เพิ่ม หรือเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ด้านบนหรือด้านล่างของแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีหมายเลขหน้า วัน และเวลา และชื่อของไฟล์ของคุณ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษไม่แสดงบนเวิร์กชีตในมุมมองปกติซึ่งพวกเขาจะมองเห็นได้เฉพาะ ในมุมมองเค้าโครงหน้า และ บนหน้าที่พิมพ์ แต่ละแผ่นในเวิร์กบุ๊กสามารถมีหัวกระดาษและท้ายกระดาษของคุณเอง

เพิ่มหัวกระดาษมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองหรือท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เลือกจากรายการของมาตรฐานหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  ในรายการตัวเลือกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

  สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณเอง

  คลิกแก้ไขหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่แก้ไข เพื่อสร้างหัวกระดาษแบบกำหนดเองหรือท้ายกระดาษของคุณเอง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณปรับแต่งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ หมายเลขหน้า วันที่ เวลา ชื่อแผ่นงาน ชื่อไฟล์ และเส้นทาง และอื่น ๆ

เพิ่มรูปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. คลิกแก้ไขหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่แก้ไข แล้ว คลิ กรูปภาพจากไฟล์

  เรียกดูเพื่อค้นหารูปภาพคุณต้องการแทรกในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ

  บนแท็บแทรก คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. คลิกเอาหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษเอาออก

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหนึ่งหรือหลายแถวที่พิมพ์ออกมาบนหน้า คุณสามารถลดขนาดของพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดูที่การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

เพิ่มหัวกระดาษมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองหรือท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม มุมมอง

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เลือกจากรายการของมาตรฐานหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

  ในหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ ป็อปอัพเมนู คลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณต้องการ

  สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณเอง

  คลิกกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง และทำตามคำแนะนำ

หมายเหตุ: เมื่อคุณปรับแต่งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของคุณ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ หมายเลขหน้า วันที่ เวลา ชื่อแผ่นงาน ชื่อไฟล์ และเส้นทาง และอื่น ๆ

เพิ่มรูปลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้มุมมอง คลิกเค้าโครงหน้ากระดาษ

  แท็บ เค้าโครง กลุ่ม มุมมอง

 2. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. คลิกกำหนดหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษที่กำหนดเอง แล้ว คลิ กแทรกรูปภาพ ปุ่มแทรกรูปภาพ  

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. บนแท็บเค้าโครง ภายใต้การตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

  แท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ภายใต้หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ บนเมนูป็อปอัพ คลิก(ไม่มี)

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มหมายเลขหนึ่งหรือหลายแถวที่พิมพ์ออกมาบนหน้า คุณสามารถลดขนาดของพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดูที่การตั้งค่าระยะขอบกระดาษ

ดูเพิ่มเติม

หน้าแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์หัวเรื่องหรือชื่อบนทุกหน้า

เพิ่มลายน้ำไปยังแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×