เพิ่ม หรืออ่านข้อคิดเห็นในงานนำเสนอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพิ่ม หรืออ่านข้อคิดเห็นในงานนำเสนอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อเพิ่ม เปลี่ยน ลบ หรือตอบกลับข้อคิดเห็นในงานนำเสนอบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS หรืออุปกรณ์ Android

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย

  แถบเครื่องมือลอยใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. แตะแท็บตรวจทาน บน Ribbon จาก นั้นแตะที่แสดงข้อคิดเห็น:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มต่าง ๆ สำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น

 2. ใช้ปุ่มต่าง ๆ บน Ribbon เพื่อนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะแท็บตรวจทาน บน Ribbon จาก นั้นแตะข้อคิดเห็นใหม่:

  แท็บรีวิวของ Ribbon ใน PowerPoint บนแท็บเล็ต Android มีปุ่มต่าง ๆ สำหรับการใช้ข้อคิดเห็น

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แตะปุ่มปิด (X) ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

  คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่าง ๆ บน Ribbon เพื่อนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPhone

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ใน PowerPoint for iPhone

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  แถบเครื่องมือสำหรับบานหน้าต่างข้อคิดเห็น

 1. ค้นหาภาพนิ่ง มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารนั้น

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็น ไอคอนข้อคิดเห็น เพื่อเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น สำหรับการอ่าน และตอบกลับ

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

 1. แตะสองครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนสไลด์

 2. แตะปุ่มข้อคิดเห็นใหม่ บนแถบเครื่องมือลอย

  แถบเครื่องมือลอยใน PowerPoint for Android มีคำสั่งข้อคิดเห็นใหม่

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปรากฏขึ้น เต็มหน้าจอ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ กดเสร็จสิ้น การปรับขนาดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น และทำให้ภาพนิ่งของคุณสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง

 4. คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือการนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าตามข้อคิดเห็น:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน PowerPoint for iPad

 • บนแท็บรีวิวแตะที่แสดงข้อคิดเห็น

  ปุ่มแสดงข้อคิดเห็นใน PowerPoint Mobile สำหรับ Windows 10

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็นเปิด ตำแหน่งที่คุณจะเห็นข้อคิดเห็นใด ๆ ที่มีการเพิ่มลงในงานนำเสนอ

 1. แตะสไลด์ที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น

  แถบเครื่องมือช่วยให้คุณสร้างข้อคิดเห็นใหม่ ข้อคิดเห็นปัจจุบัน และนำทางย้อนกลับ และไปข้างหน้าเพื่อไปแต่ละข้อคิดเห็น การตอบกลับข้อคิดเห็นปัจจุบัน หรือลบข้อคิดเห็นปัจจุบัน:

  ปุ่มข้อคิดเห็นใน Windows Mobile: สร้างข้อคิด เห็นใหม่ ลบข้อคิด เห็นปัจจุบัน ไปยังข้อคิดเห็นก่อนหน้า และไปยังข้อคิดเห็นถัดไป

  บานหน้าต่างข้อคิดเห็นปรากฏ ด้วยเครื่องหมายที่ว่างเปล่าที่ระบุชื่อของคุณและวัน

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ แตะที่ใดก็ตามบนหน้าจอเมื่อคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วพิมพ์

คุณไม่สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นในPowerPointบนแท็บเล็ต Windows

 • ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ภายใต้ข้อคิดเห็นคุณต้องการตอบกลับถึง แตะที่กล่องข้อความตอบกลับแล้วเริ่มพิมพ์

คุณไม่สามารถตอบกลับข้อคิดเห็นในPowerPointบนแท็บเล็ต Windows

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×