เพิ่ม หรือเอาป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการระบุ ชุดข้อมูล ในแผนภูมิอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลลงใน จุดข้อมูล ของแผนภูมิได้ ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อข้อมูลจะถูกลิงก์ไปยังค่าบนเวิร์กชีต และป้ายชื่อจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยน

ป้ายชื่อข้อมูลทำให้เข้าใจแผนภูมิได้ง่ายขึ้น เนื่องจากป้ายชื่อจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลหรือจุดข้อมูลแต่ละจุดของแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิวงกลมด้านล่าง ถ้าไม่มีป้ายชื่อข้อมูล จะทำให้บอกได้ยากว่ากาแฟมีค่าเป็น 38% ของยอดขายทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อลงในชุดข้อมูลหนึ่งชุด ชุดข้อมูลทั้งหมด (ทั้งแผนภูมิ) หรือจุดข้อมูลหนึ่งจุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเน้นบนแผนภูมิ

แผนภูมิวงกลมที่มีป้ายชื่อข้อมูลจะถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์

 1. คลิกที่ชุดข้อมูลหรือแผนภูมิ เมื่อต้องการใส่ป้ายชื่อให้กับจุดข้อมูลหนึ่งจุด หลังจากคลิกที่ชุดข้อมูล ให้คลิกที่จุดข้อมูลนั้น

 2. ในมุมบนขวา ที่อยู่ถัดจากแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ ปุ่ม องค์ประกอบแผนภูมิ >ป้ายชื่อข้อมูล

  องค์ประกอบแผนภูมิ > ป้ายชื่อข้อมูล > ตัวเลือกป้ายชื่อ
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง ให้คลิกที่ลูกศร แล้วเลือกตัวเลือก

 4. ถ้าคุณต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูลของคุณไว้ในรูปร่างฟองข้อความ ให้คลิก คำบรรยายภาพของข้อมูล

  แผนภูมิวงกลมที่มีคำบรรยายภาพของข้อมูล

เมื่อต้องการทำให้สามารถอ่านป้ายชื่อข้อมูลได้ง่ายขึ้น คุณสามารถย้ายป้ายชื่อไปไว้ในจุดข้อมูลหรือนอกแผนภูมิได้ เมื่อต้องการย้ายป้ายชื่อข้อมูล ให้ลากป้ายชื่อไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณเห็นว่าป้ายชื่อทำให้แผนภูมิของคุณดูรกเกินไป คุณสามารถเอาป้ายชื่อใดๆ หรือทั้งหมดออกได้โดยคลิกที่ป้ายชื่อข้อมูล แล้วกด Delete

เคล็ดลับ: ถ้าข้อความภายในป้ายชื่อข้อมูลอ่านยากเกินไป ให้ปรับขนาดป้ายชื่อข้อมูลโดยคลิกที่ป้ายชื่อ แล้วลากป้ายชื่อให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 1. คลิกขวาที่ชุดข้อมูลหรือป้ายชื่อข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิก จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล

 2. คลิก ตัวเลือกป้ายชื่อ และภายใต้ ป้ายชื่อประกอบด้วย ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ส่วน ตัวเลือกป้ายชื่อ ของบานหน้าต่าง จัดรูปแบบป้ายชื่อข้อมูล
 1. คลิกป้ายชื่อข้อมูลที่มีข้อความที่จะเปลี่ยน แล้วคลิกป้ายชื่อข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้เป็นป้ายชื่อข้อมูลเดียวที่เลือกไว้

 2. เลือกข้อความที่มีอยู่ แล้วพิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

 3. คลิกที่ใดก็ได้ด้านนอกป้ายชื่อข้อมูล

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภูมิของคุณ หรือมีเพียงหนึ่งป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถใช้กล่องข้อความได้

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูล

  ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ เพิ่มการออกแบบ และแท็บรูป แบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ เลือกป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กไม่มี

  • คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมด ในชุดข้อมูล หรือสองครั้ง เพื่อเลือกข้อมูลเพียงหนึ่งป้ายชื่อที่คุณต้องการลบ แล้ว กด DELETE

  • คลิกขวาที่ป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กลบ

   หมายเหตุ: นี้เอาป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดจากชุดข้อมูลของคุณ

 3. คุณยังสามารถเอาป้ายชื่อข้อมูลในทันทีหลังจากที่คุณได้ ด้วยการคลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

แผนภูมิวงกลมนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ในป้ายชื่อข้อมูล

แผนภูมิวงกลมที่จัดรูปแบบ

คุณยังสามารถแสดงชื่อของชุดข้อมูล ชื่อประเภท หรือข้อความแบบกำหนดเองในป้ายชื่อข้อมูล สำหรับแผนภูมิฟอง คุณสามารถแสดงขนาดของฟองคู่ สำหรับรายละเอียดที่เหมาะสม คุณสามารถแสดงป้ายชื่อข้อมูลมากกว่าหนึ่งรายการในแต่ละป้ายชื่อข้อมูล โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือตัวคั่นอื่น ๆ ที่คุณระบุ

เพื่อป้องกันไม่ให้ป้ายชื่อข้อมูลที่เหลื่อมกัน และทำให้ง่ายต่อการอ่าน คุณสามารถปรับตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาในแผนภูมิ และถ้าคุณไม่ต้องการแสดงป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถเอาออก

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลให้กับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูลทั้งหมด ให้คลิก พื้นที่แผนภูมิ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลกับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูล คลิกอีกครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ

  • เมื่อต้องการเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลไปยังจุดข้อมูลเดียวในชุดข้อมูล คลิกชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยจุดข้อมูลที่คุณต้องการใส่ป้ายชื่อ แล้ว คลิ กจุดข้อมูลอีกครั้ง

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ป้ายชื่อข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  ตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิที่คุณใช้

ด้านบนของหน้า

ตามค่าเริ่มต้น ป้ายชื่อรายการแสดงค่าเมื่อคุณเพิ่มป้ายชื่อข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนรายการนี้ป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงชุดข้อมูลชื่อ ชื่อประเภท หรือชุดของข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารายการป้ายชื่อ (ชุดชื่อชื่อ ประเภท และค่า) สำหรับรายการป้ายชื่อที่กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนรายการป้ายชื่อข้อมูลด้วยตนเอง

นำไปใช้กับรายการต่าง ๆ ป้ายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรายการป้ายเพิ่มเติมสำหรับจุดข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูล คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดของชุดข้อมูล

  • เมื่อต้องการแสดงรายการป้ายเพิ่มเติมสำหรับจุดข้อมูลเดียว คลิกป้ายชื่อข้อมูลในจุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้ว คลิ กป้ายชื่อข้อมูลอีกครั้ง

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

  คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกขวาป้ายชื่อที่เลือกหรือป้ายชื่อบนแผนภูมิ แล้ว คลิกป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ หรือป้ายชื่อข้อมูลรูปแบบ

 3. คลิกตัวเลือกป้ายผนึก ถ้าไม่ได้เลือก และภายใต้ป้ายชื่อประกอบด้วย เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการป้ายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม

  ตัวเลือกป้ายผนึกที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับชนิดแผนภูมิของแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิวงกลม ป้ายชื่อข้อมูลสามารถประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์และเส้นโยง

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวคั่นระหว่างรายการป้ายชื่อข้อมูล เลือกตัวคั่นที่คุณต้องการใช้ หรือพิมพ์ตัวคั่นแบบกำหนดเองในกล่องตัวคั่น

 5. เมื่อต้องการปรับตำแหน่งป้ายชื่อเพื่อแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ดียิ่งขึ้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ตำแหน่งของป้ายชื่อ

