข้อความ วันที่ถูกต้องค่าช่วงตั้งแต่ -657434 (1 มกราคม 100 คศ.) ถึง 2,958,465 (31 ธันวาคม 9999 คศ.) ช่วงจาก.0 เพื่อ.9999 ค่าของเวลาที่ถูกต้อง หรือ 23:59:59

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเขตข้อมูลวัน / เวลา

เมื่อต้องการใช้วันและเวลาในฐานข้อมูล คุณเริ่ม ด้วยการสร้างเขตข้อมูลวัน / เวลาในอย่างน้อยหนึ่งตารางฐานข้อมูลของคุณ ตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลวันหรือเวลาในตารางอยู่เสมอ แต่สามารถแสดงค่าวันหรือเวลาในตาราง มหรือรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตัวออกแบบตาราง เลือกแถวว่าง

 3. ในคอลัมน์ชื่อเขตข้อมูล พิมพ์ชื่อสำหรับเขตข้อมูลใหม่

 4. ในคอลัมน์ชนิดข้อมูล เลือกวัน / เวลา จากรายการ นั้นแล้ว บันทึกตาราง

  เขตข้อมูลใหม่ควรมีลักษณะ นี้แม้ว่าชื่อเขตข้อมูลอาจแตกต่างกัน:

  ตัวออกแบบแบบสอบถามที่มีเขตข้อมูล Date/Time ใหม่

คุณสามารถเก็บค่าวันและเวลาเป็นตัวเลขเมื่อคุณวางแผนที่จะทำการคำนวณข้อมูลวันและเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคำนวณผลรวมจำนวนชั่วโมงทำงาน (เวลาบัตร), หรืออายุของใบแจ้งหนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณค่าวัน ดูบทความเกี่ยวกับฟังก์ชัน Date

ด้านบนของหน้า

จัดรูปแบบเขตข้อมูลวัน / เวลา

ใน access นั้นมีหลายรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อมูลวันและเวลา แต่ถ้ารูปแบบเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถระบุรูปแบบแบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง Access นำรูปแบบวันทั่วไปตัวโดยอัตโนมัติเช่น m/dd/yyyy h:mm: ss AM/PM

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนล่าง คลิกกล่องคุณสมบัติรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบจากรายการดรอปดาวน์

 4. หลังจากที่คุณเลือกรูปแบบ สมาร์ทแท็กตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ รูปปุ่ม และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบของคุณใหม่ถึงเขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การนำการเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูล คลิกสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกจัดรูปแบบการอัปเดทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 5. เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับฐานข้อมูลทั้งหมด เมื่อกล่องโต้ตอบ อัปเดตคุณสมบัติ ปรากฏ และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ซึ่งจะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่

 6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

หมายเหตุ: ตั้งค่าภูมิภาคของ Windows อาจควบคุมบางส่วนหรือทั้งหมดของวิธีแสดงรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตารางของรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตัวอย่าง   

รูปแบบ

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

วันที่ทั่วไป

(ค่าเริ่มต้น) แสดงค่าวันที่เป็นตัวเลข และค่าเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตามด้วย AM หรือ PM สำหรับค่าทั้งสองชนิด Access จะใช้ตัวคั่นวันที่และเวลาตามที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ ถ้าค่าไม่มีส่วนที่เป็นเวลา Access จะแสดงเฉพาะวันที่ ถ้าค่าไม่มีส่วนที่เป็นวันที่ Access จะแสดงเฉพาะเวลา

06/30/2008 10:10:42 น.

วันที่แบบยาว

แสดงเฉพาะค่าวันที่ตามที่ระบุในรูปแบบวันที่แบบยาวในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2006

วันที่แบบปานกลาง

แสดงวันที่เป็นแบบ dd/mmm/yy แต่ใช้ตัวคั่นวันที่ซึ่งระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

29/ส.ค./06
29-ส.ค.-06

วันที่แบบสั้น

แสดงค่าวันที่ดังที่ระบุตามรูปแบบวันที่แบบสั้นในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

8/29/2006
8 29 2006

เวลาแบบยาว

แสดงชั่วโมง นาที และวินาที ตามด้วย AM หรือ PM Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10:42 AM

เวลาแบบปานกลาง

แสดงชั่วโมง และนาที ตามด้วย AM หรือ PM Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10 AM

เวลาแบบสั้น

แสดงเฉพาะชั่วโมง และนาที Access จะใช้ตัวคั่นตามที่ระบุในการตั้งค่าเวลาของการตั้งค่าภูมิภาคใน Windows ของคุณ

