เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบใน Publisher ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Publisher คุณสามารถเพิ่มสีและความหนาแบบต่างๆ สำหรับเส้นขอบ เส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า หรือเส้นขอบแบบกำหนดเองลงในหน้า กล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพในสิ่งพิมพ์ของคุณ ถ้าหน้า กล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพ หรือกลุ่มของรายการมีเส้นขอบอยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนหรือเอาเส้นขอบออกได้

เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้ากระดาษ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะเพิ่มเส้นขอบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นขอบทุกด้านอยู่ในขอบเขตที่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์บางเครื่องเท่านั้นที่สามารถพิมพ์จนถึงขอบหน้ากระดาษได้ เมื่อต้องการกำหนดขอบเขตที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > พิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ โฮเวอร์เหนือไอคอนข้อมูลเครื่องพิมพ์ (?) เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณ รวมทั้งค่าระยะขอบ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้าทุกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้เพิ่มเส้นขอบให้กับหน้าต้นแบบ แล้วนำหน้าต้นแบบนี้ไปใช้กับหน้าต่างๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ ให้คลิก หน้าแรก > รูปร่าง

 2. ในส่วน รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม จากนั้นให้ลากเมาส์ของคุณเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 4. คลิก สีและเส้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างแบบต่างๆ (ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและเส้นที่คุณต้องการ)

   หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่า สีเติมรูปร่าง ถูกตั้งค่าเป็น ไม่เติม ไม่เช่นนั้นหน้ากระดาษของคุณจะถูกเติมด้วยสีเติมทั้งหมด

  • เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า (คลิก เส้นขอบศิลป์ และเลือกเส้นขอบจากรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน)

  • เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองจากไฟล์รูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมปอื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมวาดรูป (คลิก เส้นขอบศิลป์ > สร้างแบบกำหนดเอง > เลือกรูปภาพ ค้นหารูปภาพและทำตามพร้อมท์)

   หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 KB และจะต้องไม่มีข้อความอยู่

  • เพิ่มเส้นขอบคลิปอาร์ต (คลิก แทรก > คลิปอาร์ต (Publisher 2010) หรือ รูปภาพออนไลน์ (Publisher 2013 หรือ 2016) พิมพ์ เส้นขอบหน้า ลงในกล่องค้นหาและทำตามพร้อมท์)

   เมื่อคุณค้นหาคลิปอาร์ตและรูปภาพออนไลน์ คุณจะถูกนำไปยัง Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเส้นขอบให้กับกล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพ หรือวัตถุ

 1. คลิกขวาที่กล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ รูปภาพ หรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. เลือกรายการเมนู จัดรูปแบบ <object> ที่เหมาะสม

 3. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างต่างๆ (ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและสไตล์เส้นที่คุณต้องการ)

  • เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า (คลิก เส้นขอบศิลป์ และเลือกเส้นขอบจากรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน)

  • เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองจากไฟล์รูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมปอื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมวาดรูป (คลิก เส้นขอบศิลป์ > สร้างแบบกำหนดเอง > เลือกรูปภาพ ค้นหารูปภาพและทำตามพร้อมท์)

   หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 KB และจะต้องไม่มีข้อความอยู่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเส้นขอบให้กับกลุ่มวัตถุ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบให้กับกลุ่มวัตถุ ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบวัตถุ แล้วเพิ่มเส้นขอบหรือเส้นขอบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าตามที่คุณต้องการ

 1. บนหน้าที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ ให้คลิก หน้าแรก > รูปร่าง

 2. ในส่วน รูปร่างพื้นฐาน ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปปุ่ม จากนั้นให้ลากเมาส์ของคุณเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 4. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มเส้นขอบที่มีสีหรือความกว้างต่างๆ (ภายใต้ เส้น ให้เลือกตัวเลือกสีและสไตล์เส้นที่คุณต้องการ)

  • เพิ่มเส้นขอบลวดลายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า (คลิก เส้นขอบศิลป์ และเลือกเส้นขอบจากรายการ เส้นขอบที่พร้อมใช้งาน)

  • เพิ่มเส้นขอบแบบกำหนดเองจากไฟล์รูปภาพ รูปถ่ายที่สแกน หรือบิตแมปอื่นๆ หรือรูปภาพที่คุณสร้างในโปรแกรมวาดรูป (คลิก เส้นขอบศิลป์ > สร้างแบบกำหนดเอง > เลือกรูปภาพ ค้นหารูปภาพและทำตามพร้อมท์)

   หมายเหตุ: ไฟล์รูปภาพที่คุณใช้สำหรับเส้นขอบแบบกำหนดเองต้องมีขนาดเล็กกว่า 64 KB และจะต้องไม่มีข้อความอยู่

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนเส้นขอบให้เนื้อหาซ้อนกันน้อยที่สุด

Publisher สามารถเพิ่มเส้นขอบศิลป์หรือเส้นให้กล่องข้อความ กรอบรูปภาพ หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณสร้างเส้นขอบศิลป์หรือเส้นให้หนาเท่าใด คุณก็จะมีเนื้อที่สำหรับรูปภาพหรือข้อความน้อยลงเท่านั้น ถ้าเส้นขอบทับข้อความหรือวัตถุบนหน้ากระดาษของคุณ ให้ลองทำอย่างน้อยหนึ่งวิธีต่อไปนี้

วาดเส้นขอบบนกรอบแทนที่จะวาดในกรอบ

เมื่อต้องการเพิ่มเส้นขอบที่ด้านในและด้านนอกของสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เท่าๆ กันทั้งสองด้าน แทนที่จะเป็นด้านในเท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น

 1. คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย วาดเส้นขอบภายในกรอบ

การนำเส้นขอบศิลป์ไปใช้ในขนาดที่เหมาะสม

เมื่อต้องการปรับขนาดเส้นขอบให้พอเหมาะกับทั้งหน้ากระดาษ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้ที่ขนาดเริ่มต้นเสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เส้นขอบซ้อนทับวัตถุที่อยู่ภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น

 1. คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่างอัตโนมัติ

 2. คลิกแท็บ สีและเส้น แล้วคลิก เส้นขอบศิลป์

 3. ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้ที่ขนาดเริ่มต้นเสมอ

ลดความกว้างของเส้นขอบ

 1. เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือการวาด ให้คลิก เส้นกรอบรูปร่าง

 3. เลือก น้ำหนัก รายการย่อ/ขยาย

 4. คลิกความหนาของเส้นที่คุณต้องการ เมื่อต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับความหนาของเส้น ให้คลิก เส้นเพิ่มเติม แล้วเลือกค่าที่คุณต้องการในกล่อง น้ำหนัก

เพิ่มขนาดของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. คลิกที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อเลือก

 2. ลากที่จับสำหรับปรับขนาดด้านใดด้านหนึ่งเพื่อปรับขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการรักษาตำแหน่งกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ในที่เดิม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากเมาส์

 • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากจุดจับมุม

 • เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยให้จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ที่เดิม ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ในขณะที่ลากจุดจับมุม

 • เมื่อต้องการลากสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้ามเส้นบอกแนว เช่น เส้นบอกแนวระยะขอบ ให้กด ALT ระหว่างที่ลาก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×