ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

เพิ่ม หรือเอาเส้นชุด เส้นขีดลง เส้น หรือแถบขึ้นลงในแผนภูมิ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งเป็นแผนภูมิในหลายแอปสำหรับ Office ด้วยการเพิ่มบรรทัด ตลอดจนชุดเส้น เส้นขีดลง เส้น ขึ้นลง แท่ง แผนภูมิที่เฉพาะเจาะจงสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงอยู่ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงเส้นหรือแท่ง คุณสามารถเอาออกได้

ใหม่เมื่อต้องการจัดรูปแบบแผนภูมิในExcel ได้อย่างไร คลิกที่นี่สำหรับการฝึกอบรมวิดีโอนาที 5 ฟรีเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบแผนภูมิของคุณ

ระบุชนิดของเส้นและแผนภูมิแท่งจะพร้อมใช้งานในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลม แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิหุ้น

กำหนดไว้ล่วงหน้าเส้นและแผนภูมิแท่งชนิดที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่คุณใช้ คุณสามารถเพิ่มหนึ่งบรรทัดหรือแถบต่อไปนี้:

 • เส้นเชื่อมชุดข้อมูล    การเชื่อมต่อรายการเหล่านี้ชุดข้อมูล ในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์เพื่อเน้นความแตกต่างในหน่วยวัดระหว่างแต่ละชุดข้อมูล แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแสดงบรรทัดชุดข้อมูลตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิวงกลมหลักการเชื่อมต่อกับแผนภูมิวงกลมรองหรือแผนภูมิแท่ง เส้นเชื่อมชุดข้อมูล

 • เส้นขีดลง    มีอยู่ในพื้นที่ที่สองมิติ และสามมิติและแผนภูมิเส้น รายการเหล่านี้ขยายจากจุดข้อมูล แกนแนวนอน (ประเภท) เพื่อช่วยอธิบายที่หนึ่งตัวแสดงข้อมูล สิ้นสุดและเริ่มการทำเครื่องหมายข้อมูลถัดไปเมื่อต้องการ เส้นขีดลง

 • เส้น    พร้อมใช้งานในแผนภูมิเส้นแบบสองมิติ และแสดงตามค่าเริ่มต้นในแผนภูมิหุ้น ขีดเส้นขยายจากค่าสูงสุดค่าต่ำสุดในแต่ละประเภท เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

 • แถบขึ้นลง    มีประโยชน์ในแผนภูมิเส้นที่มีชุดข้อมูลหลายชุด แถบขึ้นลงระบุความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลในชุดข้อมูลชุดแรกและชุดข้อมูลล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น แถบเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็นแผนภูมิหุ้น เช่น Volume-เปิดสูง-ต่ำปิด และเปิด-สูง-ต่ำปิด แถบขึ้น-ลง

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นที่คุณต้องการเพิ่มเส้นหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเส้น นั้นแล้ว คลิกชนิดของเส้นที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ชนิดของเส้นที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกัน

  • คลิกที่แท่ง แล้ว คลิ กแถบขึ้น/ลง กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เคล็ดลับ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชุดข้อมูลเส้น เส้นขีดลง เส้น หรือแถบขึ้นลงที่แสดงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกขวาเส้นหรือแผนภูมิแท่ง แล้ว คลิกจัดรูปแบบ <ชนิดเส้นหรือแผนภูมิแท่ง >

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือหุ้นแผนภูมิที่แสดงรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้น หรือแท่ง แล้ว คลิ กไม่มี การเอาเส้นหรือแท่งจากแผนภูมิ กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณสามารถเอาเส้นหรือแถบทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

คุณสามารถเพิ่มเส้นอื่นให้ชุดข้อมูลใด ๆ ในพื้นที่ แถบ คอลัมน์ บรรทัด หุ้น แผนภูมิ xy (กระจาย), หรือแผนภูมิฟองที่เป็นแบบสองมิติ และแบบเรียงซ้อนไม่

เพิ่มเส้นอื่น

 1. ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. ในแผนภูมิ เลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มเส้นเพื่อ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

  ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิเส้น ให้คลิกเส้นหนึ่งเส้นในแผนภูมิ แล้วโปรแกรมจะเลือก ตัวแสดงข้อมูล ทั้งหมดใน ชุดข้อมูล

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว คลิ กเส้นตาราง

  เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิเมนู

 4. เลือกตัวเลือกเส้นที่คุณต้องการ หรือคลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นตาราง

  เพิ่มเส้นตาราง

  อาจไม่มีตัวเลือกบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิ

เอาเส้นอื่นออก

 1. ขั้นตอนนี้นำไปใช้กับ Word for Mac เท่านั้น: บนเมนูมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแผนภูมิที่ มีเส้น นั้นแล้ว คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ

  แท็บการออกแบบแผนภูมิ

 3. คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ คลิกเส้นตาราง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมเส้นตาราง

  เพิ่มเส้นตาราง

 4. เลือกไม่มีเส้น

  เอาเส้นตาราง

  คุณยังสามารถคลิกเส้น แล้วกด DELETE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×