เพิ่ม หรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยใช้เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษในPublisher คุณสามารถสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบใดก็ หัวกระดาษและท้ายกระดาษสามารถประกอบด้วยหมายเลขหน้าอัตโนมัติ วันปัจจุบัน และแสดงเวลา วัตถุแบบอินไลน์ และข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการ เช่นหัวเรื่องของบทหรือแบนเนอร์จดหมายข่าว

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

 1. แทรก แท็บ ในกลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  Publisher จะสลับไปยังหน้าต้นแบบที่กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏขึ้น พร้อม ด้วยแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์ส่วนหัว หรือส่วนท้ายของข้อ ความคุณต้อง แล้ว นำไปใช้ฟอนต์ และตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปิดหน้าต้นแบบ

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าต้นแบบสองหน้า

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าประชิด โดยการเพิ่มที่ติดต่อลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียวแล้ว เปลี่ยนหน้าต้นแบบหน้าเดียวลงในหน้าต้นแบบสองหน้า

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบเดียวที่คุณต้องการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษเน็ต แล้ว คลิ กแสดงหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ

  กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏบนหน้าต้นแบบ พร้อมด้วยแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษข้อ ความคุณต้อง แล้ว ตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. ในกลุ่มหน้าต้นแบบ คลิกหน้าสองหลัก

  ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนทั้งสองหน้าของหน้าต้นแบบสองหน้าของคุณ

ซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใด ๆ

คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใด ๆ ได้ โดยทำตามขั้นตอนหลัก: ขั้นตอนที่ 1 - สร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน ขั้นตอนที่ 2 -ลบหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ และขั้นตอนที่ 3 - หน้าต้นแบบที่ซ้ำกันนำไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

ขั้นตอนที่ 1: สร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้ว คลิ กซ้ำกัน ในกลุ่มหน้าต้นแบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบการทำซ้ำหน้าต้นแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในตัวID ของหน้า (อักขระ 1) กล่อง พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ ซึ่งอาจเป็นอักขระ Unicode เดี่ยว

  • ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

   หมายเหตุ: หมายเหตุ: การแสดงคำอธิบายนี้จะถูกจำกัดอักขระ 40

   สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบทำสำเนาหน้าต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 2: ลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 • ลบเนื้อหาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน

ขั้นตอนที่ 3: หน้าต้นแบบที่ซ้ำกันนำไปใช้กับหน้าสิ่งพิมพ์

 1. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกหน้าต้นแบบ >แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. คลิกขวาหน้าที่คุณต้อง การใช้หน้าต้นแบบแล้ว เลือกหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกเมนูทางลัดที่เลือก ด้วยตัวเลือกหน้าต้นแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับหน้าต้นแบบ

 3. ถ้าคุณต้องการใช้หน้าต้นแบบจะแสดง เลือก ถ้า ไม่มี เลือกนำไปใช้หน้าต้นแบบ ในกล่องโต้ตอบนำหน้าต้นแบบ เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการนำไปใช้จากเลือกหน้าต้นแบบ

  สกรีนช็อตแสดงกล่องโต้ตอบนำหน้าต้นแบบ

 4. ในนำไปใช้กับ เลือกหน้าที่คุณต้องการนำไปใช้กับหน้าต้นแบบ

 5. คลิก ตกลง

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียว

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  Publisher จะสลับไปยังหน้าต้นแบบที่กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏขึ้น พร้อม ด้วยแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์ส่วนหัว หรือส่วนท้ายของข้อ ความคุณต้อง แล้ว นำไปใช้ฟอนต์ และตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. บนแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกปิด

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษสำหรับหน้าต้นแบบสองหน้า

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษบนหน้าประชิด โดยการเพิ่มที่ติดต่อลงในหน้าต้นแบบหน้าเดียวแล้ว เปลี่ยนหน้าต้นแบบหน้าเดียวลงในหน้าต้นแบบสองหน้า

 1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบเดียวที่คุณต้องการสร้างหัวกระดาษและท้ายกระดาษเน็ต แล้ว คลิ กแก้ไข

 3. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  กล่องข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะปรากฏบนหน้าต้นแบบ พร้อมด้วยในหัวกระดาษและท้ายกระดาษแถบเครื่องมือ

 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแถบเครื่องมือ พิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษข้อ ความคุณต้อง แล้ว ตั้งค่าย่อหน้าที่คุณต้องการนำไปใช้กับข้อความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 5. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณกำลังแก้ไข จากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลงแบบสองหน้า

  ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนทั้งสองหน้าของหน้าต้นแบบสองหน้าของคุณ

 6. บนแถบเครื่องมือการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกปิดมุมมองต้นแบบ

ซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใด ๆ

คุณสามารถซ่อนหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าใด ๆ ได้ โดยการสร้างหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน การลบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และนำไปใช้กับสิ่งพิมพ์หน้าที่คุณต้องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ซ่อนอยู่

 1. สร้างหน้าต้นแบบซ้ำกันที่ประกอบด้วยหัวกระดาษและท้ายกระดาษที่คุณต้องการซ่อน

  วิธีการมีดังนี้

  1. บนเมนูมุมมอง คลิกหน้าต้นแบบ

  2. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้ว คลิ กซ้ำกัน

  3. ในกล่องโต้ตอบการทำซ้ำหน้าต้นแบบ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • ในตัวID ของหน้า (อักขระ 1) กล่อง พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ นี้สามารถมีอักขระใด ๆ หนึ่งUnicode

   • ในกล่องคำอธิบาย พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

    หมายเหตุ: การแสดงคำอธิบายนี้จะถูกจำกัดอักขระ 40

   • คลิก ตกลง

 2. ลบเนื้อหาของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษบนหน้าต้นแบบที่ซ้ำกัน

 3. ใช้หน้าต้นแบบที่ซ้ำกันไปยังหน้าสิ่งพิมพ์

  วิธีการมีดังนี้

  1. ในบานหน้าต่างงานการแก้ไขหน้าต้นแบบ คลิกหน้าสิ่งพิมพ์มุมมอง

   บานหน้าต่างงานจะสลับไปยังหน้าต้นแบบที่นำไปใช้

  2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการนำไปใช้หน้าต้นแบบ

  3. ในหน้าต้นแบบที่นำไปใช้ บานหน้าต่างงาน ในกล่องด้านล่างไอคอนหน้า เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการนำไปใช้

ดูเพิ่มเติม

สร้าง และแก้ไขหน้าต้นแบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×