เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบอักษรศิลป์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อักษรศิลป์เป็นแกลเลอรีของสไตล์ของข้อความที่คุณสามารถเพิ่มลงในเอกสารของคุณระบบ Microsoft Office 2007 เพื่อสร้างเอฟเฟ็กต์ ตกแต่งเช่นหน้าคู่ หรือแรเงาข้อความ (แสดงผล) ในMicrosoft Office PowerPoint 2007 นอกจากนี้คุณสามารถแปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์

คุณต้องการทำสิ่งใด

ภาพรวมของอักษรศิลป์

เพิ่มอักษรศิลป์

แปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ใน Office PowerPoint 2007

เปลี่ยนตัวอักษรศิลป์

เอาลักษณะแบบอักษรศิลป์สำหรับ Excel 2007 หรือ PowerPoint 2007

ลบอักษรศิลป์

ภาพรวมของอักษรศิลป์

คุณสามารถใช้อักษรศิลป์เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์พิเศษของข้อความลงในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถยืดชื่อเรื่อง เอียงข้อความ ทำให้ข้อความให้พอดีกับรูปร่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือสีเติมไล่ระดับสีที่นำไปใช้ อักษรศิลป์นี้กลายเป็น วัตถุที่คุณสามารถย้าย หรือจัดตำแหน่งในเอกสารของคุณเมื่อต้องการเพิ่มการตกแต่งหรือเน้น คุณสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มลงในข้อความในวัตถุอักษรศิลป์ที่มีอยู่เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการ

ตัวอย่างอักษรศิลป์

เพิ่มอักษรศิลป์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. ใส่ข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องข้อความ

  คุณสามารถกำหนดรูปร่างอักษรศิลป์รอบข้างเช่นเดียวกับข้อความในอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. ใส่ข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนวัตถุแถบเครื่องมือ คลิกแทรกอักษรศิลป์ รูปปุ่ม

 2. ในแกลเลอรีอักษรศิลป์ คลิกอักษรศิลป์ที่คุณต้อง แล้ว คลิ กตกลง

 3. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องข้อความ

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนข้อความอักษรศิลป์ใน ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว พิมพ์ข้อความใหม่ในกล่องข้อความ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กสไตล์อักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

 2. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่องข้อความ

  คุณสามารถกำหนดรูปร่างอักษรศิลป์รอบข้างเช่นเดียวกับข้อความในอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

แปลงข้อความที่มีอยู่เป็นอักษรศิลป์ในOffice PowerPoint 2007

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นอักษรศิลป์

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มข้อความ คลิกอักษรศิลป์ แล้ว คลิ กอักษรศิลป์ที่คุณต้องการ

  รูปแท็บ แทรก

คุณสามารถกำหนดรูปร่างอักษรศิลป์รอบข้างเช่นเดียวกับข้อความในอักษรศิลป์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวอักษรศิลป์

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

Outlook

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

Publisher

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

Word

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกอักษรศิลป์ ดูเลือกรูปร่างหรือวัตถุอื่น ๆ

ด้านบนของหน้า

เอาลักษณะแบบอักษรศิลป์สำหรับExcel 2007 หรือPowerPoint 2007

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Excel

เมื่อคุณเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากข้อความของคุณ ข้อความยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความธรรมดา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์จาก

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างอักษรศิลป์

  เมื่อต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากส่วนหนึ่งของข้อความของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์จาก นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนด้านบน

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

เมื่อคุณเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากข้อความของคุณ ข้อความยังคงอยู่ และเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความธรรมดา

 1. เลือกข้อความอักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์จาก

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์อักษรศิลป์ คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างอักษรศิลป์

  เมื่อต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์ออกจากส่วนหนึ่งของข้อความของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการเอาสไตล์อักษรศิลป์จาก นั้นแล้ว ทำตามขั้นตอนด้านบน

ด้านบนของหน้า

ลบอักษรศิลป์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมทั้งหมดที่แสดงรายการใน นำไปใช้กับ ที่ด้านบนของบทความนี้

 • ดับเบิลคลิกที่อักษรศิลป์ที่คุณต้องการเอาออกเพื่อเลือก นั้นแล้ว กด DELETE

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×