เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบหน้ากระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถวางเส้นขอบรอบ ๆ หน้าเพียงหนึ่งถ้าหน้านั้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นของเอกสารหรือส่วน เช่นหน้าชื่อเรื่อง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเส้นขอบหน้าไม่ตรงกลางของเอกสารของคุณ คุณต้องแรกเพิ่มตัวแบ่งส่วน

 1. คลิก ดีไซน์ > เส้นขอบหน้ากระดาษ

  บนแท็บ ออกแบบ ตัวเลือก เส้นขอบหน้ากระดาษ ถูกเน้นเอาไว้

 2. ในกล่อง เส้นขอบและแรเงา ให้ออกแบบเส้นขอบของคุณ ดังนี้

  • ภายใต้การตั้งค่า ทางด้านซ้าย เลือกสไตล์เส้นขอบคุณต้องการ

   ถ้าคุณต้องการเอาเส้นขอบ คลิกไม่มี

  • ภายใต้ สไตล์ ให้คลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

  • คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ สี แล้วเลือกสีของเส้นขอบ

  • คลิกลูกศรที่อยู่ใต้ ความกว้าง และเลือกความกว้างที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเส้นขอบคลิปอาร์แทน คลิกลูกศรใต้ศิลปะ และเลือกกราฟิกของเส้นขอบ
  เลือกสไตล์ สี และความกว้างสำหรับเส้นขอบของหน้า

 3. จาก คลิกลูกศรทางด้านขวาของการนำไปใช้กับ และเลือกหน้าส่วนนี้ - แรกเท่า นั้น

  นำไปใช้กับเมนูที่มี หน้าแรกเท่านั้น ถูกเน้นเอาไว้

  การตั้งค่านี้ยังใช้ได้ในกรณีที่คุณจะเพิ่มเส้นขอบให้กับหน้าแรกของเอกสารอีกด้วย

 4. กล่อง แสดงตัวอย่าง จะช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับสไตล์เส้นขอบของคุณ เมื่อต้องการเอาเส้นขอบออกจากด้านหนึ่ง ให้คลิกที่เส้นนั้นในกล่อง แสดงตัวอย่าง

  กล่อง แสดงตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา จะแสดงขึ้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะแสดงเส้นขอบในหน้านั้น ให้คลิก ตัวเลือก แล้วปรับเปลี่ยนการตั้งค่าระยะขอบ

  เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มเส้นขอบหน้าไม่ตรงกลางของเอกสารของคุณ คุณต้องแรกเพิ่มตัวแบ่งส่วน

 1. ในแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า ให้คลิก เส้นขอบ

 2. ในแท็บ เส้นของหน้ากระดาษ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เพิ่มเส้นขอบ

ภายใต้การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีของเส้นขอบหน้ากระดาษ

ในเมนูป็อปอัพ สี ให้คลิกที่คุณต้องการ หรือผสมสีด้วยตนเองโดยการคลิก สีเพิ่มเติม

เปลี่ยนความหนาของเส้นขอบหน้ากระดาษ

บนเมนูป็อปอัพความกว้าง คลิกความหนาของเส้นขอบแบบใหม่

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบหน้ากระดาษ

ในเมนู สไตล์ ให้คลิกสไตล์เส้นขอบใหม่ เช่น เส้นประ

ใช้ศิลป์กับเส้นขอบ

ในเมนูป็อปอัพ ศิลป์ ให้คลิกศิลป์ที่คุณต้องการ

เอาเส้นขอบออก

ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก ไม่มี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×