เพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณควรใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ในการเก็บไฟล์ เมื่อคุณไม่ต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบไฟล์ หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้ไฟล์นั้นเปิดใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน ซึ่งนำไปใช้กับไฟล์ที่มีแมโคร การเชื่อมต่อข้อมูล ตัวควบคุม ActiveX (ซึ่งเราเรียกว่าเนื้อหาแบบแอกทีฟ) โดยเฉพาะ ถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาแบบแอกทีฟในไฟล์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณควรย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้เป็นระดับที่มีความปลอดภัยแมโครที่น้อยกว่า

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของศูนย์ความเชื่อถือ

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 4. คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

เอาตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ออก

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×