เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ซ่อน หรือลบข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ข้อคิดเห็นเมื่อคุณต้องการให้ผู้ตรวจทาน และให้คำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือ เมื่อผู้ร่วมงานขอให้คำติชมของคุณกับงานนำเสนอ ข้อคิดเห็นถูกบันทึกย่อที่คุณสามารถแนบไป ยังตัวอักษรหรือ word บนสไลด์ หรือจากสไลด์ทั้งหมด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
1:12

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. เลือกการตรวจทาน >ข้อคิดเห็นใหม่ หรือเลือกถ้ามีการเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็นใหม่

 2. ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง แล้วกด Enter

  เพิ่มข้อคิดเห็น

ดู และตอบกลับข้อคิดเห็น

 1. เลือกไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น บนสไลด์

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น และคุณสามารถดูข้อคิดเห็นสำหรับสไลด์นั้น

 2. เลือกข้อความตอบกลับ การตอบกลับข้อคิดเห็น

 3. เลือกปุ่มถัดไป หรือกลับ ไประหว่างข้อคิดเห็นและสไลด์ของคุณ

ลบข้อคิดเห็น

 • ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น เลือกข้อคิดเห็นคุณต้องการลบ แล้วเลือกX

 • บนสไลด์ คลิกขวาที่ไอคอนข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น และเลือกลบข้อคิดเห็น

ตรวจทาน

1 แท็บรีวิว

2 คำสั่งรีวิว

3 รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นจากรีวิว

4 ข้อคิดเห็น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือ วัตถุ บนสไลด์ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุนั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับภาพนิ่ง ให้คลิกที่ใดก็ได้บนภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นได้มากกว่าหนึ่งข้อคิดเห็นลงในข้อความ วัตถุ หรือสไลด์ในงานนำเสนอ

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถแก้ไขข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นจากรีวิว (หมายเลข 3 ในรูปภาพที่แสดงด้านบน)

  หมายเหตุ: 

  • โดยทั่วไป รูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานมีชื่อย่อของบุคคลที่เพิ่มข้อคิดเห็นเป็นคนแรก

  • ถ้ารูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทานถูกซ่อนไว้ บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แสดงมาร์กอัป

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก แก้ไขข้อคิดเห็น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วคลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ผู้ตรวจทานงานนำเสนอสามารถลบข้อคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ตรวจทานอื่น ซึ่งจะเปลี่ยนสีของรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นของการตรวจทาน และจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็นชื่อย่อของผู้ตรวจทานปัจจุบัน

 1. คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ลบ

ถ้าคุณต้องการเอาข้อคิดเห็นทั้งหมดออกจากสไลด์หรืองานนำเสนอ ให้ลบออกทั้งหมดในครั้งเดียว บนแท็บ รีวิว ให้คลิกลูกศรข้างล่าง ลบจากนั้นเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ:

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดบนสไลด์ปัจจุบัน เอาข้อคิดเห็นจากสไลด์ที่คุณได้เปิด

 • ลบมาร์กอัปทั้งหมดในงานนำเสนอนี้ เอาข้อคิดเห็นทั้งหมดจากงานนำเสนอทั้งหมดของคุณ

 • เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ ให้คลิก แสดงมาร์กอัป บนแท็บ ข้อคิดเห็น แล้วคลิก แสดงมาร์กอัป อีกครั้งเพื่อยกเลิกการซ่อนข้อคิดเห็น

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นอื่น บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ข้อคิดเห็น ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

 3. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  แท็บรีวิว

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้ว คลิ กนอกกล่องข้อคิดเห็น

  เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น คลิกข้อคิดเห็นคุณต้องการ แก้ไข แล้วคลิกอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง หรือคลิกตอบกลับ ตอบกลับข้อคิดเห็น

  เคล็ดลับ:    เลือกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์เพื่อดูข้อคิดเห็นสอดคล้องกันในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

ย้ายข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. เลือก และลากรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนสไลด์เดียวกัน

ลบข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ในมุมมองปกติ คลิกภาพนิ่งคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บรีวิว คลิกลบ แล้วคลิกลบ อีก หรือเลือกตัวเลือกที่จะลบทั้งหมดข้อคิดเห็น บนสไลด์ หรือ ในงานนำเสนอ

  เลือกลบ

  เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ ด้วยการกดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกข้อคิดเห็น จากนั้น คลิกลบ

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนแท็บรีวิว คลิกแสดงข้อคิดเห็น