10:10

นำรูปแบบที่กำหนดเองไปใช้

เมื่อคุณนำรูปแบบแบบกำหนดเองไปยังเขตข้อมูล Date/Time คุณสามารถรวมรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยมีสองส่วน หนึ่งสำหรับวันและอีกครั้ง ในเช่นอินสแตนซ์ คุณจะต้องแยกส่วน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค คุณสามารถรวมวันทั่วไปตัวอย่าง และรูปแบบเวลานานดังนี้: m/dd/yyyy; h:mm:ss

เคล็ดลับ: ใน Access 2010 ตัวสร้างนิพจน์มี IntelliSense เพื่อให้คุณสามารถดูว่าอาร์กิวเมนต์ที่จำเป็นต้องใช้นิพจน์ของคุณ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ในส่วนบนของตารางดีไซน์ ให้เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 3. ในส่วนล่าง คลิกกล่องคุณสมบัติรูปแบบ แล้ว ใส่รูปแบบของคุณ

ตารางของพื้นที่ที่สำรองไว้และตัวคั่นสำหรับรูปแบบแบบกำหนดเอง   

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายทับ (/)

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมที่ Access วางตัวคั่นชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ตัวอย่าง ในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ใช้เครื่องหมายจุดคู่ (:)

c

แสดงรูปแบบวันทั่วไป

d หรือ dd

แสดงวันของเดือนเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก สำหรับหนึ่งหลัก ให้ใช้ตัวแทนเดียว สำหรับตัวเลขสองหลัก ใช้พื้นที่ที่สำรองไว้ที่สอง

ddd

Abbreviates วันของสัปดาห์ตัวอักษรสาม

dddd

กล่าวถึงวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

แสดงรูปแบบวันแบบสั้น

dddddd

แสดงวันแบบยาว

w

แสดงตัวเลขที่ตรงกับวันของสัปดาห์

m หรือ mm

แสดงเดือนเป็นตัว เลขหนึ่ง หรือสองหลักเลข

mmm

Abbreviates ชื่อของตัวอักษรสามเดือน ตัวอย่างเช่น มกราคมแสดงเป็นม.ค.

mmmm

กล่าวถึงชื่อเดือนทั้งหมด

q

แสดงตัวเลขของไตรมาสปฏิทินปัจจุบัน (1-4) ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจ้างผู้ปฏิบัติ ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

แสดงวันในหนึ่งปี 1-366

yy

แสดงสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ใส่ และแสดงตัวเลขทั้งหมดที่สี่ปี

yyyy

แสดงตัวเลขทั้งหมดในหนึ่งปีในช่วง 0100-9999

ตัวคั่นเวลา

ตัวควบคุมที่ให้ Access วางตัวคั่นสำหรับชั่วโมง นาที และวินาที ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูส่วนเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

h หรือ hh

แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

n หรือ nn

แสดงนาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

s หรือ ss

แสดงวินาทีเป็นตัวเลขหนึ่ง หรือสองหลัก

tttt

แสดงรูปแบบเวลานาน

AM/PM

ฉันกำลังแสดงแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมงค่า ด้วยตัวต่อท้าย หรือ PM. Access อาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

A/P หรือ a/p

แสดงค่าแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมงที่ มีต่อท้าย A, P, a หรือแป้น p Access อาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

AMPM

แสดงค่าแบบนาฬิกา 12 ชั่วโมง แต่ใช้ตัวบ่งชี้ของเช้าและบ่ายที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูส่วนเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้ช่องว่างเปล่า มีอักขระบางตัวคณิตศาสตร์ (+ -), และสัญลักษณ์ทางการเงิน ($ ¥ £) ตามที่จำเป็นต้องใช้ที่ใดก็ได้ในสตริงการจัดรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้อื่น ๆ ทั่วไปสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และเครื่องหมายดอกจัน (*), คุณต้องล้อมรอบเหล่านั้นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

"ข้อความสัญพจน์"

กำกับข้อความที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

\

บังคับให้ Access จะแสดงอักขระที่ทันทีนั้นติดตาม นี้จะเหมือนกับล้อมรอบอักขระในเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

เมื่อใช้ อักขระทันทีหลังจากเครื่องหมายดอกจันกลายเป็น อักขระที่เติมนั่นคืออักขระที่ใช้การเติมช่องว่างเปล่า Access แสดงข้อความโดยปกติจะเป็นจัดชิดซ้าย และกรอกข้อมูลใด ๆ พื้นที่ทางด้านขวาของค่าที่ มีช่องว่างเปล่า คุณสามารถเพิ่มเติมอักขระใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และ Access จะเติมช่องว่างเปล่า ด้วยอักขระที่ระบุ

