เพิ่ม เปลี่ยน ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

เพิ่ม เปลี่ยน ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อคิดเห็นถูกบันทึกย่อที่คุณสามารถแนบไป ยังตัวอักษรหรือ word บนสไลด์ หรือจากสไลด์ทั้งหมด ใช้ข้อคิดเห็น เมื่อคุณต้องการให้ผู้ตรวจทาน และให้คำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือ เมื่อผู้ร่วมงานขอให้คำติชมของคุณกับงานนำเสนอ

บานหน้าต่างข้อคิดเห็น เป็นวิธีเร็วที่สุดในการแก้ไข ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ

ในแท็บ รีวิว ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

การแสดงข้อคิดเห็น

บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏที่ด้านข้างของเวิร์กสเปซใน PowerPoint แสดงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับภาพนิ่งที่เปิดอยู่ คลิกข้อคิดเห็นเพื่อเลือกวัตถุ และทำให้ "ทำงาน"

บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. คลิกตำแหน่งที่ตั้งบนสไลด์ที่คุณต้องการให้ข้อคิดเห็นของคุณได้รับการอ้างอิงถึง

 2. คลิก รีวิว > ข้อคิดเห็นใหม่

  ไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น ปรากฏบนสไลด์ และบานหน้าต่างข้อคิดเห็น เปิดขึ้น

 3. ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องแล้วกด Enter หรือคลิกด้านนอกของกล่องข้อคิดเห็น

  เพิ่มข้อคิดเห็น
  • เมื่อบานหน้าต่างข้อคิดเห็น เปิดอยู่คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่ ด้วยการกด Ctrl + N.

  • องค์ประกอบที่มีข้อคิดเห็นจะระบุโดยไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น คลิกไอคอนเพื่อดูข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบนั้นในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

  • ถ้าต้องการย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็น ให้คลิกที่ลูกศรขึ้นหรือลงที่ด้านบนของ บานหน้าต่างข้อคิดเห็น

ใช้ บานหน้าต่างข้อคิดเห็น เพื่อแก้ไขข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่นหรือตอบกลับไปยังบุคคลเหล่านั้น

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อคิดเห็น ให้คลิกข้อความของข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข การกระทำนี้จะเปิดกล่องป้อนข้อความที่มีข้อคิดเห็นในนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิกด้านนอกกล่องข้อคิดเห็นเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

 • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น: ในข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับ คลิกตอบกลับ หรือกด Ctrl + R. ชนิดข้อความตอบกลับของคุณในกล่องรายการข้อความ จาก นั้นกดแป้น Tab เพื่อเสร็จสิ้น

 • บนสไลด์:    คลิกขวาไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น ของข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็น

 • ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น    : ให้คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก X สีดำ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีข้อคิดเห็นใดๆ ปรากฏในสไลด์หรือในงานนำเสนอของคุณ ให้ลบออกทั้งหมดในครั้งเดียว บนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรข้างล่าง ลบ จากนั้นเลือกสิ่งที่คุณต้องการจะทำ

 • ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดและหมึกบนสไลด์นี้    เอาข้อคิดเห็นและบันทึกย่อแบบหมึก (ที่เพิ่มบนคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสได้) ออกจากสไลด์ที่คุณเปิดไว้

 • ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดและหมึกในงานนำเสนอนี้    เอาข้อคิดเห็นและบันทึกย่อแบบหมึกที่เพิ่มไว้ทั้งหมดอออกจากทั้งงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ: ข้อคิดเห็นที่ถูกลบจะถูกเอาออกจากงานนำเสนอแบบถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้ คุณอาจต้องการข้อคิดเห็นในภายหลัง เราแนะนำให้คุณซ่อนข้อคิดเห็นหรือสร้างสำเนาของงานนำเสนอโดยเก็บข้อคิดเห็นไว้

ซ่อนข้อคิดเห็นปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และหยุดบอลลูนข้อคิดเห็นให้ปรากฏบนสไลด์ ข้อคิดเห็นยังคงอยู่ในงานนำเสนอ อย่างไรก็ตาม ซึ่งหมายความว่า ผู้อื่นเปิดงานนำเสนออาจดู และอ่านเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงที่ ใช้ขั้นตอนด้านบนเมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นแทน

เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นและบอลลูนข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ คลิกแสดงข้อคิดเห็น บนแท็บรีวิว แล้ว คลิ กแสดงมาร์กอัป คลิกแสดงมาร์กอัป อีกครั้งเพื่อยกเลิกซ่อนข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างข้อคิดเห็น บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

แท็บตรวจทานและข้อคิดเห็นของการตรวจทาน

แท็บรีวิว1

คำสั่งการตรวจทาน2

3ตรวจทานข้อคิดเห็นรูปขนาดย่อ

ข้อคิดเห็น4

 1. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์ เลือกข้อความหรือวัตถุ

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาพนิ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้บนภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นมากกว่าหนึ่งข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ในงานนำเสนอ

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นตรวจทาน (แสดงเป็นตัวเลข 3 ในรูปด้านบน)

  หมายเหตุ: 

  • โดยทั่วไป รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานมีชื่อย่อของบุคคลที่เพิ่มข้อคิดเห็นเป็นคนแรก

  • ถ้ารูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานถูกซ่อนไว้ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถลบข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

ถ้าคุณต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกจากภาพนิ่งหรืองานนำเสนอของคุณ ลบเหล่านั้นทั้งหมดในครั้งเดียว บนแท็บรีวิว คลิกลูกศรอยู่ใต้ลบ จาก นั้นเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน เอาข้อคิดเห็นจากสไลด์ที่คุณได้เปิด

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดในงานนำเสนอนี้ เอาข้อคิดเห็นทั้งหมดจากงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ

 • เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ คลิกแสดงมาร์กอัปข้อคิดเห็น บน แท็บให้คลิกแสดงมาร์กอัป อีกครั้งเพื่อยกเลิกซ่อนข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการย้ายระหว่างข้อคิดเห็น บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×