เพิ่ม หรือเอาส่วนในงานนำเสนอ PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เช่นเดียวกับที่คุณใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบไฟล์ของคุณ คุณก็สามารถใช้ส่วนเพื่อจัดระเบียบสไลด์ของคุณให้เป็นกลุ่มที่มีความหมายได้ คุณสามารถมอบหมายส่วนให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนได้ เพื่อทำให้สไลด์มีเจ้าของอย่างชัดเจนในระหว่างทำงานร่วมกัน และถ้าคุณเริ่มจากความว่างเปล่า คุณสามารถใช้ส่วนเพื่อทำเค้าร่างหัวข้อในงานนำเสนอของคุณได้

การเพิ่มส่วน

 • คลิกขวาระหว่างสไลด์สองสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มส่วน แล้วคลิกเพิ่มส่วน หรือกด Ctrl + <

  คลิกระหว่างสไลด์สองสไลด์เมื่อต้องการแทรกส่วน

เปลี่ยนชื่อส่วน

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่ ส่วนที่ไม่มีชื่อ แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อส่วน

 2. ใส่ชื่อที่มีความหมายของส่วน แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ

  เปลี่ยนชื่อส่วน

ดูทุกส่วนในงานนำเสนอ

 • บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ตัวเรียงลำดับสไลด์

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ คุณจะเห็นรูปขนาดย่อของสไลด์ทั้งหมดถูกจัดเรียงอยู่ในส่วน

  ดูสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

ย้ายส่วนขึ้นหรือลงในรายการของสไลด์

 • คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการย้าย แล้วคลิก ย้ายส่วนขึ้น หรือ ย้ายส่วนลง

เอาส่วนออก

 • คลิกขวาที่ชื่อของส่วนที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาส่วนออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×