เพิ่ม หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้จากเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ โดยการเพิ่ม หรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต คุณอาจต้องการเปลี่ยนข้อความพร้อมท์สำหรับพื้นที่สำรองไว้ในมุมมองต้นแบบสไลด์เมื่อต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้

เคล็ดลับ: เป็นความคิดดีเพื่อทำการปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ของคุณก่อนที่คุณจะเพิ่มสไลด์เพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ ถ้าคุณปรับเปลี่ยนต้นแบบภาพนิ่งของคุณและของเค้าโครงสไลด์หลังจากที่คุณสร้างสไลด์แต่ละ บางรายการบนสไลด์อาจไม่สอดคล้องกับการออกแบบสไลด์ต้นแบบ

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์

พื้นที่ที่สำรองไว้เป็นกล่องบนเค้าโครงสไลด์ที่คุณคลิกเพื่อเพิ่มเนื้อหาเมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้ว

 1. บนเมนู มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองต้นแบบ ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างสไลด์ต้นแบบ ซึ่งก็คือบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ นั้นแล้ว คลิกชนิดของคุณต้องการแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ ตัวเลือกสำหรับเนื้อหาเนื้อหา (แนวตั้ง),ข้อความข้อความ (แนวตั้ง),รูปภาพแผนภูมิตารางSmartArtสื่อ และรูปแบบออนไลน์ ได้

  สกรีนช็อตแสดงตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้แบบหล่นลง ซึ่งรวมเนื้อหา เนื้อหา (แนวตั้ง), ข้อความ ข้อความ (แนวตั้ง), รูปภาพ แผนภูมิ ตาราง SmartArt สื่อ และ รูปแบบออนไลน์

 4. บนสไลด์ ลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับขนาดพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกว่าขนาดที่คุณต้องเป็นพื้นที่สำรองไว้

  ย้ายพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่

  จัดรูปแบบพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง จากนั้น เปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ตัวอย่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมของพื้นที่สำรองไว้ ในสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง

 6. เมื่อคุณทำให้เสร็จสมบูรณ์ในสไลด์มุมมองต้นแบบ บนแท็บต้นแบบสไลด์ การเปลี่ยนแปลงคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงที่สำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

แทนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ" แทนข้อความพร้อมท์ที่เริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงสไลด์แรกด้านล่างต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างต้นแบบภาพนิ่งซึ่งอยู่ด้านบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการแทนตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความเพื่อแก้ไขต้นแบบให้คลิกชื่อเรื่องลักษณะ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ

  การเปลี่ยนแปลงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ และคุณเห็นข้อความพร้อมท์นี้ใหม่ในพื้นที่สำรองไว้เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแท็บต้นแบบสไลด์ ให้เสร็จสมบูรณ์คลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เอาท้ายกระดาษองค์ประกอบจากเค้าโครงสไลด์

พื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะถูกรวมตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ใหม่ ส่วนท้ายถูกสร้างขึ้นขององค์ประกอบที่สาม: วัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์ออก จัดรูปแบบ ขนาด และตำแหน่งของพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะสืบทอดมาจากองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์ ยกเว้นถ้าคุณแก้ไขพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษได้โดยตรงบนเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าจะแสดงองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณต้องเปิดเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกเมนูแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่มุมมองต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างสไลด์ต้นแบบ ซึ่งก็คือบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. ในแท็บต้นแบบสไลด์ ในแบบเค้าโครงต้นแบบยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายท้ายกระดาษ

  จับภาพหน้าจอแสดงชื่อเรื่องและส่วนท้ายตัวพร้อมใช้งานในกลุ่มเค้าโครงต้นแบบ

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงที่สำหรับใช้งานในอนาคต ในกลุ่มแก้ไขธีม คลิกธีม แล้ว คลิ กบันทึกธีมปัจจุบัน

เพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์

พื้นที่ที่สำรองไว้จะกล่องบนเค้าโครงสไลด์ที่คุณคลิกเมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาเมื่อคุณกำลังสร้างงานนำเสนอ ของคุณ ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้ลงในเค้าโครงสไลด์ใหม่ หรือเปลี่ยนลักษณะของเค้าโครงสไลด์ที่มีอยู่แล้ว

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างสไลด์ต้นแบบ ซึ่งก็คือบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และภายใต้แก้ไขเค้าโครง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  แท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขเค้าโครง

  เมื่อต้องการแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ชื่อเรื่อง

  หมายเหตุ: ตัวแทนชื่อเรื่อง "ทาง" เดียวเท่านั้นจะได้รับอนุญาตบนภาพนิ่งแต่ละเนื่องจากภาพนิ่งชื่อเรื่องในเค้าร่างกลายเป็นข้อความที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องในมุมมองปกติ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่อง

  ชื่อเรื่องแนวตั้ง

  หมายเหตุ: ตัวแทนชื่อเรื่อง "ทาง" เดียวเท่านั้นจะได้รับอนุญาตบนภาพนิ่งแต่ละเนื่องจากภาพนิ่งชื่อเรื่องในเค้าร่างกลายเป็นข้อความที่คุณเพิ่มลงในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่องในมุมมองปกติ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อเรื่องแนวตั้ง

