เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบเซลล์ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Excel แสดงวิธีต่าง ๆ ในการเพิ่ม เปลี่ยน และเอาเส้นขอบเซลล์ออก ตัวเลือกการจัดรูปแบบเส้นขอบบางอย่างดำเนินการคลิกครั้งเดียวเท่านั้น

นำเส้นขอบเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   เส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาส่วนต่าง ๆ ของเส้นขอบ คลิกเส้นขอบเพิ่มเติม ที่ด้านล่างของเมนู ภายใต้เส้นขอบ คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเอาออก

เอาเส้นขอบเซลล์ทั้งหมด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเอาเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ เส้นขอบ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ  

การสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

ใช้สไตล์เซลล์เพื่อสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายซ้ำแล้วซ้ำอีก

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกสไตล์เซลล์ แล้ว คลิ กสไตล์เซลล์ใหม่

 2. ในกล่องชื่อสไตล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่ของคุณ

 3. คลิก รูปแบบ

 4. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เลือกสไตล์ของเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  บนแท็บเส้นขอบ ภายใต้สไตล์เส้น คลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการนำ และภายใต้เส้นขอบ คลิกเฉพาะส่วนของเส้นขอบเซลล์เพื่อนำสไตล์เส้นไปใช้

  เลือกสีเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  บนแท็บเส้นขอบ ภายใต้สีของเส้น คลิกสีที่คุณต้องการนำ และภายใต้เส้นขอบ คลิกเฉพาะส่วนของเส้นขอบเซลล์เพื่อนำสีไปใช้กับ

 5. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์เซลล์ใหม่ของคุณ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และบนแท็บหน้าแรก คลิกสไตล์เซลล์ คลิ กสไตล์

นำเส้นขอบเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. บนแผ่นงาน เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเส้นขอบ   ปุ่ม ชนิดเส้นขอบ แล้ว คลิ กเส้นขอบเซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาส่วนต่าง ๆ ของเส้นขอบบนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเส้นขอบ   ปุ่ม ชนิดเส้นขอบ ทางแล้ว คลิกตัวเลือกเส้นขอบ ภายใต้เส้นขอบ คลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเอาออก

เอาเส้นขอบเซลล์ทั้งหมด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเอาเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้ฟอนต์ คลิกเส้นขอบ ปุ่ม ชนิดเส้นขอบ แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ  

การสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

ใช้สไตล์เซลล์เพื่อสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถใช้ได้อย่างง่ายดายซ้ำแล้วซ้ำอีก

 1. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ ชี้ไปที่สไตล์ จากนั้น คลิ ลูกศรลงเพิ่มเติม

 2. คลิก สไตล์เซลล์ใหม่

 3. ในกล่องชื่อสไตล์ พิมพ์ชื่อสำหรับสไตล์เซลล์ใหม่ของคุณ

 4. คลิก รูปแบบ

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เลือกสไตล์ของเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  บนแท็บเส้นขอบ ภายใต้ลักษณะ คลิกลักษณะเส้นที่คุณต้องการนำ และภายใต้เส้นขอบ คลิกเฉพาะส่วนของเส้นขอบเซลล์เพื่อนำสไตล์เส้นไปใช้

  เลือกสีเส้นขอบแบบกำหนดเอง

  บนแท็บเส้นขอบ ภายใต้สี คลิกสีที่คุณต้องการนำ และภายใต้เส้นขอบ คลิกเฉพาะส่วนของเส้นขอบเซลล์เพื่อนำสีไปใช้กับ

 6. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์เซลล์ใหม่ของคุณ เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว บนแท็บหน้าแรก ภายใต้การจัดรูปแบบ คลิ กสไตล์

ดูเพิ่มเติม

แสดง หรือซ่อนเส้นตารางในแผ่นงาน

เน้นจุดข้อมูลที่ มีการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ผสาน หรือแยกเซลล์หรือเนื้อหาของเซลล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×