ถ้าคุณได้ใส่ข้อความป้ายชื่อที่กำหนดเอง แต่ต้องการแสดงรายการป้ายชื่อข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าเวิร์กชีตอีก คุณสามารถคลิตั้งค่าข้อความป้ายชื่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการป้ายชื่อที่กำหนดเอง

 1. บนแผนภูมิ คลิกป้ายชื่อข้อมูลในจุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กป้ายชื่อข้อมูลอีกครั้งเพื่อเลือกเฉพาะป้ายชื่อนั้น

 2. คลิกภายในกล่องป้ายชื่อข้อมูลเพื่อเริ่มโหมดแก้ไข

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ต้องการใส่ข้อความใหม่ ลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากแล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการลิงก์ป้ายชื่อข้อมูลไปยังข้อความหรือค่าบนแผ่นงาน ลากเพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

   1. บนเวิร์กชีต ให้คลิกใน แถบสูตร แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

   2. เลือกเซลล์ในเวิร์กชีตที่มีข้อมูลหรือข้อความที่คุณต้องการแสดงในแผนภูมิของคุณ

    คุณยังสามารถพิมพ์การอ้างอิงไปยังเซลล์ในเวิร์กชีตในแถบสูตรได้อีกด้วย โดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ ชื่อเวิร์กชีต ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ ตัวอย่างเช่น =Sheet1!F2

   3. กด ENTER

    เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้ใส่เปอร์เซ็นต์ — ด้วยตนเอง ถ้าคุณทราบว่าพวกเขาคืออะไร หรือ โดยลิงก์ไปยังเปอร์เซ็นต์บนแผ่นงานได้ ไม่ได้คำนวณเปอร์เซ็นต์ในแผนภูมิ แต่คุณสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีต โดยใช้สมการยอด / รวม =เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง ถ้าคุณคำนวณ10 / 100 = 0.1แล้ว จัดรูปแบบ0.1เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขจะถูกแสดงเป็น10% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ดูคำนวณเปอร์เซ็นต์

ปรับขนาดกล่องป้ายชื่อข้อมูลขนาดของข้อความ คุณไม่สามารถปรับขนาดกล่องป้ายชื่อข้อมูล และข้อความอาจจะถูกปัดเศษถ้าพอดีกับขนาดสูงสุดไม่ เมื่อต้องการให้เหมาะสมกับข้อความเพิ่มเติม คุณอาจต้องการใช้กล่องข้อความแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเพิ่มกล่องข้อความลงในแผนภูมิ

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของป้ายชื่อข้อมูลเดียว ด้วยการลาก นอกจากนี้คุณสามารถทำป้ายชื่อข้อมูลในตำแหน่งมาตรฐานที่สัมพันธ์กับการแสดงข้อมูลของพวกเขา ขึ้นอยู่กับชนิดของแผนภูมิ คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกการวางตำแหน่งต่าง ๆ

 1. บนแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดสำหรับชุดข้อมูลทั้งหมด คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกชุดข้อมูล

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งป้ายชื่อข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คลิว่า ป้ายชื่อข้อมูลสองครั้งเพื่อเลือก

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกป้ายชื่อข้อมูล นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

  สำหรับตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิกตัวเลือกป้ายชื่อ ถ้าไม่ได้เลือก จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการเอาป้ายชื่อข้อมูล

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กไม่มี

   รูป Ribbon ของ Excel

  • คลิกป้ายชื่อข้อมูลหนึ่งครั้งเพื่อเลือกป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมด ในชุดข้อมูล หรือสองครั้ง เพื่อเลือกข้อมูลเพียงหนึ่งป้ายชื่อที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

  • คลิกขวาที่ป้ายชื่อข้อมูล แล้ว คลิ กลบ

   หมายเหตุ: นี้เอาป้ายชื่อข้อมูลทั้งหมดจากชุดข้อมูลของคุณ

 3. คุณยังสามารถเอาป้ายชื่อข้อมูลในทันทีหลังจากที่คุณได้ ด้วยการคลิกเลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน หรือ ด้วยการกด CTRL + Z

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×