เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาโซนเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตลอดเวลา คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาใน Outlook เพื่อให้ตรงกับทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เปลี่ยนโซนเวลาใน Outlook จะเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในแผงควบคุมของ Windows และการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลในเวลาดังกล่าวแสดงในโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมด Microsoft ใช้ Windows

เปลี่ยนโซนเวลาของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลาใน Outlook มุมมองปฏิทินทั้งหมดจะถูกอัปเดเพื่อให้พวกเขาแสดงโซนเวลาใหม่ และรายการปฏิทินทั้งหมดตามโซนเวลาใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทิน ภายใต้โซนเวลา พิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาปัจจุบันในกล่องป้ายชื่อ

 4. ในรายการโซนเวลา คลิกโซนเวลาที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณปรับโซนเวลาและการตั้งค่าตามฤดูกาลใน Outlook การตั้งค่า Windows นาฬิกาจะปรับปรุง

  • เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลามีเวลาตามฤดูกาล นาฬิกาปรับเวลาตามฤดูกาลตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม นี้จะทำได้

  • บางโซนเวลาไม่ได้ตามฤดูกาล เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามฤดูกาล เช่น Arizona ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงตามฤดูกาลไม่สามารถเปิดใช้งาน

โซนเวลาที่แยกต่างหากสองสามารถแสดงในปฏิทิน โซนเวลาสองจะ ตัวอย่างเช่น โซนเวลาภายในเครื่องของคุณและโซนเวลาของเมืองที่คุณมักเดินทางการ โซนเวลาที่สองจะนำมาใช้เพื่อแสดงแถบเวลาสองในมุมมองปฏิทิน และไม่มีผลต่อวิธีที่ในปฏิทินที่จัดเก็บ และแสดงรายการ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทิน ภายใต้โซนเวลา เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลาสอง

 4. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลา

 5. ในรายการโซนเวลา คลิกโซนเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (กาล) เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

เมื่อคุณมีโซนเวลาสองที่แสดงในปฏิทิน คุณสามารถสลับตำแหน่งของพวกเขา

 1. ในปฏิทิน คลิกขวาในแถบเวลา แล้ว คลิ กเปลี่ยนโซนเวลา

 2. ภายใต้โซนเวลา คลิกสลับโซนเวลา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทิน ภายใต้โซนเวลา ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลาสอง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนเวลาใน Outlook

เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับรายการในปฏิทิน Outlook จะถูกบันทึกในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ความนานาชาติเวลามาตรฐานที่เหมือนกับเวลามาตรฐานกรีนนิช

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาแตกต่างกัน รายการการประชุมจะแสดงตามช่วงเวลาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของบุคคลแต่ละ แต่ถูกบันทึกไว้ใน UTC

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการประชุมในโซนเวลา United แปซิฟิกที่ระบุส่งการเรียกประชุมสำหรับ 2:00 น.ตามเวลาแปซิฟิกไปผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาภูเขาสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมเห็นการประชุมที่เป็นการเริ่มต้นที่ 3:00 P.M. ภูเขาเวลา ในทั้งสองกรณี การประชุมจะถูกบันทึกเป็นการเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน UTC ของ 10:00 น.

ถ้าโซนเวลาที่สองจะแสดง โซนเวลาของผู้จัดการประชุมถูกใช้เป็นจุดอ้างอิง ถ้าคุณจัดการการประชุม และแสดงเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับเชิญจากโซนเวลาอื่น เวลาว่างของพวกเขาจะถูกปรับเพื่อให้ปรากฏในโซนเวลาของคุณอย่างถูกต้อง โซนเวลาที่สองจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณดูปฏิทินในมุมมองวันหรือสัปดาห์

เปลี่ยนโซนเวลาของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนโซนเวลาปัจจุบัน มุมมองปฏิทินทั้งหมดจะถูกอัปเดเพื่อให้พวกเขาแสดงโซนเวลาใหม่ และรายการปฏิทินทั้งหมดจะถูกย้ายเพื่อให้พวกเขาตามโซนเวลาใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายจากโซนเวลาแปซิฟิกไปยังโซนเวลาภูเขาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดของการนัดหมายของคุณจะปรากฏในภายหลังหนึ่งชั่วโมง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. ภายใต้โซนเวลาปัจจุบัน Windows พิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาปัจจุบันในกล่องป้ายชื่อ

 5. ในรายการโซนเวลา คลิกโซนเวลาที่คุณต้องการใช้

 6. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (กาล) เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

หมายเหตุ: 

 • เหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะยังถูกย้ายเพื่อปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของโซนเวลา เหตุการณ์วันเดียวจะ มีความยาวมากกว่า 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 4 กรกฎาคมวันหยุดพักออกจาก 12:00 A.M. 4 กรกฎาคมจนกว่า 1:00 A.M. 5 กรกฎาคมเมื่อเปลี่ยนโซนเวลาจากเวลาแปซิฟิกเป็นเวลาภูเขา

 • เมื่อคุณปรับโซนเวลาและการตั้งค่าตามฤดูกาลใน Outlook การตั้งค่าเดียวกันใน Microsoft Windows จะปรับเหมือนกัน

 • บางโซนเวลาไม่มีกาล เมื่อ Outlook ถูกตั้งค่าโซนเวลาที่ไม่ใช่กาล เช่น Arizona ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล ไม่เพียงล้าง แต่ยัง ถูกปิดใช้งานอยู่

 • เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลามีกาล คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล โดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แม้ว่านี้ไม่แนะนำ

Outlook สามารถแสดงโซนเวลาที่แยกต่างหากสองในปฏิทิน โซนเวลาสองจะ ตัวอย่างเช่น โซนเวลาภายในเครื่องของคุณและโซนเวลาของเมืองที่คุณมักเดินทางการ เมื่อคุณกำลังอยู่ในเมืองอื่น คุณอาจต้องการดูรายการของปฏิทินที่สัมพันธ์กับโซนเวลาสำหรับเมือง เมื่อต้องการแสดงโซนเวลาสองในปฏิทิน Outlook ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา ในกล่องโต้ตอบโซนเวลา โซนเวลาที่สองจะนำมาใช้เพื่อแสดงแถบเวลาสองในมุมมองปฏิทิน และไม่มีผลต่อวิธีที่ในปฏิทินที่จัดเก็บ และแสดงรายการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา

 5. ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลา

 6. ในรายการโซนเวลา คลิกโซนเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วสลับจากโซนเวลาปัจจุบันของคุณไปยังโซนเวลาอื่น ๆ โดยการคลิกสลับโซนเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อแสดงเวลาทั้งหมด ใน Outlook และทุกโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ ที่ใช้ Windows

เมื่อคุณมีโซนเวลาสองที่แสดงในปฏิทิน คุณสามารถสลับตำแหน่งของพวกเขาให้เหมาะกับคุณ

 1. ในปฏิทิน คลิกขวาพื้นที่ว่างที่ด้านบนของแถบเวลา คลิ กเปลี่ยนโซนเวลา

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มโซนเวลาสอง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา คลิกโซนเวลาที่คุณต้องการแสดงในรายการโซนเวลา และพิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาที่สองในกล่องป้ายชื่อ

 3. คลิกสลับโซนเวลา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อแสดงเวลาทั้งหมด ใน Outlook และทุกโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ ที่ใช้ Windows

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา

เกี่ยวกับโซนเวลาใน Outlook

คุณสามารถเพิ่ม และแสดงโซนเวลาสองใน Outlook ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมหรือการเรียกประชุมกับบุคคลที่กำลังทำงานในโซนเวลาอื่น เมื่อคุณเพิ่มโซนเวลาสอง เวลาปัจจุบันในโซนเวลาหลักจะถูกเน้น ด้วยสีไล่ระดับสีเพื่อทำให้ง่ายต่อการดู

ภาพหน้าจอโซนเวลาคู่

ถ้าโซนเวลาที่สองจะแสดง โซนเวลาของผู้จัดการประชุมถูกใช้เป็นจุดอ้างอิง ถ้าคุณจัดการการประชุม และแสดงเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับเชิญจากโซนเวลาอื่น เวลาว่างของพวกเขาจะถูกปรับเพื่อให้พวกเขาจะแสดงอย่างถูกต้องในโซนเวลาของคุณ โซนเวลาที่สองจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณดูปฏิทินในมุมมองวันหรือสัปดาห์

ถ้าคุณอยู่ในโซนเวลาหนึ่ง และคุณส่งการเรียกประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาแตกต่างกัน รายการการประชุมจะแสดงตามช่วงเวลาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของบุคคลแต่ละ แต่เก็บอยู่ในเวลาเดียวกันแบบสัมบูรณ์ใน UTC

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดการประชุมในโซนเวลาแปซิฟิกในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งการเรียกประชุมสำหรับการประชุมที่เริ่มต้นที่ 2:00 P.M. เวลาแปซิฟิกไปผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาภูเขา ผู้เข้าร่วมจะเห็นการประชุมที่เป็นการเริ่มต้นที่ 3:00 P.M. เวลาภูเขา ในทั้งสองกรณี การประชุมจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นการเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน UTC (10:00 P.M.)

หมายเหตุ: โซนเวลา โดยอ้างอิงการนัดหมาย รายการการประชุม เหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดจัดการ และในแบบเดียวกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×