เพิ่ม อัปเดต หรือนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออกใน Office 365 สำหรับธุรกิจ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงินเพื่อทำงานที่อธิบายในบทความนี้

ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบใช่หรือไม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบใช่ไหม ค้นหาคำตอบ

สำหรับOffice 365 Home, Personal หรือ University เพิ่ม อัป เด หรือเอาบัตรเครดิตและวิธีอื่น ๆ ในการชำระเงินดู

สิ่งสำคัญ: การชำระเงินโดยใช้บัญชีธนาคารไม่พร้อมใช้งานในประเทศญี่ปุ่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่ แล้วเลือก อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของหน้าการสมัครใช้งาน แสดงลิงก์อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน
 3. เลือกลูกศรลงภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน แล้วเลือก บัตรเครดิตใหม่ หรือ บัญชีธนาคารใหม่

  เมนูแบบดรอปดาวน์ซึ่งแสดงตัวเลือกบัตรเครดิตใหม่และบัญชีธนาคารใหม่
 4. ป้อนข้อมูลสำหรับบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่ แล้วเลือก ส่ง

  หมายเหตุ: บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่จะถูกใช้สำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 เท่านั้น ถ้าคุณมีการสมัครใช้งานอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปลี่ยนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงินการสมัครใช้งานแต่ละรายการ

อัปเดตบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัส CVV/CVN ในการอัปเดตรายละเอียดของบัตรเครดิตที่มีอยู่

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่ได้ ถ้าหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารถูกเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุบางอย่าง ให้เพิ่มเป็นบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่ เลือกเป็นตัวเลือกการชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ แล้วนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่ออก

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน

  หมายเหตุ: ถ้าผู้ดูแลระบบรายอื่นเป็นผู้ซื้อการสมัครใช้งาน คุณจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารสำหรับการสมัครใช้งานนั้นได้ ถ้าบัตรเครดิตกำลังจะหมดอายุและผู้ดูแลระบบรายอื่นไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้บริการหยุดชะงักได้ด้วยการเพิ่มบัตรเครดิตใบอื่นหรือบัญชีธนาคารใหม่สำหรับการสมัครใช้งาน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของหน้าการสมัครใช้งาน แสดงลิงก์อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน
 3. เลือกลูกศรดรอปดาวน์ภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน เลือกบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณต้องการอัปเดต แล้วเลือก แก้ไขรายละเอียด

  บานหน้าต่างอัปเดตรายละเอียดการชำระเงินเมื่อชำระเงินการสมัครใช้งานด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 4. อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณ (ชื่อบนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร ที่อยู่เรียกเก็บเงิน หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือวันที่หมดอายุ) ตามต้องการ จากนั้นเลือก ส่ง

 5. ข้อความยืนยันควรปรากฏขึ้น ถ้าไม่ ให้ดู การแก้ปัญหาบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร

  สกรีนช็อตแสดงข้อความยืนยัน: “วิธีชำระเงินของคุณได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว”

นำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออก

หมายเหตุ: คุณสามารถนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออกได้ ตราบใดที่คุณไม่มียอดดุลคงเหลือในบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารและคุณไม่ได้ใช้บัตรเพื่อชำระเงินค่าสมัครใช้งานที่ยังใช้งานอยู่

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานใดก็ได้ แล้วเลือก อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของหน้าการสมัครใช้งาน แสดงลิงก์อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน
 3. เลือกลูกศรดรอปดาวน์ภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน เลือกบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก นำออก

  บานหน้าต่างอัปเดตรายละเอียดการชำระเงินเมื่อชำระเงินการสมัครใช้งานด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 4. เลือก นำออก อีกครั้งเพื่อลบบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

  สกรีนช็อตแสดงปุ่ม นำออก และ ยกเลิก

  หมายเหตุ: 

  • คุณจะไม่สามารถนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออกได ้ถ้าบัตรกำลังถูกใช้ชำระสำหรับการสมัครใช้งานในปัจจุบัน ถ้าคุณลอง คุณจะได้รับข้อความที่มีลักษณะดังนี้:
   ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฎขึ้นถ้าคุณพยายามนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่ใช้ชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ออก

  • เมื่อต้องการนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออก ให้เลือก กลับ จากนั้นทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปลี่ยนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณใช้ชำระสำหรับการสมัครใช้งาน จากนั้นให้ลองนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออกอีกครั้ง

