เพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ใน Outlook 2016 สำหรับ Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สร้างโฟลเดอร์

 1. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ ในบัญชีผู้ใช้หรือโฟลเดอร์อื่น โฟลเดอร์ใหม่ของคุณจะถูกสร้างขึ้นภายในปลายทางที่เลือก

  Select_C3_2017513102022 โฟลเดอร์

 2. คลิกเมนูไฟล์เมาส์อยู่เหนือใหม่ในเมนูดรอปดาวน์ผลลัพธ์ จาก นั้นคลิกโฟลเดอร์บนเมนูถัดไป

  newfolder_C3_201751513313

 3. ใหม่โฟลเดอร์จะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ที่ไม่มีชื่อ ดังนั้นอีกครั้งเรื่องนั้นสิ่งที่คุณต้องการ ด้วยการพิมพ์ในชื่อเรื่องใหม่ของคุณในกล่องข้อความ

การลบโฟลเดอร์

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ ทำเช่นนี้ ด้วยการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์

 2. บนแถบเมนู คลิกแท็บแก้ไขแล้ว คลิ กลบบนเมนูดรอปดาวน์

  deletefolder_C3_201751513454

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือลบปฏิทิน

ข้อความที่เก็บถาวร

ใช้เก็บถาวรของคุณแบบออนไลน์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×