เพิ่ม หรือแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวกระดาษและท้ายกระดาษคือ พื้นที่ในระยะขอบบนและด้านล่างของแต่ละหน้าในเอกสาร คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบหัวกระดาษและท้ายกระดาษออก

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. คลิกแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  บนแท็บ แทรก มีการเน้นหัวกระดาษและท้ายกระดาษไว้

 2. คลิกเค้าโครงคุณต้องการใช้ Word มาพร้อมกับเค้าโครงที่มีอยู่ภายใน จำนวนมากเพื่อให้คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อดูที่ติดต่อทั้งหมด

  แกลเลอรีท้ายกระดาษ

  หมายเหตุ: 

  • พื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษจะทำเครื่องหมายด้วยแท็ก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ และเส้นที่ตำแหน่งใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของเอกสาร คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสารของคุณในขณะที่พื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเปิดอยู่

  • พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 3. หัวกระดาษและท้ายกระดาษส่วนใหญ่จะมีตัวแทนข้อความอยู่ พิมพ์ทับตัวแทนข้อความด้วยข้อความของคุณเอง

 4. เมื่อคุณทำเสร็จ แล้ว บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

การแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ดับเบิลคลิกที่ภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิดแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  พื้นที่หัวกระดาษของเอกสารจะแสดงขึ้น

 2. เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วพิมพ์ของคุณใหม่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในสถาน

 3. เมื่อคุณทำเสร็จ แล้ว บนแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือ ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้จากภายนอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อปิดตัวหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีการเน้น ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ไว้

เปลี่ยนการออกแบบของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยใช้การออกแบบแตกต่างจากคอลเลกชันที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: เปลี่ยนสไตล์ของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเขียนทับปัจจุบันหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ของคุณเพื่อให้คุณจะต้องพิมพ์ข้อมูลในอีกครั้ง

 1. ดับเบิลคลิกที่ภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิดแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 3. เลือกสไตล์จากแกลเลอรี

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้จากภายนอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อกลับไปยังเนื้อความของเอกสารของคุณ

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ดับเบิลคลิกที่ภายในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ (ใกล้กับด้านบนหรือด้านล่างของหน้า) เพื่อเปิดแท็บหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ภายใต้หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

 3. คลิกเอาหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษเอา ที่ด้านล่างของหน้าต่าง

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้จากภายนอกพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อกลับไปยังเนื้อความของเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกจากหน้าเดี่ยวใน Word 2016 for Mac

เอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษทั้งหมดใน Word 2016 for Mac

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าคี่ และ หน้าคู่ใน Word for Mac 2016

เพิ่มรูปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word 2016 for Mac

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จากนั้นเลือกสไตล์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจากแกลเลอรี

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. ในเอกสาร ให้คลิกภายในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นพิมพ์ข้อความ หรือเพิ่มกราฟิกอะไรก็ได้

 4. คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ แทรก ภายใต้ ตัวเลือก หรือภายใต้ ตำแหน่ง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  เคล็ดลับ: 

  • เพื่อป้องกันหัวกระดาษและท้ายกระดาษไปปรากฏอยู่บนหน้าแรกของเอกสาร บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก หน้าแรกต่างกัน จากนั้นปล่อยให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษว่างเปล่า

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และคู่ในเอกสารของคุณ บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก หน้าคี่/หน้าคู่ต่างกัน

  • เมื่อต้องการแทรกรายการหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอื่นๆ ทั่วไป เช่น ชื่อไฟล์เอกสาร หรือชื่อผู้เขียน บนเมนู แทรก ให้ชี้ไปที่ ข้อความอัตโนมัติ จากนั้นคลิกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม

  • เมื่อต้องการแทรกรูปภาพในหัวกระดาษและท้ายกระดาษของเอกสาร ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ ให้คลิกตรงไหนก็ได้ที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ บนเมนู แทรก ให้คลิก รูปภาพ จากนั้นเลือกชนิดรูปภาพที่เหมาะสม เมื่อต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้คลิกที่รูปภาพ จากนั้นลากจุดจับเพื่อกำหนดขนาด

  • เมื่อต้องการเพิ่มวันที่หรือเวลาปัจจุบันลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ วางเคอร์เซอร์ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ภายใต้ แทรก ให้คลิก วันที่ หรือ เวลา

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับส่วนต่าง ๆ ในเอกสารของคุณ

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษลงในส่วนแต่ละส่วนของเอกสารของคุณได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์บ่อยครั้ง เมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่มีความยาวและมีอักขระจำนวนมาก

 1. ที่ส่วนท้ายของบทหรือส่วนอื่นๆ ให้คลิกที่ๆ คุณต้องการแทรกตัวแบ่งส่วน

 2. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ แทรกหน้า ให้คลิก แบ่ง จากนั้นให้แทรกชนิดของตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม แทรกหน้า

 3. บนแท็บ องค์ประกอบของเอกสาร ภายใต้ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้คลิก หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จากนั้นแทรกชนิดของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

  แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตัวเลือก ให้เอาเครื่องหมายออกจากกล่อง ลิงก์ไปยังก่อนหน้า และแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนใหม่ของเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

การแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อเพิ่มเลขหน้า วันที่ และการจัดรูปแบบได้ แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word จะเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสาร เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางส่วนของเอกสาร ให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ โดย แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการนำออก

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก เลือกทั้งหมด

 4. กด DELETE

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ และด้านบน หรือด้านล่างของหน้า

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างหัวกระดาษและด้านบนของหน้า

คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า หัวกระดาษจากด้านบน

เปลี่ยนระยะห่างระหว่างท้ายกระดาษ และด้านล่างของหน้า

คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ ตำแหน่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่า ท้ายกระดาษจากด้านล่าง

 1. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กลับไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นคลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ Word จะเปลี่ยนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่เหมือนกันทั้งเอกสาร เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางส่วนของเอกสาร ให้แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ โดย แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

  • Word จะกำหนดค่าระยะห่างตามหน่วยการวัดเริ่มต้น เช่น นิ้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยการวัด บนเมนู Word ให้คลิก กำหนดลักษณะ คลิก ทั่วไป จากนั้นบนเมนูป็อปอัพ หน่วยการวัด ให้เลือกหน่วยการวัด

ย้ายไปมาระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ

คุณสามารถเลื่อนระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณได้ หรือคุณสามารถใช้เครื่องมือบนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อย้ายไปมาระหว่างหัวกระดาษและท้ายกระดาษในส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณได้

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในเอกสาร ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 3. คลิกแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จากนั้นภายใต้ การนำทาง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

  เคล็ดลับ: แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เป็นแท็บตามบริบทสีม่วง ซึ่งจะปรากฏบน Ribbon เมื่อคุณอยู่ในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเท่านั้น

 4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กลับไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ จากนั้นคลิก ปุ่ม ปิดส่วนหัว

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มองค์ประกอบที่ซ้ำกันบนหน้าทุกหน้า

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×