เพิ่ม หรือลบแถวหรือคอลัมน์ในตารางใน PowerPoint หรือ Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คำสั่ง แทรก ในแท็บ เค้าโครง เพื่อจัดการแถวและคอลัมน์ในตารางได้

เพิ่มแถวหรือคอลัมน์

คุณสามารถเพิ่มแถวด้านบนหรือด้านล่างตำแหน่งเคอร์เซอร์ได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการในตารางเพื่อเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง (แท็บที่อยู่ถัดจากแท็บ ออกแบบตาราง บน Ribbon)

 2. เมื่อต้องการเพิ่มแถว ให้คลิก แทรกเหนือ หรือ แทรกด้านล่าง และเมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ ให้คลิก แทรกซ้าย หรือ แทรกขวา

  เค้าโครงตารางของ Office for Mac

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกดแป้น TAB

ลบแถว เซลล์ หรือตาราง

 1. คลิกที่แถวหรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง (แท็บที่อยู่ถัดจากแท็บ ออกแบบตาราง บน Ribbon)

 2. คลิก ลบ แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในเมนู

  หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับลบตารางบนเมนู ลบ มีอยู่ใน Word เท่านั้น ถ้าคุณต้องการลบตารางใน PowerPoint ให้เลือกตารางนั้นแล้วลบออก

  ลบตารางใน Office for Mac

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

PowerPoint

Word

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแถว

คุณสามารถเพิ่มแถวบนหรือล่างตำแหน่งเคอร์เซอร์ได้

 1. คลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มแถว แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ด้านบน หรือ ด้านล่าง

  แท็บเค้าโครงตาราง กลุ่มแถวและคอลัมน์

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ วาด เพื่อวาดแถวในตารางที่เลือกไว้ได้ บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก วาด แล้ววาดเส้นไปตามแถว

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกดแป้น Tab

ลบแถว

 1. คลิกแถวหรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ลบ แล้วคลิก ลบแถว

  แท็บเค้าโครงตาราง กลุ่มแถวและคอลัมน์

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกคอลัมน์หรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

  แท็บเค้าโครงตาราง กลุ่มแถวและคอลัมน์

ลบคอลัมน์

 1. คลิกคอลัมน์หรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ลบ แล้วคลิก ลบคอลัมน์

  แท็บเค้าโครงตาราง กลุ่มแถวและคอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในตาราง

ปรับขนาดตารางทั้งหมดหรือบางส่วน

PowerPoint

ให้เลือกทำดังนี้

เพิ่มแถว

คุณสามารถเพิ่มแถวบนหรือล่างตำแหน่งเคอร์เซอร์ได้

 1. คลิกตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มแถว แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ด้านบน หรือ ด้านล่าง

  แท็บ เค้าโครงตาราง, กลุ่ม แถวและคอลัมน์

  เคล็ดลับ: 

  • คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ วาด เพื่อวาดแถวในตารางที่เลือกไว้ได้ บนแท็บ ตาราง ในส่วน วาดเส้นขอบ คลิก วาด แล้ววาดเส้นไปตามแถว

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวที่ด้านล่างสุดของตาราง ให้คลิกเซลล์สุดท้ายของแถวสุดท้าย แล้วกดแป้น Tab

ลบแถว

 1. คลิกแถวหรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ลบ แล้วคลิก ลบแถว

  แท็บ เค้าโครงตาราง, กลุ่ม แถวและคอลัมน์

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกคอลัมน์หรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

  แท็บ เค้าโครงตาราง, กลุ่ม แถวและคอลัมน์

ลบคอลัมน์

 1. คลิกคอลัมน์หรือเซลล์ในตาราง แล้วคลิกแท็บ เค้าโครงตาราง

 2. ในส่วน แถวและคอลัมน์ คลิก ลบ แล้วคลิก ลบคอลัมน์

  แท็บ เค้าโครงตาราง, กลุ่ม แถวและคอลัมน์

ดูเพิ่มเติม

ผสานหรือแยกเซลล์ในตาราง

เพิ่ม หรือเปลี่ยนเส้นขอบในตาราง

ปรับขนาดตารางทั้งหมดหรือบางส่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×