เพิ่ม แก้ไข หรือเอารายการผลิตภัณฑ์และบริการในโอกาสระเบียนใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้รายการบริการและผลิตภัณฑ์ ในแอระเบียนโอกาสทางการขาย ในBusiness Contact Manager for Outlook คุณสามารถเริ่มประเมินมีประโยชน์อย่างไรโอกาสนี้สามารถใช้ได้สำหรับธุรกิจของคุณและคุณ

หมายเหตุ: Business Contact Manager for Outlook โดยอัตโนมัติคำนวณยอดลดและราคาสำหรับรายการผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อคุณเพิ่มลงในโอกาสด้วย หลังจากที่คุณกำหนดโอกาสเป็นปิด (ชนะ), Business Contact Manager for Outlook คำนวณ และแสดงรายได้ที่คาดไว้ นี่คือความแตกต่างระหว่างราคาทั้งหมดที่คุณคิดค่าธรรมเนียมและต้นทุนเมื่อคุณต้องการรวม

เพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการโอกาส

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

 2. คลิกสองครั้งลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการการ

 3. ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ คลิกเพิ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ เลือกรายการในรายการของผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกแก้ไขรายการนี้ เพื่อสร้างรายการใหม่ หรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่

 5. หลังจากทำฟอร์ม สำหรับรายการนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คลิกตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล และกลับไปยังระเบียนโอกาส หรือคลิกเพิ่มใหม่ เพื่อบันทึกรายการ และเพิ่มข้อมูลอื่น

  หมายเหตุ: 

  • ปุ่มแก้ไข บนฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่พร้อมใช้งานถ้ารายการจะถูกแสดงในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการไม่สามารถรวมรายการจากระบบบัญชีของคุณและรายการที่แสดงในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น ถ้ารายการถูกเพิ่มไปยังผลิตภัณฑ์และบริการรายการจากระบบบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับรายการ

  • ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการใหม่ที่จะถูกเพิ่มโดยใช้ฟอร์มผลิตภัณฑ์และบริการ จะไม่รวมลงในรายการรายการในระบบบัญชีของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการรายการจากรายการสินค้าในระบบบัญชีของคุณถูกรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ในBusiness Contact Manager for Outlook

แก้ไขที่มีอยู่รายการผลิตภัณฑ์หรือบริการแสดงอยู่ในโอกาส

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

 2. คลิกสองครั้งที่ลูกค้าเป้าหมายที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการรายการที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ เลือกรายการ แล้ว คลิ กแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทำการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าBusiness Contact Manager for Outlook ถูกรวมเข้ากับระบบบัญชีของคุณ รายการไม่สามารถรวมรายการจากระบบบัญชีของคุณและรายการที่แสดงในBusiness Contact Manager for Outlook เท่านั้น เขตข้อมูลคำอธิบายต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย ไม่สามารถแก้ไขได้สำหรับรายการที่มาจากระบบบัญชีของคุณ

  เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงในรายการของคุณรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในเขตข้อมูลชื่อรายการ คลิกแก้ไขรายการนี้

เอารายการผลิตภัณฑ์หรือบริการจากโอกาส

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกโอกาส

 2. คลิกสองครั้งลูกค้าเป้าหมายที่ประกอบด้วยรายการของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการเอา ออก

 3. ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการ เลือกรายการ แล้ว คลิ กเอาออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×