เพิ่ม หรือเอาคอลัมน์บนหน้า

เพิ่ม หรือเอาคอลัมน์บนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ไปยังส่วนภายในหน้า SharePoint Online เมื่อต้องการแสดงเนื้อหาแบบเคียงข้าง คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์สูงสุดสามแต่ละส่วน แนว คุณสามารถมีหลาย ๆ ส่วน ด้วยตัวเลขที่แตกต่างกันของคอลัมน์

เพิ่มส่วนที่ มีคอลัมน์ลงในหน้า

 1. ไปหน้าการที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 3. โฮเวอร์เมาส์ของคุณที่ด้าน ล่างพื้นที่ชื่อเรื่อง ของ หน้า หรือสูงกว่า หรือต่ำ กว่า web part ตัวที่มีอยู่ และคุณจะเห็นเส้นที่ มีอยู่ในวงกลม+ ดังนี้:

  เครื่องหมายบวกสำหรับการเพิ่ม Web Part ลงในหน้า

 4. คลิก เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า

 5. ภายใต้เค้าโครงส่วน เลือกจำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  ส่วนเค้าโครง

เพิ่ม หรือเอาคอลัมน์ในส่วนที่มีอยู่

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีเนื้อหาในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ และลดจำนวนของคอลัมน์แล้ว เนื้อหาด้านขวาคอลัมน์ส่วนใหญ่จะย้ายไปยังคอลัมน์ถัดไปบนด้านซ้าย ถ้าคุณลดการหนึ่งคอลัมน์ เนื้อหาในคอลัมน์ที่สอง หรือสามจะย้ายไปยังด้านล่างของคอลัมน์แรก

 1. ไปหน้าการที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 3. แต่ละส่วนของหน้าจะถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเส้นประ ในส่วนคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์เพื่อ คลิกแก้ไขส่วน ทางด้านซ้ายของหน้า

  แก้ไขส่วน

 4. ในเครื่องมือส่วน ทางด้านขวา เลือกหมายเลขและชนิดของคอลัมน์ที่คุณต้องการ

  บานหน้าต่างเค้าโครงส่วน

เพิ่มเนื้อหาลงในคอลัมน์

 1. ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดแก้ไขแล้ว คลิกแก้ไข ที่ด้านบนขวาของหน้า

 2. ไปยังคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มเนื้อหา

 3. โฮเวอร์เมาส์เหนือคอลัมน์ และคลิก เครื่องหมายบวกอยู่ในวงกลมมีไว้เพื่อเพิ่ม Web Part ที่ทันสมัยลงในหน้า

 4. เลือก web part ที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ และเพิ่มเนื้อหาของคุณไปยัง web part แล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ web part

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×