เพิ่ม หรือเอาข้อคิดเห็น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อคิดเห็นคือบันทึกย่อที่คุณแนบไปกับเซลล์ แยกจากเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ คุณสามารถใส่ข้อคิดเห็นได้เซลล์ละหนึ่งข้อคิดเห็นเท่านั้น เซลล์ที่มีข้อคิดเห็นจะแสดงตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยมที่มุมบนขวาของเซลล์ เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือเซลล์ที่แสดงตัวบ่งชี้รูปสามเหลี่ยม ข้อความของข้อคิดเห็นจะปรากฏในกล่องใกล้ๆ กับเซลล์

ตัวอย่างของข้อคิดเห็นในเซลล์

ข้อคิดเห็นในเซลล์

เมื่อคุณเรียงลำดับข้อมูล ข้อคิดเห็นจะเรียงลำดับพร้อมกับข้อมูลนั้น ในรายงาน PivotTable อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นไม่ย้าย ด้วยข้อมูลเมื่อคุณเปลี่ยนเค้าโครงของรายงาน แต่ยังคงยึดอยู่ ไปยังเซลล์ที่คุณใส่ ไปยังข้อมูลในเซลล์ที่ไม่

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. บนแท็บ รีวิว ให้คลิก ข้อคิดเห็นใหม่

  แทรกข้อคิดเห็นใหม่

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในกล่อง

  ถ้าต้องการเอาชื่อออกจากข้อคิดเห็น ให้เลือกชื่อของคุณและลบออก

 4. เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. ควบคุม + คลิก หรือคลิ กขวา แล้ว คลิกลบข้อคิดเห็น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถดูข้อคิดเห็น หรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น บนแท็บรีวิว คลิกถัดไป เพื่อดูข้อคิดเห็นแต่ละรายการในเวิร์กบุ๊ก หรือคลิกแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด เพื่อดูข้อคิดเห็นทั้งหมดในครั้งเดียว

 2. คลิกในข้อคิดเห็น และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

 1. บนเมนูแก้ไข คลิกค้นหา >ไป

 2. คลิก พิเศษ

 3. คลิก ข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก ตกลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก ข้อคิดเห็น

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน คุณสามารถซ่อนได้

 • เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็น แต่เก็บตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ คลิกแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมด บนแท็บรีวิว

 • เมื่อต้องการซ่อนข้อคิดเห็นและตัวบ่งชี้ บนเมนูExcel คลิกการกำหนดลักษณะ >มุมมอง และภายใต้สำหรับเซลล์ที่มีข้อคิดเห็น แสดง ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บรีวิว คลิกถัดไป

 2. เลือกชื่อของคุณในข้อคิดเห็นแล้วลบออก

 3. ดำเนินการต่อโดยการคลิก ถัดไป เพื่อนำชื่อของคุณออกจากข้อคิดเห็นแต่ละข้อจนกว่าจะสิ้นสุดเวิร์กบุ๊ก

เพิ่มข้อคิดเห็น

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น

 2. ในแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Excel

 3. พิมพ์ข้อความข้อคิดเห็นในกล่อง

  ถ้าต้องการเอาชื่อออกจากข้อคิดเห็น ให้เลือกชื่อของคุณและลบออก

 4. เมื่อคุณพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

ลบข้อคิดเห็น

 1. เลือกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการลบ

 2. ควบคุม คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว บนเมนูบริบท คลิกลบข้อคิดเห็น

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 1. คลิกเซลล์ที่มีข้อคิดเห็นที่คุณต้องการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถดูข้อคิดเห็น หรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็น บนแท็บรีวิว ภายใต้ข้อคิดเห็น คลิกถัดไป เพื่อดูข้อคิดเห็นแต่ละรายการในเวิร์กบุ๊ก

 2. คลิกในข้อคิดเห็น และทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 3. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ด้านนอกกล่องข้อคิดเห็น

 1. ควบคุม คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว บนเมนูบริบท คลิกคัดลอก

 2. ควบคุม คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางข้อคิดเห็น ค้างไว้แล้ว บนเมนูบริบท คลิกวางแบบพิเศษ

 3. คลิกข้อคิดเห็น

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการย้ายเส้นขอบ กด ESC

  หมายเหตุ: ข้อคิดเห็นที่ถูกคัดลอกไปยังเซลล์จะแทนที่ข้อคิดเห็นที่มีอยู่ในเซลล์ปลายทาง

 1. บนเมนูแก้ไข คลิกไป

 2. คลิก พิเศษ

 3. คลิก ข้อคิดเห็น จากนั้นคลิก ตกลง

 4. บนเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ล้าง จากนั้นคลิก ข้อคิดเห็น

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือตัวบ่งชี้ข้อคิดเห็นบนแผ่นงาน คุณสามารถซ่อนได้

 1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ การเขียน ให้คลิก มุมมอง ปุ่ม การกำหนดลักษณะ บนมุมมองของ Excel

 3. ภายใต้สำหรับข้อคิดเห็น แสดง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ รีวิว ภายใต้ ข้อคิดเห็น ให้คลิก ถัดไป

  แท็บ รีวิว กลุ่ม ข้อคิดเห็น ใน Excel

 2. เลือกชื่อของคุณในข้อคิดเห็นแล้วลบออก

 3. ดำเนินการต่อโดยการคลิก ถัดไป เพื่อนำชื่อของคุณออกจากข้อคิดเห็นแต่ละข้อจนกว่าจะสิ้นสุดเวิร์กบุ๊ก

ดูเพิ่มเติม

พิมพ์ข้อคิดเห็น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×