เพิ่ม หรือเอาเส้นชุด เส้นขีดลง เส้น หรือแถบขึ้นลงในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งเป็นแผนภูมิในหลายแอปสำหรับ Office ด้วยการเพิ่มบรรทัด ตลอดจนชุดเส้น เส้นขีดลง เส้น ขึ้นลง แท่ง แผนภูมิที่เฉพาะเจาะจงสามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงอยู่ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงเส้นหรือแท่ง คุณสามารถเอาออกได้

ใหม่เมื่อต้องการจัดรูปแบบแผนภูมิในExcel ได้อย่างไร คลิกที่นี่สำหรับการฝึกอบรมวิดีโอนาที 5 ฟรีเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบแผนภูมิของคุณ

ในExcel คุณสามารถเพิ่มเส้นชุดข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เส้นขีดลง เส้น และแถบขึ้นลงเพื่อทำให้แผนภูมิเฉพาะเจาะจงให้อ่านง่ายขึ้น แผนภูมิExcel เช่นแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลม แผนภูมิพื้นที่ และแผน ภูมิหุ้น สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลที่คุณต้องการ ถ้าคุณไม่จำเป็นเส้นหรือแท่ง คุณสามารถเอาออกได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปวาดของคุณเองเส้น ดูวาด หรือลบเส้นหรือตัวเชื่อมต่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแถบที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

เส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแถบที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่คุณใช้ คุณสามารถเพิ่มหนึ่งบรรทัดหรือแถบต่อไปนี้:

 • เส้นเชื่อมชุดข้อมูล    การเชื่อมต่อรายการเหล่านี้ชุดข้อมูล ในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์เพื่อเน้นความแตกต่างในหน่วยวัดระหว่างแต่ละชุดข้อมูล แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแสดงบรรทัดชุดข้อมูลตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิวงกลมหลักการเชื่อมต่อกับแผนภูมิวงกลมรองหรือแผนภูมิแท่ง เส้นเชื่อมชุดข้อมูล

 • เส้นขีดลง    มีอยู่ในพื้นที่ที่สองมิติ และสามมิติและแผนภูมิเส้น รายการเหล่านี้ขยายจากจุดข้อมูล แกนแนวนอน (ประเภท) เพื่อช่วยอธิบายที่หนึ่งตัวแสดงข้อมูล สิ้นสุดและเริ่มการทำเครื่องหมายข้อมูลถัดไปเมื่อต้องการ เส้นขีดลง

 • เส้น    พร้อมใช้งานในแผนภูมิเส้นแบบสองมิติ และแสดงตามค่าเริ่มต้นในแผนภูมิหุ้น ขีดเส้นขยายจากค่าสูงสุดค่าต่ำสุดในแต่ละประเภท เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

 • แถบขึ้นลง    มีประโยชน์ในแผนภูมิเส้นที่มีชุดข้อมูลหลายชุด แถบขึ้นลงระบุความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลในชุดข้อมูลชุดแรกและชุดข้อมูลล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น แถบเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็นแผนภูมิหุ้น เช่น Volume-เปิดสูง-ต่ำปิด และเปิด-สูง-ต่ำปิด แถบขึ้น-ลง

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นที่คุณต้องการเพิ่มเส้นหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเส้น นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกชนิดเส้นที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ตัวเลือกชนิดเส้นที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกัน

  • คลิกที่แท่ง แล้ว คลิ กแถบขึ้น/ลง

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชุดข้อมูลเส้น เส้นขีดลง เส้น หรือแถบขึ้นลงที่คุณแสดงในแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูองค์ประกอบรูปแบบของแผนภูมิ

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือหุ้นแผนภูมิที่แสดงรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้น หรือแท่ง แล้ว คลิ กไม่มี การเอาเส้นหรือแท่งจากแผนภูมิ

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถเอาเส้นหรือแถบทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

ในOffice 2010Office 2013 หรือOffice 2016 คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาเส้นในแผนภูมิในแอปส่วนใหญ่ รวมถึงExcel, PowerPoint, Word

