เพิ่ม หรือเอาการแรเงาในตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพิ่มการแรเงาไปยังตารางที่สามารถช่วยให้บางแถว คอลัมน์ หรือเซลล์นั่นคือ หรือตารางทั้งหมดซึ่งโดดในเอกสารของคุณได้ วิธีง่ายที่สุดเมื่อต้องการเพิ่มการแรเงาเป็นสีให้กับตารางคือการ ใช้เมนูแรเงา

เพิ่มการแรเงาให้กับตาราง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการเลือกตารางทั้งหมด คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง ในมุมซ้ายบน

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ คลิ กและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์คุณต้องการ

 2. บนแท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บเค้าโครงของเครื่องมือตาราง ใน OneNote), คลิกเมนูแรเงา

 3. ภายใต้สีของธีม หรือสีมาตรฐาน เลือกสีแรเงาคุณต้องการ หรือ สำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม คลิกสีเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบนกล่องโต้ตอบสี ดูที่การเลือกสีในกล่องโต้ตอบสี

  เมนูการแรเงา

  เมนูการแรเงา ใน PowerPoint มีหลายตัวเลือกเพิ่มเติม:

  • หลอดดูดสี คลิกสีใด ๆ บนสไลด์ของคุณเมื่อต้องการนำสีนั้นไปเซลล์ที่เลือกหรือหลายเซลล์

  • รูปภาพ เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มลงในเซลล์ที่เลือกหรือหลายเซลล์

  • ไล่ระดับสี เติมเซลล์ที่เลือกหรือเซลล์ที่ มีหลายไล่ระดับสีที่มีอยู่ภายในหนึ่ง หรือสร้างการไล่ระดับสีแบบกำหนดเองของคุณเอง

  • พื้นผิว เติมเซลล์ที่เลือกหรือหลายเซลล์ที่ มีหลายพื้นผิวที่มีอยู่ภายในหนึ่ง หรือสร้างพื้นผิวแบบกำหนดเองของคุณเอง

  • พื้นหลังของตาราง ใช้สีหรือรูปภาพลงในพื้นหลังของตารางทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

เอาการแรเงาออกจากตาราง

 1. เลือกเซลล์คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการเลือกตารางทั้งหมด คลิกในตาราง แล้ว คลิ กจับสำหรับย้ายตาราง ในมุมซ้ายบน

  • เมื่อต้องการเลือกแถว คอลัมน์ เซลล์ หรือกลุ่มของเซลล์ คลิ กและลากตัวชี้เมาส์ของคุณเพื่อเน้นเซลล์คุณต้องการ

 2. บนแท็บออกแบบของเครื่องมือตาราง (แท็บเค้าโครงของเครื่องมือตาราง ใน OneNote), คลิกเมนูแรเงา

 3. คลิก ไม่มีสี

ดูเพิ่มเติม

ในกล่องโต้ตอบสีเลือกสี

การเพิ่มเส้นขอบให้กับตาราง

เพิ่มสีไล่ระดับลงในรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×