เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเพิ่มดอกเบี้ยและการเน้นให้งานนำเสนอของคุณ เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบเป็นข้อความ ตาราง รูปร่าง และรูปภาพ

เส้นขอบข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปวาด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง จากนั้น เลือกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเอาเส้นขอบ คลิกไม่มีเส้นกรอบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่างกล่องข้อความ ใน PowerPoint 2010

เส้นขอบตาราง

 1. เลือกตารางหรือเซลล์ตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มลักษณะตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ จากนั้น เลือกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เลือกไม่มีเส้นขอบ เมื่อต้องการเอาเส้นขอบตาราง

  ตัวเลือกเส้นขอบตารางของ PowerPoint 2010

เส้นขอบรูปร่าง

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง เลือกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเอาเส้นขอบ เลือกไม่มีเส้นกรอบ

  ตัวเลือกเส้นขอบรูปร่างของ PowerPoint 2010

เส้นขอบรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปวาด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง จากนั้น เลือกตัวเลือกเส้นขอบที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเอาเส้นขอบ เลือกไม่มีเส้นกรอบ

  เมนู เส้นกรอบรูปร่างกล่องข้อความ ใน PowerPoint 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×