เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาแรเงาของตารางออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อตารางมีแถวและคอลัมน์จำนวนมาก อาจเป็นเรื่องยากการอ่าน เมื่อต้องการให้อ่านได้ง่าย คุณสามารถเพิ่มการแรเงาชนิดต่าง ๆ ลงในตาราง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแรเงาแถวเว้นแถว ด้วยสีหรือลวดลาย เพิ่มการแรเงาไปยังตารางที่สามารถช่วยให้บางแถว คอลัมน์ หรือเซลล์นั่นคือ หรือตารางทั้งหมดซึ่งโดดในเอกสารของคุณได้ ตัวอย่าง คุณสามารถเพิ่มการแรเงาไปยังแถวส่วนหัวของตารางเพื่อให้เด่น คุณสามารถเปลี่ยนการแรเงาตารางที่มีอยู่ หรือเอาออกจากตารางหมดเลยก็

วิธีง่ายที่สุดเมื่อต้องการเพิ่มการแรเงาเป็นสีให้กับตารางคือการ ใช้ตัวเลือกการแรเงา บนแท็บออกแบบตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนการแรเงาในตาราง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง:

  • เมื่อต้องการเลือกตารางทั้งหมด คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง ในมุมซ้ายบน

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ คลิ กและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์คุณต้องการ

 2. บนแท็บออกแบบตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการแรเงา

  บนแท็บออกแบบตาราง จะถูกเน้นแรเงา

 3. ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน เลือกสีแรเงาคุณต้องการ หรือ สำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม

  ตัวเลือกสีแรเงา ด้วยเพิ่มเติมสีเน้น

เอาการแรเงาออกจากตาราง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง:

  • เมื่อต้องการเลือกตารางทั้งหมด คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง ในมุมซ้ายบน

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ คลิ กและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์คุณต้องการ

 2. บนแท็บออกแบบตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการแรเงา

 3. คลิก ไม่มีสี

  ตัวเลือกสีแรเงา มีไม่มีสีเน้น

ดูเพิ่มเติม

แทรกตาราง

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมด

ลบคอลัมน์และแถวในตาราง

เพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

ใน Word for Mac 2011 คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ตาราง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง เลือกสไตล์ตารางอื่นที่ไม่ใช่ เส้นตาราง

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง เลือกสไตล์ตารางอื่นที่ไม่ใช่ เส้นตาราง

  เคล็ดลับ: เส้นตาราง เป็นสไตล์แรกในแกลเลอรี สไตล์ตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกเซลล์ โดยคลิกที่จุดเริ่มต้นของเซลล์ไว้หน้าข้อความ หรือ ถ้าเป็นเซลล์ว่าง ไว้หน้าเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของเซลล์ เครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของเซลล์ บน แถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิก แสดง  ปุ่ม แสดง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตารางภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก แรเงา แล้ว เลือกสีเติม

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตารางภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก แรเงา แล้ว เลือกไม่เติม

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตารางภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก แรเงา แล้ว เลือกสีเติม

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมแรเงา

  บนแท็บ ตารางภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก แรเงา แล้ว เลือกไม่เติม

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ตาราง

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตาราง จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 4. คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้ว คลิกแท็บ แรเงา

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมลวดลาย

  เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับ เติมสไตล์ และ สี จากนั้นบน นำไปใช้กับ เมนูป็อปอัพ คลิก ตาราง

  เพิ่มการเติมลวดลาย

  ภายใต้ เติม คลิก ไม่เติม บน สไตล์ เมนูป็อปอัพ คลิก ล้าง จากนั้นบน เมนูป็อปอัพนำไปใช้กับคลิก ตาราง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือก 1 เซลล์ขึ้นไป

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตารางจากนั้นภายใต้ การตั้งค่า คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 4. คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้ว คลิกแท็บ แรเงา

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมลวดลาย

  เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับ เติมสไตล์ และ สี จากนั้นบน เมนูป็อปอัพการนำไปใช้คลิก เซลล์

  เพิ่มการเติมลวดลาย

  ภายใต้ เติม คลิก ไม่เติม บน เมนูป็อปอัพสไตล์ คลิก ล้าง จากนั้นบน เมนูป็อปอัพนำไปใช้กับคลิก เซลล์

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงตารางจากนั้นภายใต้ การตั้งค่า คลิก คุณสมบัติ

  แท็บ เค้าโครงตาราง ในกลุ่ม การตั้งค่า

 4. คลิก เส้นขอบและแรเงา แล้ว คลิกแท็บ แรเงา

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนการเติมลวดลาย

  เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับ เติมสไตล์ และ สี จากนั้นบน เมนูป็อปอัพการนำไปใช้คลิก ย่อหน้า

  เพิ่มการเติมลวดลาย

  ภายใต้ เติม คลิก ไม่เติม บน เมนูป็อปอัพสไตล์ คลิก ล้าง จากนั้นบน เมนูป็อปอัพนำไปใช้กับคลิก ย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเส้น

เพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางสำหรับตารางทั้งหมดในเอกสาร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×