เพิ่ม หรือเปลี่ยนคีย์หลักของตารางใน Access

เพิ่ม หรือเปลี่ยนคีย์หลักของตารางใน Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คีย์หลักคือ เขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ซ้ำกันตลอดทั่วทั้งตาราง สามารถใช้การอ้างอิงระเบียนทั้งหมด ค่าของคีย์เนื่องจากแต่ละระเบียนที่มีค่าแตกต่างกันสำหรับปุ่ม แต่ละตารางสามารถมีคีย์หลักหนึ่งเท่านั้น Access สามารถโดยอัตโนมัติสร้างเขตข้อมูลคีย์หลักสำหรับคุณเมื่อคุณสร้างตาราง หรือคุณสามารถระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลักออก บทความนี้อธิบายวิธี และทำไมการใช้คีย์หลักออก

เมื่อต้องการตั้งค่าคีย์หลักของตาราง ให้เปิดตารางในมุมมองออกแบบ เลือกเขตข้อมูล (หรือหลายเขตข้อมูล) ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นบน Ribbon ให้คลิก คีย์หลัก

หมายเหตุ: บทความนี้มีไว้สำหรับใช้กับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เท่านั้น Access จัดการกับคีย์หลักสำหรับตารางใหม่ใน Access web apps และฐานข้อมูลเว็บโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะสามารถแทนคีย์หลักแบบอัตโนมัติเหล่านี้ เราไม่แนะนำให้ คุณทำ

ในบทความนี้

ภาพรวมของคีย์หลักใน Access

ตั้งค่าคีย์หลักโดยใช้เขตข้อมูลที่คุณมีอยู่ใน Access

เอาคีย์หลัก

วิธีเปลี่ยนคีย์หลักใน Access

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวมของคีย์หลักใน Access

Access ใช้เขตข้อมูลคีย์หลักเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายตาราง และรวมข้อมูลในแบบที่สื่อความหมายอย่างรวดเร็ว คุณสามารถรวมเขตข้อมูลคีย์หลักในตารางอื่น ๆ ในการอ้างอิงไปยังตารางที่เป็นแหล่งข้อมูลของคีย์หลัก ในตารางเหล่านั้นอื่น ๆ เขตข้อมูลจะเรียกว่าคีย์ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล ID ลูกค้าในตารางลูกค้าอาจปรากฏขึ้นในตารางใบสั่งซื้อ ในตารางลูกค้า จะเป็นคีย์หลักนั้น ในตารางใบสั่งซื้อ เรียกว่า foreign key Foreign key กล่าว เป็นคีย์หลักของตารางอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูข้อมูลพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

คีย์หลักและคีย์นอกแสดงแผ่นข้อมูล Access สองรายการ

1. คีย์หลัก

2. Foreign Key

ถ้าคุณกำลังย้ายข้อมูลที่มีอยู่ไปยังฐานข้อมูลหนึ่ง คุณอาจมีเขตข้อมูลที่คุณสามารถใช้เป็นคีย์หลักอยู่แล้ว บ่อยครั้งที่หมายเลขระบุที่ไม่ซ้ำกัน เช่น หมายเลข ID เลขลำดับ หรือรหัส จะถูกใช้เป็นคีย์หลักในตาราง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางลูกค้าที่ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะมีหมายเลข ID ลูกค้าที่ไม่ซ้ำกัน เขตข้อมูล ID ลูกค้าก็เป็นคีย์หลัก

Access จะสร้างดัชนีสำหรับคีย์หลักโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วของการสอบถามและการดำเนินการอื่นๆ Access ยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าทุกระเบียนจะต้องมีค่าอยู่ในเขตข้อมูลคีย์หลัก และค่านั้นต้องไม่ซ้ำกัน

เมื่อคุณสร้างตารางใหม่ในมุมมองแผ่นข้อมูล Access สร้างคีย์หลักสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ และกำหนดชื่อเขตข้อมูล "ID" และชนิดข้อมูล AutoNumber

คีย์หลักที่ดีมีลักษณะอย่างไร

คีย์หลักที่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีจะมีคุณลักษณะหลายประการดังต่อไปนี้

