เพิ่ม หรือเอาเส้นขอบสำหรับกล่องข้อความ รูปภาพ และรูปร่าง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ต่อไปนี้เป็นวิธีการเพิ่มเส้น รูป หรือเส้นขอบแบบกำหนดเองลงในกล่องข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่น ๆ ใน Word, PowerPoint หรือ Excel for mac

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เพิ่มเส้นขอบรูปร่าง กล่องข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่น ๆ ใน Mac Office คุณไม่สามารถเปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบสำหรับวัตถุ

เพิ่ม หรือเอาเส้นขอบให้กับแบบร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกกล่องข้อความหรือรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบออก

 2. คลิกรูปแบบรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง

  Clcik ไอคอนเส้นกรอบรูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเอง ด้วยการคลิกสีกรอบเพิ่มเติม

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่น้ำหนัก จากนั้น เลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่ เส้นประ แล้วคลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  เอาเส้นขอบออกจากกล่องข้อความหรือรูปร่าง

  คลิกไม่มีเค้าร่าง

เพิ่ม หรือเอาเส้นขอบรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบออก

 2. คลิกรูปแบบรูปภาพ นั้นแล้ว คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบรูปภาพ

  คลิกที่ไอคอนเส้นกรอบรูปภาพ

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีของเส้นขอบ

  คลิกสีคุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเอง ด้วยการคลิกสีกรอบเพิ่มเติม

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงความหนาของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่น้ำหนัก จากนั้น เลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่ม หรือเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบ

  ชี้ไปที่เส้นประ แล้ว คลิ กสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

  เอาเส้นขอบออกจากรูปภาพ

  คลิกไม่มีเค้าร่าง

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกที่เมนูป็อปอัพ น้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น และเลือกความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้เส้นขอบเป็น 

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกที่เมนูป็อปอัพ ลักษณะเส้น สไตล์เส้น และเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการให้เส้นขอบที่มี 

 3. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้วเลือก หรือยกเลิกเลือกเส้นขอบตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบลงในตาราง

 1. เลือกตารางที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  บนแท็บ ตาราง ภายใต้ สไตล์ตาราง คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก เส้น จากนั้นคลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิก สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกที่เมนูป็อปอัพ น้ำหนักเส้น น้ำหนักเส้น และเลือกความหนาต่าง ๆ ที่คุณต้องการให้เส้นขอบเป็น 

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกที่เมนูป็อปอัพ ลักษณะเส้น สไตล์เส้น และเลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการให้เส้นขอบที่มี 

 3. บนแท็บตาราง ภายใต้วาดเส้นขอบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ   ปุ่มเส้นขอบ แล้วเลือก หรือยกเลิกเลือกเส้นขอบตารางที่คุณต้องการ

  แท็บ ตาราง ใน PowerPoint กลุ่ม วาดเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มเส้นขอบลงในรูปร่างหรือกล่องข้อความ

 1. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิก เส้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบให้กับรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการเพิ่มเส้นขอบลงไป

 2. บนแท็บรูปแบบรูปภาพ ภายใต้สไตล์รูปภาพ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ ปุ่มเส้นขอบ  

 3. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ทำสิ่งนี้

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสี

  คลิกสีที่คุณต้องการ หรือผสมสีของคุณเองด้วยการคลิกที่ สีเพิ่มเติม

  เพิ่มเส้นขอบที่มีความหนาเฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ น้ำหนัก จากนั้นเลือกน้ำหนักเส้นที่คุณต้องการ

  เพิ่มเส้นขอบที่มีสไตล์เฉพาะเจาะจง

  ชี้ไปที่ เส้นประ จากนั้นคลิกสไตล์ของเส้นที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาเส้นขอบหน้ากระดาษ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×