[สี]

นำสีไปใช้กับค่าในส่วนของรูปแบบของคุณทั้งหมด คุณต้องใส่ชื่อในวงเล็บ และใช้ตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ชื่อ: สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเขียว ม่วงมาเจนต้า สีแดง สีเหลือง หรือขาว ตัวอย่างเช่น dddd [สีชมพู] จะแสดงวันในสีสีชมพู

หลังจากที่คุณใส่รูปแบบ สมาร์ทแท็กตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ รูปปุ่ม ปรากฏขึ้น และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบใด ๆ เขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การนำการเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูล คลิกสมาร์ทแท็ก แล้ว คลิกจัดรูปแบบการอัปเดทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

ถ้าคุณเลือกที่จะนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้กับทั้งฐานข้อมูล กล่องโต้ตอบ อัปเดตคุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่นๆ ที่จะสืบทอดรูปแบบใหม่ คลิก ใช่ เพื่อนำรูปแบบไปใช้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ แล้วสลับไปยังมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูว่ารูปแบบตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มวันที่ โดยใช้ตัวเลือกวันที่

มีหลายวิธีการเพิ่มวันที่ลงในตารางของคุณ ถ้าจะพร้อมใช้งาน โดยใช้ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว

หมายเหตุ: ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ ไม่พร้อมใช้งานถ้าแอรูปแบบการป้อนข้อมูล ถูกนำไปใช้กับเขตข้อมูลวัน / เวลา

 1. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มวันเมื่อต้องการ ถ้าจะพร้อมใช้งานตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่ เป็นไอคอนปฏิทินปรากฏขึ้น

 2. คลิกไอคอนปฏิทิน ตัวควบคุมปฏิทินปรากฏขึ้น

  ตัวควบคุมปฏิทิน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใส่วันปัจจุบัน คลิกวันนี้

  • เมื่อต้องการเลือกวันที่ในเดือนปัจจุบัน คลิกวัน

  • เมื่อต้องการเลือกเดือนที่แตกต่างกันและวัน ใช้ปุ่มต่าง ๆ ไปข้างหน้า หรือด้านหลัง

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบการป้อนข้อมูลวันและเวลา ด้วยรูปแบบการป้อนข้อมูล

ใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเมื่อคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ใส่ข้อมูลวันและเวลาในรูปแบบเฉพาะเจาะจง ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้รูปแบบการป้อนข้อมูลเพื่อใส่วันที่ในรูปแบบยุโรป บุคคลใส่ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณจะไม่สามารถป้อนวันที่ในรูปแบบอื่น ๆ รูปแบบการป้อนข้อมูลที่สามารถถูกนำไปใช้ กับเขตข้อมูลในตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม และตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงาน

คุณสามารถกำหนดรูปแบบการป้อนข้อมูลในรูปแบบหนึ่ง แต่การตั้งค่ารูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบการป้อนข้อมูลสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ให้ใส่วันที่เป็น YYYY MM DD และชุดแล้วจัดรูปแบบสำหรับการแสดงวันที่เป็น DD-MMM-YYYY เพื่อให้วันแสดงเป็น 24 2008 กรกฎาคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการป้อนข้อมูล ดูบทความสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือควบคุมค่าในรูปแบบเฉพาะเจาะจง

เพิ่มรูปแบบการใส่ข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการทำงานกับ แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

 2. ถ้าตารางประกอบด้วยเขตข้อมูลข้อความ ในส่วนบนของตารางออกแบบ ให้เลือกแถวว่าง คลิกคอลัมน์ชนิดข้อมูล เลือกข้อความ นั้นแล้ว บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. เลือกเขตข้อมูล วันที่/เวลา และในส่วนล่างของตารางดีไซน์ บนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกคุณสมบัติ รูปแบบการใส่ข้อมูล

