เพิ่ม หรือเปลี่ยนสีเติมใน Office for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ใช้สีทึบอื่นเป็นเติม

  คลิกสีเติมเพิ่มเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการไล่ระดับสี

  คลิกไล่ระดับสี แล้ว คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนพื้นผิวหรือลวดลาย

  คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวหรือลวดลายที่คุณต้องการ

  การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

  คลิกรูปภาพ รูปภาพคุณต้องการค้นหา นั้นแล้ว คลิกแทรก

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใด ๆ ในรูปภาพ และนำไปใช้กับวัตถุอื่นในเอกสารเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปถ่าย และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นมีลูกศร

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กสีเติมเพิ่มเติม

 3. ในมุมล่างของกล่องโต้ตอบสี คลิกหลอดดูดสี

 4. บนรูป คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุอื่น

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ใช้สีทึบอื่นเป็นเติม

  คลิกสีเติมเพิ่มเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการไล่ระดับสี

  คลิกไล่ระดับสี แล้ว คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนพื้นผิวหรือลวดลาย

  คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวหรือลวดลายที่คุณต้องการ

  การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

  คลิกรูปภาพ รูปภาพคุณต้องการค้นหา นั้นแล้ว คลิกแทรก

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใดๆ ในรูปภาพแล้วนำไปใช้กับวัตถุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปภาพ และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นลูกศร ได้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  แล้วคลิก สีเพิ่มเติม

 3. ในมุมล่างของกล่องโต้ตอบสี คลิกหลอดดูดสี

 4. บนรูป คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุอื่น

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมให้กับแท็บแผ่นงาน กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บนั้น คลิก สีแท็บ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  ใช้สีทึบอื่นเป็นเติม

  คลิกสีเติมเพิ่มเติม นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนการไล่ระดับสี

  คลิกไล่ระดับสี แล้ว คลิ กตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เปลี่ยนพื้นผิวหรือลวดลาย

  คลิกพื้นผิว แล้ว คลิ กพื้นผิวหรือลวดลายที่คุณต้องการ

  การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

  คลิกรูปภาพ รูปภาพคุณต้องการค้นหา นั้นแล้ว คลิกแทรก

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากสีเติมรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใดๆ ในรูปภาพแล้วนำไปใช้กับวัตถุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปภาพ และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นลูกศร ได้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  แล้วคลิก สีเพิ่มเติม

 3. ในมุมล่างของกล่องโต้ตอบสี คลิกหลอดดูดสี

 4. บนรูป คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุอื่น

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

คุณกำลังใช้โปรแกรม Office ใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติมสี ปุ่ม สีเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก เติมเอฟเฟ็กต์

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ใช้สีทึบเป็นสีเติม

คลิกแท็บ ทึบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนการไล่ระดับสี

คลิกแท็บ ไล่ระดับสี แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เปลี่ยนพื้นผิว

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เปลี่ยนรูปแบบ

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้นระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก ไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใดๆ ในรูปภาพแล้วนำไปใช้กับวัตถุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปภาพ และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นลูกศร ได้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก สีเพิ่มเติม

  คำสั่ง สีเพิ่มเติม

 3. ในมุมบนซ้ายของกล่องโต้ตอบ สี ด้านล่างแถบเครื่องมือ คลิกแว่นขยาย

  กล่องโต้ตอบสี

 4. บนรูปภาพ คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติมสี ปุ่ม สีเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก เติมเอฟเฟ็กต์

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ใช้สีทึบเป็นสีเติม

คลิกแท็บ ทึบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนการไล่ระดับสี

คลิกแท็บ ไล่ระดับสี แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้นระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ

เปลี่ยนพื้นผิว

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เปลี่ยนรูปแบบ

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก ไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใดๆ ในรูปภาพแล้วนำไปใช้กับวัตถุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปภาพ และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นลูกศร ได้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก สีเพิ่มเติม

  คำสั่ง สีเพิ่มเติม

 3. ในมุมบนซ้ายของกล่องโต้ตอบ สี ด้านล่างแถบเครื่องมือ คลิกแว่นขยาย

  กล่องโต้ตอบสี

 4. บนรูปภาพ คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติมสี ปุ่ม สีเติม แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มสีเติมให้กับแท็บแผ่นงาน กดปุ่ม CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกที่แท็บนั้น คลิก สีแท็บ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

ใช้การไล่ระดับสี ลวดลาย หรือพื้นผิวเป็นสีเติม

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก เติมเอฟเฟ็กต์

 3. ให้เลือกทำดังนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

ใช้สีทึบเป็นสีเติม

คลิกแท็บ ทึบ แล้วคลิกสีที่คุณต้องการ

เปลี่ยนการไล่ระดับสี

คลิกแท็บ ไล่ระดับสี แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การใช้รูปภาพเป็นสีเติม

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว คลิก เลือกรูปภาพ จากนั้นระบุตำแหน่งรูปภาพที่คุณต้องการ

เปลี่ยนพื้นผิว

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เปลี่ยนรูปแบบ

คลิกแท็บ รูปภาพหรือพื้นผิว แล้วคลิกพื้นผิวที่คุณต้องการ

เอาสีเติมออก

 1. คลิกวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก ไม่เติม

จับคู่สีจากรูปภาพ

คุณสามารถเลือกสีใดๆ ในรูปภาพแล้วนำไปใช้กับวัตถุได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกสีจากรูปภาพ และนำไปใช้กับรูปร่าง เช่นลูกศร ได้

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการนำสีไปใช้

 2. บนแท็บ รูปแบบ ภายใต้ สไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เติม  ปุ่ม สีเติม แล้วคลิก สีเพิ่มเติม

  คำสั่ง สีเพิ่มเติม

 3. ในมุมบนซ้ายของกล่องโต้ตอบ สี ด้านล่างแถบเครื่องมือ คลิกแว่นขยาย

  กล่องโต้ตอบสี

 4. บนรูปภาพ คลิกสีที่คุณต้องการนำไปใช้กับวัตถุ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกการจัดรูปแบบระหว่างวัตถุหรือข้อความ

นำไปใช้หรือเอาสไตล์และเอฟเฟ็กต์ออกจากวัตถุ

นำสไตล์ไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงสไตล์หรือเอฟเฟ็กต์ของรูปภาพ

ฟอร์แมตกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×