เพิ่ม หรือแก้ไขคำในพจนานุกรมตรวจสอบการสะกด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: 

ตัวตรวจสอบการสะกดเปรียบเทียบคำในเอกสารของคุณกับพจนานุกรมหลักใน Office พจนานุกรมหลักประกอบด้วยคำโดยทั่วไป แต่นั้นอาจมีบางอย่างชื่อ proper คำศัพท์ทางเทคนิค ตัว หรือตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะ คุณสามารถเพิ่มคำและตัวพิมพ์ใหญ่พิเศษลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะเป็นข้อผิดพลาด

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่าพจนานุกรมแบบกำหนดเองใด ๆ ที่คุณเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Office หนึ่งมีผลต่อทั้งหมดในโปรแกรม Office อื่น ๆ

พจนานุกรมแบบกำหนดเองทั้งหมดจะถูกจัดการผ่านทางกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง และต้องใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ (ถูกเลือก) ในกล่องโต้ตอบนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แล้ว เลือกงานที่เฉพาะเจาะจงด้านล่าง

กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

เปิดกล่องโต้ตอบ พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 1. เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร:

  • ในโปรแกรม Office ทั้งหมด: คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >พิสูจน์อักษร

  • ใน Outlook: คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย >การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ >การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath: คลิกหน้าแรก >การสะกด >ตรวจสอบตัวเลือกการสะกด

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  พจนานุกรมทั้งหมดจะแสดงไว้ที่นี่ กับพจนานุกรมเริ่มต้นที่ด้านบนสุดออก

 1. เปิดตัวเลือกการพิสูจน์อักษร:

  • ใน Access, Excel, PowerPoint และ Word: คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือก >การพิสูจน์อักษร

  • ใน InfoPath, OneNote, Publisher, Visio: เปิดไฟล์ จากนั้น คลิกเครื่องมือ >การสะกด >ตัวเลือกการสะกด

  • ใน Outlook: คลิกเครื่องมือ >ตัวเลือก >การสะกด >การสะกดและ AutoCorrection >การพิสูจน์อักษร

  • โครงการใน: คลิกเครื่องมือ >ตัวเลือก >การสะกด >ตัวเลือกการสะกดเพิ่มเติม

 2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมาย ข้อเสนอแนะจากพจนานุกรมหลักเท่านั้น แล้ว

 3. คลิก พจนานุกรมแบบกำหนดเอง

  พจนานุกรมทั้งหมดจะแสดงไว้ที่นี่ กับพจนานุกรมเริ่มต้นที่ด้านบนสุดออก

ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดตั้งค่าสถานะคำบางคำเป็นสะกดผิด แต่คุณต้องการละเว้นคำเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มรายการเหล่านั้นลงในพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น (เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่จะถูกเพิ่มคำเหล่านี้ ให้ดูที่เปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลง)

 • เมื่อตรวจการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติ คลิกขวาคำที่เส้นหยักสีแดง แล้ว คลิ กเพิ่มลงในพจนานุกรม

 • เมื่อเรียกใช้การสะกดและไวยากรณ์เครื่องมือตรวจสอบ คลิกเพิ่ม หรือเพิ่มพจนานุกรม สำหรับคำถูกตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ: ถ้าไม่มีตัวเลือกเพิ่มลงในพจนานุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่เลือกในกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ดูเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไปเพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูตรวจการสะกดและไวยากรณ์

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วนเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองข้างบน

 2. เลือกพจนานุกรมที่คุณต้องการแก้ไข ตรวจดูให้มั่นใจว่าคุณไม่ได้ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 3. คลิก แก้ไขรายการคำ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำ ให้พิมพ์คำในกล่อง คำ แล้วคลิก เพิ่ม

  • เมื่อต้องการลบคำ ให้เลือกคำในกล่อง พจนานุกรม แล้วคลิก ลบ

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำ ให้ลบคำ แล้วเพิ่มคำด้วยการสะกดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเอาคำทั้งหมดออก ให้คลิก ลบทั้งหมด

