เพิ่ม แก้ไข หรือปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ การแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และคำที่สะกดผิด รวมทั้งเพื่อแทรกสัญลักษณ์ต่างๆ และข้อความอื่นๆ ได้ การแก้ไขอัตโนมัติถูกตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นโดยใช้รายการของสัญลักษณ์และการสะกดผิดทั่วไป แต่คุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรายการที่การแก้ไขอัตโนมัติใช้อยู่นี้ก็ได้

เปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ

การแก้ไขอัตโนมัติจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นใน Word, Excel และ PowerPoint

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ เลือกอยู่

เพิ่มคำที่คุณมักสะกดผิดลงในรายการการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ เลือกอยู่

 3. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดอยู่บ่อยๆ เช่น คำว่า apline

 4. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดคำที่ถูกต้องลงไป ตัวอย่างเช่น alpine

 5. คลิก เพิ่ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วการพิมพ์ คุณสามารถบันทึกส่วนของข้อความเป็นรายการการแก้ไขอัตโนมัติได้ จากนั้นแทรกข้อความในภายหลัง ด้วยการพิมพ์อักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการข้อความอัตโนมัติที่แทรก "Blue Yonder Airlines" ในเอกสารของคุณเมื่อคุณพิมพ์ bya ได้

ปิดใช้งานการแก้ไขอัตโนมัติ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×