 • ระบุแต่ละแถวโดยไม่ซ้ำกัน

 • ไม่เคยมีค่าว่าง หรือ Null กล่าวคือ ต้องมีค่าบรรจุอยู่เสมอ

 • ค่าในคีย์หลักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง (ดีที่สุดคือ ไม่เปลี่ยนแปลงเลย)

ถ้าคุณไม่สามารถระบุคีย์ดี สร้างเขตข้อมูล AutoNumber เพื่อใช้เป็นคีย์ เขตข้อมูล AutoNumber สร้างค่าสำหรับตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีบันทึกระเบียนแต่ละครั้งแรก ดังนั้น เขตข้อมูล AutoNumber ตรงกับลักษณะสามทั้งหมดของคีย์หลักดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber ดูบทความเพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber เป็นคีย์หลัก

คีย์หลัก AutoNumber แสดงเป็น ID ในมุมมอง ออกแบบ ของตาราง Access

เขตข้อมูล AutoNumber สร้างคีย์หลักที่ดีได้

ตัวอย่างของคีย์หลักที่ไม่ดี

เขตข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ขาดลักษณะหนึ่งข้อหรือหลายข้อของเขตข้อมูลที่จะเป็นคีย์หลักที่ดีนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นคีย์หลัก นี่คือตัวอย่างบางส่วนของเขตข้อมูลที่จะเป็นคีย์หลักที่ไม่ดีในตารางที่ติดต่อ พร้อมกับเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสม

คีย์หลักที่ไม่ดี

เหตุผล

ชื่อส่วนบุคคล

อาจซ้ำกันได้และอาจเปลี่ยนแปลงได้

CTRL+9

อาจเปลี่ยนแปลงได้

ที่อยู่อีเมล

อาจเปลี่ยนแปลงได้

รหัสไปรษณีย์

อาจมีหลายคนใช้รหัสไปรษณีย์เดียวกัน

รวมข้อเท็จจริงกับตัวเลข

ส่วนข้อเท็จจริงนั้นอาจเปลี่ยนไป ทำให้เกิดภาระการซ่อมบำรุงได้ สามารถนำไปสู่ความสับสนได้ ถ้าส่วนข้อเท็จจริงนั้นถูกทำซ้ำเป็นเขตข้อมูลที่แยกจากกัน ตัวอย่างเช่น การรวมเมืองและเพิ่มค่าตัวเลขเข้าไว้ด้วยกัน (เช่น NEWYORK0579) จะเป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมได้ ถ้าเมืองถูกเก็บไว้เป็นเขตข้อมูลด้วย

หมายเลขประกันสังคม

 • เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและไม่อนุญาตให้ใช้ในหน่วยงานของรัฐและองค์กรบางแห่ง

 • บางคนไม่มีหมายเลขประกันสังคม

 • ตลอดช่วงชีวิตบุคคลหนึ่งอาจมีหมายเลขประกันสังคมได้มากกว่าหนึ่งหมายเลข

คีย์ผสม กล่าวคือใช้หลายเขตข้อมูลรวมกันเป็นคีย์หลัก

ในบางกรณี ที่คุณต้องการใช้เขตข้อมูลในตารางอย่าง น้อยสองเป็นคีย์หลัก ตัวอย่าง ตารางที่มีรายละเอียดใบสั่งซื้อที่เก็บรายการสำหรับใบสั่งซื้ออาจใช้เขตข้อมูลที่สองในคีย์หลักของ: ID ใบสั่งซื้อและ id ผลิตภัณฑ์ คีย์ที่มีเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งจะเรียกว่าคีย์ผสม

ตั้งค่าคีย์หลักโดยใช้เขตข้อมูลที่คุณมีอยู่ใน Access

เพื่อให้คีย์หลักทำงานได้ดี เขตข้อมูลต้องระบุแต่ละแถวได้โดยไม่ซ้ำกัน ไม่เป็นค่าว่างหรือค่า Null และค่านั้นแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง (ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยได้ก็จะดีที่สุด) เมื่อต้องการตั้งค่าคีย์หลักให้ทำดังนี้

 1. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่คุณต้องการตั้งค่าคีย์หลัก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้กด F11 เพื่อแสดง

