ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ใน Outlook for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การสร้างโฟลเดอร์ระดับบนสุด

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่ระดับเดียวกันกับที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ใน Outlook

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกปุ่มรายการใหม่ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์ที่ระดับนี้

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ที่ระดับนี้จากรายการใหม่

 3. โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ด้วยชื่อสามารถแก้ไขได้ อีกชื่อเรื่องได้ ด้วยการพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ในกล่องข้อความ

สร้างโฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ใน Outlook

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกปุ่มรายการใหม่ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์จากรายการใหม่

 3. โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏซ้อนกันในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เป็นโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ด้วยชื่อสามารถแก้ไขได้ อีกชื่อเรื่องได้ ด้วยการพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ในกล่องข้อความ

ลบโฟลเดอร์

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ โดยคลิกที่เพื่อเน้น

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกลบ

  คลิกลบการนำเสนอ butt บนแท็บหน้าแรก

สร้างโฟลเดอร์

 1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกจดหมาย ปุ่ม มุมมองจดหมาย ,ติดต่อ ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ ,งาน ปุ่ม มุมมองงาน หรือบันทึกย่อ ปุ่มมุมมองบันทึกย่อ        

 2. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือกโฟลเดอร์ภายใต้ซึ่งจะสร้างรายการใหม่

 3. เลือกการจัดระเบียบ >โฟลเดอร์ใหม่

  แท็บ จัดระเบียบ โฟลเดอร์ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

  ขั้นตอนด้านบนอธิบายวิธีการสร้างโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่มีอยู่ การสร้างโฟลเดอร์ในระดับเดียวในลำดับชั้น เลือกโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด SHIFT + เลือก + คำสั่ง + N

ลบโฟลเดอร์

 1. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบออก

 2. เลือกแก้ไข>ลบ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเอาปฏิทินออก

ข้อความที่เก็บถาวร

ใช้การเก็บถาวรของคุณแบบออนไลน์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×