  แก้ไขรายการคำ

ถ้าคุณต้องนี้พจนานุกรมแบบกำหนดเองจะ พจนานุกรมเริ่มต้น จะถูกบันทึกคำใหม่ใด ๆ ที่คุณเพิ่มตำแหน่งที่ ดูเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วนเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองข้างบน

 2. คลิก สร้าง

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับพจนานุกรมแบบกำหนดเอง

 4. คลิก บันทึก

 5. ถ้าคุณต้องการใช้พจนานุกรมใหม่นี้สำหรับภาษาอื่นด้วย ขณะที่ยังเลือกพจนานุกรมเล่มใหม่ใน รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกภาษานั้นๆ ในเมนู ภาษาของพจนานุกรม

ถ้าคุณต้องการพจนานุกรมแบบกำหนดเองของคุณใหม่เพื่อให้ พจนานุกรมเริ่มต้น ที่คำใด ๆ ที่คุณเพิ่มจะบันทึก ดูงานถัดไปเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

เมื่อคุณเพิ่มคำในขณะตรวจการสะกดคำใหม่จะถูกเพิ่มไปเริ่มต้นพจนานุกรมแบบกำหนดเอง ซึ่งเป็นหนึ่งที่ด้านบนสุดของรายการเมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่ใช้สำหรับโปรแกรม Office ทั้งหมด:

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วนเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองข้างบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมเริ่มต้นสำหรับทุกภาษา ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้ ภาษาทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพจนานุกรมสำหรับภาษาที่ระบุ ให้คลิกชื่อพจนานุกรมภายใต้หัวเรื่องภาษา

 3. คลิก เปลี่ยนค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงพจนานุกรมเดียวเท่านั้นภายใต้หัวเรื่อง พจนานุกรมนี้ต้องเป็นพจนานุกรมเริ่มต้น ในกรณีนี้ ปุ่มนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ในครั้งต่อไปที่คุณตรวจสอบการสะกด โปรแกรมจะใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเองเริ่มต้นที่คุณได้เลือกไว้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อคุณสร้างพจนานุกรมแบบกำหนดเองใหม่ โปรแกรมจะตั้งค่าพจนานุกรมเป็น ภาษาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พจนานุกรมนั้นเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในทุกภาษา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมโยงพจนานุกรมแบบกำหนดเองกับ ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้โปรแกรมใช้พจนานุกรมนั้นต่อเมื่อคุณตรวจสอบการสะกดของข้อความในภาษาเฉพาะดังกล่าว

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วนเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองข้างบน

 2. ในกล่อง รายชื่อพจนานุกรมให้คลิกพจนานุกรมที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนูภาษาของพจนานุกรม คลิกภาษาควรจะใช้ในพจนานุกรม

กล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง แสดงรายการพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่พร้อมใช้งานโปรแกรมสามารถใช้การตรวจการสะกด ถ้าพจนานุกรมคุณต้องการใช้ เช่นหนึ่งซื้อมาจากบริษัทอื่นบริษัท ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ไม่ได้แสดงอยู่ในกล่องรายการพจนานุกรม คุณสามารถเพิ่มได้

 1. เปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเอง โดยทำตามขั้นตอนในส่วนเปิดกล่องโต้ตอบพจนานุกรมแบบกำหนดเองข้างบน

 2. คลิก เพิ่ม

 3. ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์พจนานุกรม

ถ้าคุณต้องนี้พจนานุกรมแบบกำหนดเองจะ พจนานุกรมเริ่มต้น จะถูกบันทึกคำใหม่ใด ๆ ที่คุณเพิ่มตำแหน่งที่ ดูเปลี่ยนพจนานุกรมแบบกำหนดเองที่ตัวตรวจสอบการสะกดเพิ่มคำลงไป

ดูเพิ่มเติม

เลือกตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่ สะกด และสัญลักษณ์

เลือกตัวเลือกสไตล์การเขียนและไวยากรณ์

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

การสะกดและไวยากรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้

ตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น

เพิ่มคำลงในพจนานุกรมสำหรับการตรวจสอบการสะกดของคุณใน Word 2016 for Mac

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×