ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือเอาโซนเวลา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตลอดเวลา คุณสามารถเปลี่ยนโซนเวลาใน Outlook เพื่อให้ตรงกับทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ เปลี่ยนโซนเวลาใน Outlook จะเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในแผงควบคุมของ Windows และการเปลี่ยนแปลงจะแสดงผลในเวลาดังกล่าวแสดงในโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมด Microsoft ใช้ Windows

เปลี่ยนโซนเวลาของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าโซนเวลาใน Outlook มุมมองปฏิทินทั้งหมดจะถูกอัปเดเพื่อให้พวกเขาแสดงโซนเวลาใหม่ และรายการปฏิทินทั้งหมดตามโซนเวลาใหม่

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทินภายใต้โซนเวลาพิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาปัจจุบันในกล่องป้ายชื่อ

 4. ในรายการโซนเวลาคลิกโซนเวลาที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณปรับโซนเวลาและการตั้งค่าตามฤดูกาลใน Outlook การตั้งค่า Windows นาฬิกาจะปรับปรุง

  • เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลามีเวลาตามฤดูกาล นาฬิกาปรับเวลาตามฤดูกาลตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถปิดการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม นี้จะทำได้

  • บางโซนเวลาไม่ได้ตามฤดูกาล เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามฤดูกาล เช่น Arizona ในประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงตามฤดูกาลไม่สามารถเปิดใช้งาน

โซนเวลาที่แยกต่างหากสามสามารถแสดงในปฏิทินในเวอร์ชันล่าสุดของ Outlook สำหรับ Office 365

ในเวอร์ชันอื่น ๆ ของ Outlook รวมทั้ง Outlook 2019 Volume License, Outlook 2016, Outlook 2013 และ Outlook 2010 คุณสามารถแสดงโซนเวลาที่สอง

โซนเวลาจะ ตัวอย่าง โซนเวลาภายในเครื่องของคุณ โซนเวลาของตำแหน่งที่ตั้งทางธุรกิจอื่น และโซนเวลาของเมืองที่คุณมักเดินทางไปยัง โซนเวลาที่สอง และสามจะนำมาใช้เพื่อแสดงแถบเวลาที่สอง และสามในมุมมองปฏิทิน และไม่มีผลต่อวิธีที่ในปฏิทินที่จัดเก็บ และแสดงรายการ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทินภายใต้โซนเวลาให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลาสองและ ถ้าจำเป็นต้อง ใช้ กล่องกาเครื่องหมายแสดงสามโซนเวลา 

 4. ในกล่องป้ายชื่อสำหรับแต่ละโซนเวลา พิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลา

 5. ในรายการโซนเวลาคลิกโซนเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (กาล) เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

เมื่อคุณมีโซนเวลาที่แสดงในปฏิทินสอง หรือสาม คุณสามารถสลับตำแหน่งของพวกเขา

 1. ในปฏิทินคลิกขวาในแถบเวลา แล้ว คลิ กเปลี่ยนโซนเวลา

 2. ภายใต้โซนเวลาคลิกสลับโซนเวลา

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บปฏิทินภายใต้โซนเวลายกเลิกการเลือกแสดงโซนเวลาสองให้ตรวจสอบกล่องและ/หรือกล่องกาเครื่องหมายแสดงสามโซนเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซนเวลาใน Outlook

เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับรายการในปฏิทิน Outlook จะถูกบันทึกในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ความนานาชาติเวลามาตรฐานที่เหมือนกับเวลามาตรฐานกรีนนิช

เมื่อคุณส่งการเรียกประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาแตกต่างกัน รายการการประชุมจะแสดงตามช่วงเวลาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของบุคคลแต่ละ แต่ถูกบันทึกไว้ใน UTC

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการประชุมในโซนเวลาแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาส่งการเรียกประชุมสำหรับ 2:00 น.ตามเวลาแปซิฟิกไปผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาภูเขาสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมเห็นการประชุมที่เป็นการเริ่มต้นที่ 3:00 P.M. ภูเขาเวลา ในทั้งสองกรณี การประชุมถูกบันทึกเป็นไฟล์เริ่มต้นในเวลาเดียวกัน UTC ของ 10:00 น.

ถ้าโซนเวลาที่สองจะแสดง โซนเวลาของผู้จัดการประชุมถูกใช้เป็นจุดอ้างอิง ถ้าคุณจัดการการประชุม และแสดงเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับเชิญจากโซนเวลาอื่น เวลาว่างของพวกเขาจะถูกปรับเพื่อให้ปรากฏในโซนเวลาของคุณอย่างถูกต้อง โซนเวลาที่สองจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณดูปฏิทินในมุมมองวันหรือสัปดาห์

เปลี่ยนโซนเวลาของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนโซนเวลาปัจจุบัน มุมมองปฏิทินทั้งหมดจะถูกอัปเดเพื่อให้พวกเขาแสดงโซนเวลาใหม่ และรายการปฏิทินทั้งหมดจะถูกย้ายเพื่อให้พวกเขาตามโซนเวลาใหม่ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายจากโซนเวลาแปซิฟิกไปยังโซนเวลาภูเขาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดของการนัดหมายของคุณจะปรากฏในภายหลังหนึ่งชั่วโมง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. ภายใต้โซนเวลาปัจจุบัน Windowsพิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาปัจจุบันในกล่องป้ายชื่อ

 5. ในรายการโซนเวลาคลิกโซนเวลาที่คุณต้องการใช้

 6. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (กาล) เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

  หมายเหตุ: 

  • เหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะยังถูกย้ายเพื่อปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของโซนเวลา เหตุการณ์วันเดียวจะ มีความยาวมากกว่า 24 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น 4 กรกฎาคมวันหยุดพักออกจาก 12:00 A.M. 4 กรกฎาคมจนกว่า 1:00 A.M. 5 กรกฎาคมเมื่อเปลี่ยนโซนเวลาจากเวลาแปซิฟิกเป็นเวลาภูเขา

  • เมื่อคุณปรับโซนเวลาและการตั้งค่าตามฤดูกาลใน Outlook การตั้งค่าเดียวกันใน Microsoft Windows จะปรับเหมือนกัน

  • บางโซนเวลาไม่มีกาล เมื่อ Outlook ถูกตั้งค่าโซนเวลาที่ไม่ใช่กาล เช่น Arizona ในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาลไม่เพียงล้าง แต่ยัง ถูกปิดใช้งานอยู่

  • เมื่อ Outlook ตั้งค่าโซนเวลามีกาล คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แม้ว่านี้ไม่แนะนำ

Outlook สามารถแสดงโซนเวลาที่แยกต่างหากสองในปฏิทิน โซนเวลาสองจะ ตัวอย่างเช่น โซนเวลาภายในเครื่องของคุณและโซนเวลาของเมืองที่คุณมักเดินทางการ เมื่อคุณกำลังอยู่ในเมืองอื่น คุณอาจต้องการดูรายการของปฏิทินที่สัมพันธ์กับโซนเวลาสำหรับเมือง เมื่อต้องการแสดงโซนเวลาสองในปฏิทิน Outlook ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลาในกล่องโต้ตอบโซนเวลา โซนเวลาที่สองจะนำมาใช้เพื่อแสดงแถบเวลาสองในมุมมองปฏิทิน และไม่มีผลต่อวิธีที่ในปฏิทินที่จัดเก็บ และแสดงรายการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา

 5. ในกล่องป้ายชื่อพิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลา

 6. ในรายการโซนเวลาคลิกโซนเวลาที่คุณต้องการเพิ่ม

 7. ถ้าคุณต้องการให้นาฬิกาคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงโดยอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับเวลาตามฤดูกาล

  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะในโซนเวลาที่ใช้ตามฤดูกาล (กาล)

เคล็ดลับ: คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วสลับจากโซนเวลาปัจจุบันของคุณไปยังโซนเวลาอื่น ๆ โดยการคลิกสลับโซนเวลา การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อแสดงเวลาทั้งหมด ใน Outlook และทุกโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ ที่ใช้ Windows

เมื่อคุณมีโซนเวลาสองที่แสดงในปฏิทิน คุณสามารถสลับตำแหน่งของพวกเขาให้เหมาะกับคุณ

 1. ในปฏิทิน คลิกขวาพื้นที่ว่างที่ด้านบนของแถบเวลา คลิ กเปลี่ยนโซนเวลา

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มโซนเวลาสอง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลาคลิกโซนเวลาที่คุณต้องการแสดงในรายการโซนเวลาและพิมพ์ชื่อสำหรับโซนเวลาที่สองในกล่องป้ายชื่อ

 3. คลิกสลับโซนเวลา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อแสดงเวลาทั้งหมด ใน Outlook และทุกโปรแกรม Microsoft อื่น ๆ ที่ใช้ Windows

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิกตัวเลือกปฏิทิน

 3. คลิกโซนเวลา

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงโซนเวลา

เกี่ยวกับโซนเวลาใน Outlook

คุณสามารถเพิ่ม และแสดงโซนเวลาสองใน Outlook ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณกำลังจัดกำหนดการประชุมหรือการเรียกประชุมกับบุคคลที่กำลังทำงานในโซนเวลาอื่น เมื่อคุณเพิ่มโซนเวลาสอง เวลาปัจจุบันในโซนเวลาหลักจะถูกเน้น ด้วยสีไล่ระดับสีเพื่อทำให้ง่ายต่อการดู

ภาพหน้าจอโซนเวลาคู่

ถ้าโซนเวลาที่สองจะแสดง โซนเวลาของผู้จัดการประชุมถูกใช้เป็นจุดอ้างอิง ถ้าคุณจัดการการประชุม และแสดงเวลาว่าง/ไม่ว่างสำหรับผู้รับเชิญจากโซนเวลาอื่น เวลาว่างของพวกเขาจะถูกปรับเพื่อให้พวกเขาจะแสดงอย่างถูกต้องในโซนเวลาของคุณ โซนเวลาที่สองจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณดูปฏิทินในมุมมองวันหรือสัปดาห์

ถ้าคุณอยู่ในโซนเวลาหนึ่ง และคุณส่งการเรียกประชุมไปยังผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาแตกต่างกัน รายการการประชุมจะแสดงตามช่วงเวลาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องบนปฏิทินของบุคคลแต่ละ แต่เก็บอยู่ในเวลาเดียวกันแบบสัมบูรณ์ใน UTC

ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้จัดการประชุมในโซนเวลาแปซิฟิกในประเทศสหรัฐอเมริกาส่งการเรียกประชุมสำหรับการประชุมที่เริ่มต้นที่ 2:00 P.M. เวลาแปซิฟิกไปผู้เข้าร่วมประชุมในโซนเวลาภูเขา ผู้เข้าร่วมจะเห็นการประชุมที่เป็นการเริ่มต้นที่ 3:00 P.M. Tim ภูเขา e ในทั้งสองกรณี การประชุมจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นการเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน UTC (10:00 P.M.)

หมายเหตุ: โซนเวลา โดยอ้างอิงการนัดหมาย รายการการประชุม เหตุการณ์ตลอดทั้งวันทั้งหมดจัดการ และในแบบเดียวกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×