เปลี่ยนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณใช้ชำระสำหรับการสมัครใช้งาน

 1. ในศูนย์การจัดการ ให้ไปที่หน้า การสมัครใช้งาน หรือเลือก การเรียกเก็บเงิน > การสมัครใช้งาน

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 Germany ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

  ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 ดำเนินการโดย 21Vianet ให้ไปที่หน้าการสมัครใช้งานนี้

 2. เลือกการสมัครใช้งานที่คุณต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารใหม่ แล้วเลือก อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน

  ส่วนวิธีการชำระเงินของหน้าการสมัครใช้งาน แสดงลิงก์อัปเดตรายละเอียดการชำระเงิน
 3. เลือกลูกศรดรอปดาวน์ภายใต้ เพิ่มหรือเลือกวิธีชำระเงิน แล้วเลือกบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณต้องการใช้

  บานหน้าต่างอัปเดตรายละเอียดการชำระเงินเมื่อชำระเงินการสมัครใช้งานด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร
 4. เลือก ส่ง ถ้าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่คุณต้องการยังไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก บัตรเครดิตใหม่ หรือ บัญชีธนาคารใหม่ เพื่อเพิ่ม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร

ปัญหา

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ฉันได้รับข้อความข้อผิดพลาดว่า “เบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกตั้งให้บล็อกคุกกี้”

ตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้อนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่ 3 จากนั้นลองใหม่อีกครั้ง

บัตรเครดิตของฉันถูกปฏิเสธ

ถ้าคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และบัตรเครดิตของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับอีเมลที่แจ้งให้คุณทราบว่าเราไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้ ตรวจสอบรายละเอียดของบัตรเครดิต ได้แก่ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ ชื่อบนบัตรเครดิต และที่อยู่ รวมถึง เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ ว่าตรงกับบนบัตรเครดิตและใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตของคุณและส่งการชำระเงินโดยใช้ปุ่ม ชำระเงินตอนนี้ บนหน้า การสมัครใช้งาน ได้ทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบัตรเครดิตของฉันหมดอายุและฉันเลยวันครบกำหนดการชำระเงิน" ใน ชำระเงินสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อความ "ถูกปฏิเสธ" อยู่ ให้ติดต่อธนาคารของคุณ อาจเป็นไปได้ว่าบัตรเครดิตของคุณใช้งานไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่งได้รับบัตรเครดิตในจดหมายที่มีวันหมดอายุที่อัปเดตแล้ว คุณอาจต้องเปิดใช้งานก่อน ธนาคารของคุณยังสามารถบอกได้ว่าบัตรเครดิตของคุณไม่ได้รับการอนุมัติสำหรับธุรกรรมแบบออนไลน์ ธุรกรรมระหว่างประเทศ หรือธุรกรรมที่เป็นกิจวัตรหรือไม่

ฉันจำเป็นต้องอัปเดตหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

คุณไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขบนบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่ได้ ถ้าคุณต้องเปลี่ยนหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณด้วยเหตุผลบางอย่าง ก่อนอื่น ให้ลบบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารที่มีอยู่ จากนั้นให้เพิ่มใหม่

ฉันมีบัตรเครดิตเพียงใบเดียวหรือบัญชีธนาคารบัญชีเดียวสำหรับบัญชีของฉัน และฉันต้องการนำออก

ถ้าคุณมีบัตรเครดิตเพียงใบเดียวหรือบัญชีธนาคารเพียงบัญชีเดียว คุณจะได้รับข้อความข้อผิดพลาดถ้าคุณพยายามจะนำบัตรออก เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ตรวจสอบให้แต่ใจว่าคุณได้ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นสำหรับการสมัครใช้งานทั้งหมดของคุณ จากนั้นลองนำบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารออกอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

ถ้าคุณพบปัญหาในการใส่ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณ คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

รับความช่วยเหลือจากศูนย์ข้อมูลชุมชน Office 365 ผู้ดูแลระบบ: ลงชื่อเข้าใช้และสร้างคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบ: การสนับสนุนทางโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับ Office 365 for Business

เปลี่ยนที่อยู่การเรียกเก็บเงินสำหรับ Office 365 for Business

ยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ

การเรียกเก็บเงินใน Office 365 for Business – วิธีใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×