เพิ่ม หรือเอาการแกนทุติยภูมิในแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้นำไปใช้กับ Office 2007 และ Office 2010 เท่านั้น สำหรับเวอร์ชันอื่น ๆ ดูลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

เมื่อค่าในแผนภูมิ 2 มิติแตกต่างชุดข้อมูล ให้ชุดข้อมูล หรือ เมื่อคุณมีข้อมูล (ตัวอย่าง ราคาและ volume) แบบผสม คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งบนแกนทุติยภูมิแนวตั้ง (ค่า) ไว้ มาตราส่วนของแกนแนวตั้งรองแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

แผนภูมิผสมที่จัดรูปแบบ

หลังจากที่คุณเพิ่มแกนตั้งรองลงในแผนภูมิ 2 มิติ คุณยังสามารถเพิ่มแบบทุติยภูมิแกนแนวนอน (ประเภท) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์มากมายในแผนภูมิ xy (กระจาย) หรือแผนภูมิฟอง

เพื่อช่วยแยกชุดข้อมูลที่ถูกลงจุดบนแกนทุติยภูมิ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิคอลัมน์ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลบนแกนทุติยภูมิในแผนภูมิเส้นไว้

สิ่งสำคัญ    เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีแผนภูมิ 2 มิติที่มีอยู่ แกนทุติยภูมิไม่ได้รับการสนับสนุนในแผนภูมิสามมิติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

คุณสามารถลงจุดข้อมูลในชุดข้อมูลหนึ่งแกนทุติยภูมิที่แนวตั้งในแต่ละครั้ง ลงจุดในชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งบนแกนแนวตั้งรอง ทำซ้ำกระบวนงานนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนแกนแนวตั้งทุติยภูมิ

 1. ในแผนภูมิ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดบนแกนทุติยภูมิตั้ง หรือทำดังต่อไปนี้เพื่อเลือกชุดข้อมูลจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ:

  1. คลิกแผนภูมิ

   การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ในกล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ แล้วคลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดตามแกนตั้งทุติยภูมิ

   รูป Ribbon

 2. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชุดข้อมูล จะแสดงขึ้น

  บันทึกย่อ    ถ้ากล่องโต้ตอบที่แตกต่างกันจะแสดง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกชุดข้อมูลในแผนภูมิ

 3. บนแท็บตัวเลือกชุดข้อมูล ภายใต้จุดชุดข้อมูลบน คลิกแกนทุติยภูมิ นั้นแล้ว คลิกปิด

  แกนตั้งรองจะแสดงในแผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงแกนแนวตั้งรอง ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  2. คลิกแกนแนวตั้งรอง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกแกนของแกนแนวตั้งรอง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกขวาบนแกนแนวตั้งรอง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบแกน

  2. ภายใต้ตัวเลือกแกน เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องมีแผนภูมิที่แสดงในแกนแนวตั้งทุติยภูมิ เมื่อต้องการเพิ่มแกนตั้งรอง ดูเพิ่มแกนตั้งทุติยภูมิ

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงในแกนแนวตั้งทุติยภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบ, เค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม แกน ให้คลิก แกน

  รูป Ribbon

 3. คลิกแกนนอนรอง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการ

 1. ในแผนภูมิ คลิกชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

  เคล็ดลับ    คุณสามารถยัง กขวาชุดข้อมูล คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล นั้นแล้ว ทำขั้นตอนที่ 3

 2. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มชนิด คลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  ในกล่องแรกแสดงรายการของประเภทของชนิดแผนภูมิ และกล่องสองแสดงชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละประเภทชนิดแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิที่คุณสามารถใช้ ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งาน

บันทึกย่อ    คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลเพียงหนึ่งครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิ ทำซ้ำขั้นตอนของกระบวนงานนี้สำหรับแต่ละชุดข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 1. คลิกแผนภูมิที่แสดงแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการเอาออก

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 2. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มแกน คลิกแกน คลิกแกนแนวตั้งรอง หรือแกนนอนทุติยภูมิ และจากนั้น คลิกไม่มี

  รูป Ribbon

เคล็ดลับ   

 • คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกแกนทุติยภูมิที่คุณต้องการ ลบ แล้วกด DELETE หรือคลิกขวาบนแกนทุติยภูมิ นั้นแล้ว คลิกลบ

 • เมื่อต้องการเอาแกนทุติยภูมิในทันทีหลังจากที่คุณเพิ่ม คลิกยกเลิก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL + Z

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิใน Office 2016

เพิ่มชุดข้อมูลในแผนภูมิใน Office 2016 for Mac

เพิ่มเวิร์กแกนทุติยภูมิในแผนภูมิใน Office for Mac 2011

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×