เพิ่ม เอาออก หรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณควรใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ในการเก็บไฟล์ เมื่อคุณไม่ต้องการให้ศูนย์ความเชื่อถือตรวจสอบไฟล์ หรือถ้าคุณไม่ต้องการให้ไฟล์นั้นเปิดใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน ซึ่งนำไปใช้กับไฟล์ที่มีแมโคร การเชื่อมต่อข้อมูล ตัวควบคุม ActiveX (ซึ่งเราเรียกว่าเนื้อหาแบบแอกทีฟ) โดยเฉพาะ ถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาแบบแอกทีฟในไฟล์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ คุณควรย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของศูนย์ความเชื่อถือให้เป็นระดับที่มีความปลอดภัยแมโครที่น้อยกว่า

พื้นที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของศูนย์ความเชื่อถือ

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 4. คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิก ตกลง

เอาตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ออก

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ในรายการ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ถ้าคุณต้องการสร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้มีตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน (ไม่แนะนำ)

 4. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  สิ่งสำคัญ: เราขอแนะนำว่า คุณไม่ทำให้โฟลเดอร์เอกสารหรือในเอกสารของฉันของคุณทั้งตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ การทำเช่นนั้นสร้างเป้าหมายมีขนาดใหญ่แฮกเกอร์อาจนำ และเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ สร้างโฟลเดอร์ย่อยภายในเอกสารหรือในเอกสารของฉัน และทำให้เฉพาะโฟลเดอร์ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. ในกล่องเส้นทาง พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้จะยังเชื่อถือได้

 7. ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการอธิบายวัตถุประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

เอาตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ออก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้เส้นทาง คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเอาออก

 4. คลิกเอาออก แล้ว คลิ กตกลง

เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือก <โปรแกรม Office ของคุณ >

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 3. ภายใต้เส้นทาง คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 4. คลิกปรับเปลี่ยน แล้ว คลิ กตกลง

 5. ในกล่องเส้นทาง พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เป็นตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ หรือคลิกเรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์

 6. ถ้าคุณต้องการรวมโฟลเดอร์ย่อยเป็นตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้จะยังเชื่อถือได้

 7. ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการอธิบายวัตถุประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×