เพิ่ม หรือเปลี่ยนรูปร่างใน Office for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากเพิ่มรูปร่างลงในเอกสาร คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ด้วยการเพิ่มเส้นเชื่อมต่อ การเปลี่ยนลักษณะ เพิ่มรูปสะท้อน การเปลี่ยนสี และนำเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ เช่นเงา ที่หลากหลายเรืองแสง และสามมิติ

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างชนิดใด ๆ นั้นแล้ว คลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  รูปร่างปุ่มบนแท็บแทรก

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. บนแท็บแทรก คลิกรูปร่าง แล้ว คลิ กสไตล์เส้นที่คุณต้องการภายใต้เส้น

  เลือกเส้นบนเมนูรูปร่าง

 2. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะเชื่อต่อรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 3. การจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อให้พวกเขาจะถือว่าเป็นวัตถุเดี่ยว SHIFT ค้างไว้ คลิ กตัวเชื่อมต่อ และแต่ละรูปร่างที่มีการเชื่อมต่อกับ คลิกขวา แล้วคลิกกลุ่ม >กลุ่ม

เปลี่ยนสไตล์ของรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกในกลุ่มสไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เพิ่มการสะท้อน เรืองแสง เงา สามมิติ หรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

 1. คลิกรูปร่างของคุณ นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกเอฟเฟ็กต์รูปร่าง ชี้ไปที่มีเอฟเฟ็กต์ประเภท และ แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกบนเมนูเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

เปลี่ยนสีของรูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง นั้นแล้ว คลิกที่แท็บรูปแบบรูปร่าง

 2. ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่างเมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกรูปร่างเส้นหรือลูกศรถัดจากสีเติมรูปร่าง ให้เลือกตัวเลือกการเติมใหม่

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปร่าง

 1. บนแท็บรูปแบบรูปร่าง คลิกบานหน้าต่างจัดรูปแบบ

  ปุ่ม บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ

 2. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง คลิกที่แท็บเติมและเส้น แล้ว คลิ กสีเติม หรือเส้น

 3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์คุณต้องการ

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนขนาดของวัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

หมุนวัตถุ

จัดแนววัตถุ

กลุ่มหรือวัตถุ ungroup

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Excel

Word

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก ของ Word

 2. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้ววาดเส้นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ซึ่งจะเชื่อต่อรูปร่างหนึ่งไปยังอีกรูปร่างหนึ่ง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 3. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

เปลี่ยนสไตล์รูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เพิ่มการสะท้อน เงา เรืองแสง สามมิติ หรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้นหรือโปร่งใสขึ้น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตลของ์รูปร่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาจนสุด รูปร่างกลายเป็นโปร่งใสทั้งหมด และจะไม่มีสีใดๆ เลย

เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างอื่น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปร่างอื่น

 2. ในแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

ดูเพิ่มเติม

ปรับขนาดวัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

จัดแนววัตถุ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. ในแท็บ หน้าแรก ภายใต้ แทรก ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่ เส้นและตัวเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  กลุ่ม แทรก บนแท็บ หน้าแรก

 2. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปร่างแรกจนกว่าขอบจับการปรับขนาดเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นลากจากขอบจับการปรับขนาดสีแดงอันใดอันหนึ่งไปยังขอบจับการปรับขนาดสีแสดงในรูปร่างที่สอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 3. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

เปลี่ยนสไตล์รูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ ให้คลิก สไตล์ด่วน จากนั้นคลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

เพิ่มการสะท้อน เงา เรืองแสง สามมิติ หรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ภายใต้ รูปแบบ คลิก สไตล์ด่วน ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ แล้วคลิกการสะท้อนที่คุณต้องการ

  แท็บ หน้าแรก กลุ่ม รูปแบบ ของ PowerPoint

ทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้นหรือโปร่งใสขึ้น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตลของ์รูปร่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาจนสุด รูปร่างกลายเป็นโปร่งใสทั้งหมด และจะไม่มีสีใดๆ เลย

เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างอื่น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปร่างอื่น

 2. ในแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

Excel

ให้เลือกทำดังนี้

การเพิ่มรูปร่าง

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง  แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก รูปร่างทั้งหมด

 3. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ในเอกสารของคุณ ให้ลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับขยาดให้เท่ากับที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาคุณสมบัติของรูปร่าง ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเคอร์เซอร์

เพิ่มเส้นตัวเชื่อมต่อระหว่างรูปร่าง 2 รูปร่าง

คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อเส้นระหว่างสองรูปร่างเพื่อแสดงความสัมพันธ์กับรายการอื่น เช่นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนภูมิไหลเวียนหรือแผนผังองค์กร

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงหรือซ่อนเบราว์เซอร์สื่อ  ปุ่มเบราว์เซอร์สื่อ

 2. คลิก รูปร่าง แท็บรูปร่าง จากนั้นในเมนูป็อปอัพ ให้คลิก เส้นและตัวเชื่อมต่อ

 3. คลิกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

 4. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ไว้เหนือรูปร่างแรกจนกว่าขอบจับการปรับขนาดเปลี่ยนเป็นสีแดง จากนั้นลากจากขอบจับการปรับขนาดสีแดงอันใดอันหนึ่งไปยังขอบจับการปรับขนาดสีแสดงในรูปร่างที่สอง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการวาดเส้นที่มุมที่มีการตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้า เช่น เส้นแนวตั้ง หรือเส้นแนวนอน ให้กด SHIFT ค้างไว้พร้อมกับที่คุณลากเส้น

 5. เมื่อต้องการจัดกลุ่มเส้นและรูปร่างไว้ด้วยกันเพื่อ ให้เป็นวัตถุเดี่ยวกัน ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้คลิกตัวเชื่อมต่อและรูปร่างแต่ละรูปร่างที่เชื่อมต่อกัน จากนั้นบนแท็บ รูปแบบ ใต้ จัดเรียง คลิก กลุ่ม ปุ่ม กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม

เปลี่ยนสไตล์รูปร่าง

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง ให้คลิกสไตล์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  เมื่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้ชี้ไปยังสไตล์ จากนั้นคลิก ลูกศรลงเพิ่มเติม

เพิ่มการสะท้อน เงา เรืองแสง สามมิติ หรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตล์ของรูปร่าง คลิก เอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เอฟเฟ็กต์ จากนั้นคลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

ทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้นหรือโปร่งใสขึ้น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแท็บ รูปแบบ

 2. ภายใต้ สไตลของ์รูปร่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อทำให้สีของรูปร่างสว่างขึ้น

  แท็บ รูปแบบ กลุ่ม สไตล์รูปร่าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลื่อนแถบเลื่อนไปทางขวาจนสุด รูปร่างกลายเป็นโปร่งใสทั้งหมด และจะไม่มีสีใดๆ เลย

เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างอื่น

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการแปลงเป็นรูปร่างอื่น

 2. ในแท็บ SmartArt ภายใต้ แก้ไข SmartArt ให้คลิก รูปร่าง ชี้ไปที่รูปร่างแบบใดก็ได้ จากนั้นคลิกรูปร่างที่คุณต้องการใช้

  แท็บ SmartArt กลุ่ม แก้ไข SmartArt

ลบรูปร่าง

 • คลิกรูปร่างที่คุณต้องการลบ จากนั้นบนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน คลิก ตัด ปุ่ม ตัด

ดูเพิ่มเติม

จัดแนววัตถุ

ครอบตัดรูปภาพ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

เพิ่มหรือเปลี่ยนสีเติม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×