เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบพื้นหลังของเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปพื้นหลังหรือลายน้ำ

  1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า ให้คลิก ลายน้ำ

  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปพื้นหลัง

คลิก ภาพ, คลิ เลือกรูปภาพ, เรียกดูไฟล์รูปภาพ แล้ว ดับเบิลคลิกที่รูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพพื้นหลังเพื่อแสดง ด้วยเต็มสีเข้ม ยกเลิกเลือกแบบ จางออก กล่องกาเครื่องหมาย

เพิ่ม หรือเปลี่ยนลายน้ำข้อความ

เลือก ข้อความ, และในกล่องข้อความ ใส่ข้อความที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร

  1. บนแบบ เค้าโครง แท็บ ภายใต้ พื้นหลังของหน้า, คลิ สี

  2. คลิกสีที่คุณต้อง หรือผสมสีของคุณเอง ด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเพิ่มรูปแบบลงในพื้นหลังสี คลิ สี แล้ว คลิก เติมเอฟเฟ็กต์

เอาสีพื้นหลังของเอกสาร

  1. บนแบบ เค้าโครง แท็บ ภายใต้ พื้นหลังของหน้า, คลิ สี

  2. เลือก ไม่เติม

เอารูปพื้นหลังหรือลายน้ำ

  1. บนแท็บ เค้าโครง ภายใต้ พื้นหลังของหน้า ให้คลิก ลายน้ำ

  2. เลือก ไม่มีลายน้ำ

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์พื้นหลังเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบหน้ากระดาษ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×