  ตัวแทนเนื้อหา

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กเนื้อหา ตัวแทนเนื้อหา  

  เนื้อหาแนวตั้ง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กแนวตั้งเนื้อหา ตัวแทนเนื้อหาแนวตั้ง  

  ข้อความ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กข้อความ ตัวแทนข้อความ  

  ข้อความแนวตั้ง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กข้อความแนวตั้ง ตัวแทนข้อความแนวตั้ง  

  แผนภูมิ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กแผนภูมิ ตัวแทนแผนภูมิ  

  ตาราง

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กตาราง ตัวแทนตาราง  

  กราฟิก SmartArt

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กกราฟิก SmartArt ตัวแทนกราฟิก SmartArt  

  ภาพยนตร์

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กสื่อ ตัวยึดสื่อ  

  ภาพตัดปะ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กภาพตัดปะ ตัวแทนคลิปอาร์ต  

  รูปภาพ

  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรกพื้นที่ที่สำรองไว้ แล้ว คลิ กรูปภาพ ตัวแทนรูปภาพ  

 4. บนสไลด์ ลากเคอร์เซอร์ของคุณเพื่อวาดพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์

 5. ให้เลือกทำดังนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ปรับขนาดพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ วางตัวชี้เหนือแบบจุดจับการปรับขนาด แล้ว ลากจุดจับจนกว่าขนาดที่คุณต้องเป็นพื้นที่สำรองไว้

  ย้ายพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่

  จัดรูปแบบพื้นที่สำรองไว้

  เลือกพื้นที่สำรองไว้ คลิกที่แท็บรูปแบบ แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเปลี่ยนสีเติมของพื้นที่สำรองไว้ ภายใต้สไตล์รูปร่าง คลิกสีเติม

 6. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

แทนข้อความพร้อมท์ในพื้นที่สำรองไว้

ถ้าคุณกำลังสร้างเทมเพลต และต้องการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเนื้อหาใดควรจะเพิ่มพื้นที่สำรองไว้บนสไลด์ คุณสามารถแทนข้อความพร้อมท์ในมุมมองต้นแบบภาพนิ่ง ในตัวอย่างต่อไปนี้ "คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ" แทนข้อความพร้อมท์ที่เริ่มต้นในพื้นที่สำรองไว้ชื่อเรื่อง

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คลิกเค้าโครงสไลด์แรกด้านล่างต้นแบบสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างต้นแบบภาพนิ่งซึ่งอยู่ด้านบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. เมื่อต้องการแทนตัวแทนข้อความ ให้เลือกข้อความเพื่อแก้ไขต้นแบบให้คลิกชื่อเรื่องลักษณะ แล้ว พิมพ์ หรือวางข้อความแบบกำหนดเองคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ

  การเปลี่ยนแปลงข้อความพื้นที่ที่สำรองไว้ไปยังคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องโครงการ และคุณเห็นข้อความพร้อมท์นี้ใหม่ในพื้นที่สำรองไว้เมื่อคุณกลับไปยังมุมมองปกติ

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

เอาท้ายกระดาษองค์ประกอบจากเค้าโครงสไลด์

พื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะถูกรวมตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเพิ่มเค้าโครงสไลด์ใหม่ ส่วนท้ายถูกสร้างขึ้นขององค์ประกอบที่สาม: วัน และเวลา ข้อความท้ายกระดาษ และหมายเลขสไลด์ออก จัดรูปแบบ ขนาด และตำแหน่งของพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษจะสืบทอดมาจากองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์ ยกเว้นถ้าคุณแก้ไขพื้นที่สำรองไว้ท้ายกระดาษได้โดยตรงบนเค้าโครงสไลด์

สิ่งสำคัญ: แม้ว่าจะแสดงองค์ประกอบส่วนท้ายบนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ คุณต้องเปิดเหล่านั้นก่อนที่พวกเขาสามารถปรากฏบนสไลด์ของงานนำเสนอของคุณ เมื่อต้องการเปิดใช้งานหัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิกเมนูแทรก แล้ว คลิ กหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปที่ต้นแบบ แล้ว คลิ กต้นแบบสไลด์

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เค้าโครงสไลด์อยู่ด้านล่างสไลด์ต้นแบบ ซึ่งก็คือบนสไลด์ในบานหน้าต่างนำทาง

 3. คลิกที่แท็บต้นแบบสไลด์ และจากนั้น ภายใต้แก้ไขเค้าโครง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ท้ายกระดาษ

  แท็บ ต้นแบบสไลด์ ในกลุ่ม แก้ไขเค้าโครง

 4. เมื่อคุณทำ การเปลี่ยนแปลงในต้นแบบมุมมองสไลด์ บนแถบข้อความคลิกปิดต้นแบบ เพื่อกลับไปยังมุมมองปกติ

  เคล็ดลับ: การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์และเค้าโครงสไลด์สอดคล้องกันจะถูกเพิ่มเป็นธีมที่ถูกนำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณชั่วคราว ถ้าคุณใช้ธีมแตกต่างกัน จะละทิ้งการเปลี่ยนแปลงต้นแบบสไลด์ ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงสำหรับใช้งานในอนาคต บนแท็บชุดรูปแบบธีม ภายใต้คลิกบันทึกธีม

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์

ปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×