เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างโฟลเดอร์ระดับบนสุด

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่ระดับเดียวกันกับที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ใน Outlook

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกปุ่มรายการใหม่ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์ที่ระดับนี้

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ที่ระดับนี้จากรายการใหม่

 3. โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ด้วยชื่อสามารถแก้ไขได้ อีกชื่อเรื่องได้ ด้วยการพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ในกล่องข้อความ

สร้างโฟลเดอร์ที่ซ้อนกัน

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์ใน Outlook

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกปุ่มรายการใหม่ นั้นแล้ว เลือกโฟลเดอร์

  แสดงการเลือกโฟลเดอร์จากรายการใหม่

 3. โฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏซ้อนกันในโฟลเดอร์ที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 1 เป็นโฟลเดอร์ไม่มีชื่อ ด้วยชื่อสามารถแก้ไขได้ อีกชื่อเรื่องได้ ด้วยการพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่ในกล่องข้อความ

การลบโฟลเดอร์

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ โดยคลิกที่เพื่อเน้น

 2. จากแท็บหน้าแรก บน Ribbon คลิกลบ

  คลิกลบการนำเสนอ butt บนแท็บหน้าแรก

สร้างโฟลเดอร์

 1. คลิก เมล  ปุ่ม มุมมองจดหมาย ที่ติดต่อ  ปุ่ม มุมมองที่ติดต่อ งาน  ปุ่ม มุมมองงาน หรือ บันทึกย่อ  ปุ่มมุมมองบันทึกย่อ ใน บานหน้าต่างนำทาง

 2. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อย เลือกโฟลเดอร์ภายใต้ซึ่งจะสร้างรายการใหม่

 3. เลือกการจัดระเบียบ >โฟลเดอร์ใหม่

  แท็บ จัดระเบียบ โฟลเดอร์ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

  กระบวนงานข้างต้นอธิบายวิธีสร้างโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่มีอยู่ เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ที่ระดับเดียวกันในลำดับชั้น ให้เลือกโฟลเดอร์ จากนั้น กด SHIFT + OPTION + คำสั่ง + N

การลบโฟลเดอร์

 1. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบออก

 2. เลือกแก้ไข>ลบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือลบปฏิทิน

ข้อความที่เก็บถาวร

ใช้เก็บถาวรของคุณแบบออนไลน์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×