เพิ่ม หรือเอาเส้นในแผนภูมิ

ระบุชนิดของเส้นและแผนภูมิแท่งจะพร้อมใช้งานในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิเส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลม แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิหุ้น

กำหนดไว้ล่วงหน้าเส้นและแผนภูมิแท่งชนิดที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

กำหนดไว้ล่วงหน้าเส้นและแผนภูมิแท่งชนิดที่คุณสามารถเพิ่มลงในแผนภูมิ

ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิที่คุณใช้ คุณสามารถเพิ่มหนึ่งบรรทัดหรือแถบต่อไปนี้:

 • เส้นเชื่อมชุดข้อมูล    การเชื่อมต่อรายการเหล่านี้ชุดข้อมูล ในแบบสองมิติแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์เพื่อเน้นความแตกต่างในหน่วยวัดระหว่างแต่ละชุดข้อมูล แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมแสดงบรรทัดชุดข้อมูลตามค่าเริ่มต้นแผนภูมิวงกลมหลักการเชื่อมต่อกับแผนภูมิวงกลมรองหรือแผนภูมิแท่ง เส้นเชื่อมชุดข้อมูล

 • เส้นขีดลง    มีอยู่ในพื้นที่ที่สองมิติ และสามมิติและแผนภูมิเส้น รายการเหล่านี้ขยายจากจุดข้อมูล แกนแนวนอน (ประเภท) เพื่อช่วยอธิบายที่หนึ่งตัวแสดงข้อมูล สิ้นสุดและเริ่มการทำเครื่องหมายข้อมูลถัดไปเมื่อต้องการ เส้นขีดลง

 • เส้น    พร้อมใช้งานในแผนภูมิเส้นแบบสองมิติ และแสดงตามค่าเริ่มต้นในแผนภูมิหุ้น ขีดเส้นขยายจากค่าสูงสุดค่าต่ำสุดในแต่ละประเภท เส้นเชื่อมจุดสูงสุด-ต่ำสุด

 • แถบขึ้นลง    มีประโยชน์ในแผนภูมิเส้นที่มีชุดข้อมูลหลายชุด แถบขึ้นลงระบุความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูลในชุดข้อมูลชุดแรกและชุดข้อมูลล่าสุด ตามค่าเริ่มต้น แถบเหล่านี้จะถูกเพิ่มเป็นแผนภูมิหุ้น เช่น Volume-เปิดสูง-ต่ำปิด และเปิด-สูง-ต่ำปิด แถบขึ้น-ลง

เพิ่มเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งในแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นที่คุณต้องการเพิ่มเส้นหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเส้น นั้นแล้ว คลิกชนิดของเส้นที่คุณต้องการ

   หมายเหตุ: ชนิดของเส้นที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานสำหรับชนิดแผนภูมิที่แตกต่างกัน

  • คลิกที่แท่ง แล้ว คลิ กแถบขึ้น/ลง กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของชุดข้อมูลเส้น เส้นขีดลง เส้น หรือแถบขึ้นลงที่แสดงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกขวาเส้นหรือแผนภูมิแท่ง แล้ว คลิกจัดรูปแบบ <ชนิดเส้นหรือแผนภูมิแท่ง >

เอาเส้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแท่งจากแผนภูมิ

 1. คลิกแถบแบบเรียงซ้อน 2 D คอลัมน์ เส้น แผนภูมิวงกลมจากวงกลม แท่งจากวงกลม พื้นที่ หรือหุ้นแผนภูมิที่แสดงรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแถบ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มการวิเคราะห์ คลิกเส้น หรือแท่ง แล้ว คลิ กไม่มี การเอาเส้นหรือแท่งจากแผนภูมิ กลุ่ม วิเคราะห์ บนแท็บ เค้าโครง (เครื่องมือแผนภูมิ)

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณสามารถเอาเส้นหรือแถบทันทีหลังจากที่คุณเพิ่มลงในแผนภูมิ ด้วยการคลิกเลิกทำ บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×