  เลือกแสดงข้อคิดเห็น

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความหรือตัววัตถุ บนสไลด์

  คลิกข้อความหรือวัตถุ

  เพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสไลด์

  คลิกที่ใดก็ได้บนสไลด์

 3. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

 4. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แล้ว คลิ กนอกกล่องข้อคิดเห็น

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์

แก้ไขข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. คลิกรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นบนสไลด์ที่คุณต้องการแก้ไข

 3. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแก้ไข

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถแก้ไขข้อคิดเห็น โดยดับเบิลคลิกที่รูปขนาดย่อข้อคิดเห็น

ย้ายข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. เลือก และลากรูปขนาดย่อข้อคิดเห็นไปยังตำแหน่งอื่น

ลบข้อคิดเห็น

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกภาพนิ่งที่ มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  วิธีเลือกสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

  1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

  2. ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง คลิกที่แท็บ แท็บสไลด์ สไลด์ แล้ว คลิ กสไลด์ ขึ้นอยู่กับความกว้างของบานหน้าต่างนำทาง คุณอาจจะเห็น แท็บสไลด์ที่มีชื่อ และ แท็บเค้าร่างที่มีชื่อ ชื่อแท็บ หรือสไลด์ แท็บสไลด์ และเค้าร่าง แท็บเค้าร่าง แท็บไอคอน     

 2. คลิกรูปขนาดย่อของข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 3. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกลบ แล้ว คลิ กลบข้อคิดเห็น

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลบข้อคิดเห็นได้ โดยกด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกข้อคิดเห็น จากนั้น คลิกลบข้อคิดเห็น

แสดง หรือซ่อนข้อคิดเห็น

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก ปกติ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกแสดง

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน PowerPoint

การเพิ่มข้อคิดเห็น

เปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็น แสดงข้อคิดเห็น

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณเห็นฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น บนสไลด์ของคุณ นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บอกได้ว่ามีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็นลงในงานนำเสนอของคุณ

การเพิ่มข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

 1. เลือกรายการในสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อคิดเห็น

 3. ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ แล้วกด Enter

  • สำหรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่ ข้อคิดเห็นใหม่ แล้วใส่ข้อความของคุณลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการตอบกลับข้อคิดเห็น ให้คลิกในกล่อง ตอบกลับ แล้วใส่ข้อความของคุณ

  • ฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น จะปรากฏถัดจากรายการที่คุณแสดงความเห็นบนสไลด์

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย

  แถบเครื่องมือลอยใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะแท็บตรวจทาน บน Ribbon จาก นั้นแตะที่แสดงข้อคิดเห็น:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มต่าง ๆ สำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น

 2. ใช้ปุ่มต่าง ๆ บน Ribbon เพื่อนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะแท็บตรวจทาน บน Ribbon จาก นั้นแตะข้อคิดเห็นใหม่:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มต่าง ๆ สำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แตะปุ่มปิด (X) ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

  คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บน Ribbon เพื่อนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น

ติดแท็กให้กับบุคคลอื่นในข้อคิดเห็น

ฟีเจอร์ให้บริการเฉพาะ Office Insider เท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีพร้อมให้ใช้งานเฉพาะ Office Insiders ในขณะนี้เท่านั้น

เมื่อคุณแสดงข้อคิดเห็นบนเอกสารหรืองานนำเสนอ และใช้เครื่องหมาย@ ด้วยชื่อของบุคคลอื่น บุคคลที่คุณกล่าวถึงได้รับจดหมายที่ มีลิงก์ไปยังข้อคิดเห็นของคุณ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPhone

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ใน PowerPoint for iPhone

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย

  แถบเครื่องมือลอยใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 • บนแท็บรีวิว แตะที่แสดงข้อคิดเห็น

  ปุ่มแสดงข้อคิดเห็นใน PowerPoint Mobile สำหรับ Windows 10

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็นเปิด ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อคิดเห็นใด ๆ ที่มีการเพิ่มลงในงานนำเสนอ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสร้างข้อคิดเห็นใหม่ ข้อคิดเห็นปัจจุบัน และนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน Windows Mobile: สร้างข้อคิด เห็นใหม่ ลบข้อคิด เห็นปัจจุบัน ไปยังข้อคิดเห็นก่อนหน้า และไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แตะที่ใดก็ตามบนหน้าจอเมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์

คุณไม่สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในPowerPoint บนแท็บเล็ต Windows

 • ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ภายใต้ข้อคิดเห็นคุณต้องการตอบกลับถึง แตะที่กล่องข้อความตอบกลับ แล้วเริ่มพิมพ์

คุณไม่สามารถตอบกลับข้อคิดเห็นในPowerPoint บนแท็บเล็ต Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×