 3. เลือกเขตข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้เป็นคีย์หลัก

  เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกตัวเลือกแถวสำหรับเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลมากกว่าหนึ่งเพื่อสร้างคีย์ผสม CTRL ค้างไว้แล้ว คลิกตัวเลือกแถวสำหรับแต่ละเขตข้อมูล

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  กลุ่มเครื่องมือบนแท็บออกแบบ

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเพิ่มลงในด้านซ้ายของเขตข้อมูลที่คุณระบุให้เป็นคีย์หลัก

เอาคีย์หลักใน Access

เมื่อคุณเอาคีย์หลักออก เขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ใช้เป็นคีย์หลักก่อนหน้าจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการระบุระเบียนอีกต่อไป

การเอาคีย์หลักออกไม่ได้หมายความว่าจะลบเขตข้อมูลนั้นออกจากตารางของคุณ แต่จะเอาดัชนีที่สร้างขึ้นสำหรับคีย์หลักออกนั่นเอง

 1. ก่อนที่คุณสามารถเอาคีย์หลัก คุณต้องแน่ใจว่า ไม่ได้เข้าร่วมในความสัมพันธ์ของตารางใด ๆ ถ้าคุณพยายามเอาคีย์หลักที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อย่าง น้อยหนึ่ง Access เตือนคุณว่า คุณต้องลบความสัมพันธ์แรก

  เมื่อต้องการลบความสัมพันธ์ของตาราง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:   

  1. ถ้าตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตารางเปิดอยู่ ให้ปิดตารางนั้นก่อน คุณไม่สามารถลบความสัมพันธ์ของตารางที่เปิดอยู่ได้

  2. บนด้านเครื่องมือฐานข้อมูล tab ในกลุ่มความสัมพันธ์ คลิกความสัมพันธ์

   รูป Ribbon ของ Access

  3. ถ้าไม่สามารถมองเห็นได้ บนตารางที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของตารางดีไซน์ tab ในการกลุ่มความสัมพันธ์ คลิกแสดงตาราง

  4. เลือกตารางเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง จากนั้นคลิกเพิ่ม และคลิกปิด

   กลุ่มความสัมพันธ์ของแท็บออกแบบ Ribbon

  5. คลิกเส้นความสัมพันธ์ของตารางสำหรับความสัมพันธ์ของตารางที่คุณต้องการลบ (เส้นจะปรากฏเป็นเส้นหนาเมื่อถูกเลือก) จากนั้นให้กดแป้น DELETE

  6. บนด้านดีไซน์ tab ในความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม คลิกปิด การ

 2. หลังจากที่คุณลบความสัมพันธ์แล้ว ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเอาคีย์หลักออก แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง ให้กด F11 เพื่อแสดง

 3. คลิกที่ตัวเลือกแถวที่มีคีย์หลักปัจจุบัน

  ถ้าคีย์หลักประกอบด้วยเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกตัวเลือกแถวของเขตข้อมูลนั้น

  ถ้าคีย์หลักประกอบด้วยเขตข้อมูลหลายเขต ให้คลิกตัวเลือกแถวสำหรับเขตข้อมูลใดๆ ในคีย์หลัก

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

  ตัวบ่งชี้คีย์จะถูกเอาออกจากเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณระบุเป็นคีย์หลักไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกตารางใหม่โดยไม่มีการตั้งค่าคีย์หลัก Access จะพร้อมท์ให้คุณสร้างคีย์หลัก ถ้าคุณเลือก ใช่ Access จะสร้างเขตข้อมูล ID ที่ใช้ชนิดข้อมูล AutoNumber เพื่อให้ค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละระเบียน ถ้าตารางของคุณมีเขตข้อมูล AutoNumber อยู่แล้ว Access จะใช้เขตข้อมูลดังกล่าวเป็นคีย์หลัก

วิธีเปลี่ยนคีย์หลักใน Access

ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนคีย์หลักของตาราง คุณสามารถทำเช่นนั้นได้โดยทำขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เอาคีย์หลักที่มีอยู่แล้วให้ใช้คำแนะนำในส่วนเอาคีย์หลักออก

 2. ตั้งค่าคีย์หลักให้ใช้คำแนะนำในส่วนการตั้งค่าคีย์หลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลและเลือกคีย์หลักเหมาะสม ดูบทความ:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×