  1. หมายเหตุ: รูปแบบการป้อนข้อมูลประกอบด้วยสามส่วน ทั้งหมดที่คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ส่วนแรกจะบังคับ และเหลือเพิ่มเติม ส่วนแรกกำหนดรูปแบบสตริ และประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้และอักขระสัญพจน์ ส่วนที่สองกำหนดว่า คุณต้องการจัดเก็บในรูปแบบอักขระรวม ถึงข้อมูลในเขตข้อมูล ใส่0ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณ และรูปแบบ ใส่1ถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูล ส่วนที่สามกำหนดพื้นที่สำรองไว้ที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่งข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้เครื่องหมายขีดล่าง (_) ถ้าคุณต้องการใช้อักขระอื่น คุณสามารถใส่ในตำแหน่งที่ต้องการในรูปแบบสตริ หรือคุณสามารถใส่ในส่วนที่สามของรูปแบบของคุณ นอกจากนี้ยัง ตำแหน่งในรูปแบบการป้อนข้อมูลยอมรับอักขระหรือช่องว่างเดียวเท่านั้น

 4. ในกล่องคุณสมบัติรูปแบบการป้อนค่า พิมพ์LLL 00 0000; 0 _แล้ว กด ENTER

  1. Access เพิ่มอักขระหลายรูปแบบการป้อนข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการเพื่อให้ปรากฏเป็นดังนี้: 00\LLL\0000; 0 _

 5. หลังจากที่คุณใส่รูปแบบการตัวเลือกการอัปเดตคุณสมบัติ สมาร์ทแท็กปรากฏขึ้น และช่วยให้คุณสามารถใช้รูปแบบใด ๆ เขตข้อมูลตารางและตัวควบคุมฟอร์มที่จะสอดคล้องกันสืบทอดมานั้นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของคุณตลอดทั้งฐานข้อมูลที่นำไปใช้ คลิกสมาร์ทแท็ก รูปปุ่ม แล้ว คลิกอัปเดใส่ข้อมูลทุกเขตข้อมูลชื่อจะใช้ ในกรณีนี้ ชื่อเขตข้อมูลคือ ชื่อของเขตข้อมูลวัน / เวลาของคุณ

 6. ถ้าคุณเลือกที่จะนำไปใช้เปลี่ยนแปลงของคุณไปยังฐานข้อมูลทั้งหมด กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการอัปเดต ปรากฏขึ้น และแสดงฟอร์มและวัตถุอื่น ๆ ที่จะสืบทอดการจัดรูปแบบใหม่

 7. เมื่อจะใช้รูปแบบ ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อเปลี่ยนวิธีแสดงวันและเวลา

Windows สนับสนุนหลายภาษา รวม ถึงวัน / เวลาการจัดรูปแบบสำหรับประเทศและภูมิภาคที่ใช้ภาษาเหล่านั้น รูปแบบวัน / เวลาในการตั้งค่าภูมิภาคของคุณมีผลต่อบางส่วน หรือทั้งหมดกำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเองแสดงรูปแบบที่คุณนำไปใช้กับข้อมูล Access ของคุณ ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ค่าวัน และใช้เครื่องหมายทับเป็นตัวคั่นวันที่ (8/29/2006), แล้ว นำรูปแบบการแสดงวันทั่วไปไปยังเขตข้อมูล Date/Time เมื่อคุณดูข้อมูลของคุณ คุณอาจ หรืออาจไม่เห็นเครื่องหมายทับไปข้างหน้า โดยขึ้นอยู่กับอักขระตัวที่กำหนด โดยการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

Access ใช้วัน และเวลาตัวคั่น สัญลักษณ์ทางการเงิน และอักขระอื่นที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เว้นแต่ว่าคุณแทน ด้วยรูปแบบการแสดงผลแบบกำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า และเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

ในWindows Vista   

 1. คลิกปุ่มที่เริ่มต้น รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ดับเบิลคลิกที่นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้มุมมองคลาสสิก ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. คลิกที่แท็บรูปแบบ

 4. ภายใต้รูปปัจจุบัน คลิกกำหนดรูปแบบนี้

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองคลาสสิก)   

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม คลิกสองครั้งที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 3. คลิกแท็บตัวเลือกภูมิภาค

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใน Microsoft Windows XP (มุมมองประเภท)   

 1. บนแถบงาน Windows คลิกเริ่ม แล้ว คลิ กแผงควบคุม

  แผงควบคุมปรากฏขึ้น

 2. คลิกวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค

  กล่องโต้ตอบวัน เวลา ภาษา และภูมิภาค ปรากฏขึ้น

 3. คลิกเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลข วัน และเวลา

  กล่องโต้ตอบภูมิภาคและภาษา ปรากฏขึ้น

 4. ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิกกำหนดเอง

  กล่องโต้ตอบตัวเลือกภูมิภาคที่กำหนดเอง ปรากฏขึ้น

 5. คลิกที่แท็บที่ประกอบด้วยการตั้งค่าที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน นั้นแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×