เพิ่ม หรือลบหน้าใน Word for Mac

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มได้อย่างง่ายดาย หรือลบหน้าในเอกสารของคุณด้วย Word for mac

อัปเดตล่าสุด: 1/18/2018

เพิ่มหน้าใหม่หรือตัวแบ่งหน้า

 • เมื่อต้องการเพิ่มหน้าเปล่าใหม่ หรือหน้าแบ่งลงในเอกสารของคุณ คลิกหน้า บนแท็บแทรก ทางแล้ว เลือกหน้าเปล่า หรือตัวแบ่งหน้า

  ตัวเลือกบนเมนูหน้า

  ถ้าคุณเลือกตัวแบ่งหน้า เนื้อหาที่ตามมาทั้งหมดหลังจากจุดของคุณจะถูกย้ายไปยังหน้าถัดไป

ลบหน้า

คุณสามารถลบหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของเอกสารของคุณ หรือย่อหน้าที่ว่างหรือหน้าตัว แบ่ง โดยการแสดงเครื่องหมายย่อหน้า

 1. กด⌘ + 8 เพื่อแสดงเครื่องหมายย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการลบย่อหน้าว่าง เครื่องหมายย่อหน้าที่เลือก แล้วลบออก
  ย่อหน้าเปล่าที่ด้านบนของหน้า Word

 3. เมื่อต้องการลบตัวแบ่งหน้า เลือกตัวแบ่งหน้า แล้วลบออก
  ตัวแบ่งหน้าที่ด้านล่างของหน้า Word

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือนำหมายเลขหน้าออก

เพิ่มหน้าใหม่

เมื่อต้องการเพิ่มหน้าเปล่าใหม่ไปยังเอกสารของคุณ ให้ไปที่แท็บ องค์ประกอบเอกสาร ของ Ribbon และภายใต้ แทรกหน้า ให้คลิก หน้าเปล่า

แท็บ องค์ประกอบของเอกสาร กลุ่ม แทรกหน้า

เมื่อต้องการแทรกตัวแบ่งหน้า ซึ่งจะบังคับเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมดให้ไปอยู่ในหน้าถัดไป:

 1. คลิกที่จุดเริ่มต้นของย่อหน้าที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากตัวแบ่งหน้า

 2. ในแท็บ เค้าโครง ของ Ribbon ให้คลิก ตัวแบ่ง

 3. คลิก หน้า เพื่อแทรกตัวแบ่งหน้า

คลิก ตัวแบ่ง จากนั้น หน้า เพื่อแทรกตัวแบ่งหน้า

ลบหน้า

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลบทั้งเอกสาร แทนที่จะลบหน้าเปล่าภายในเอกสารหนึ่งหน้าหรือมากกว่า ให้ไปที่ ตัวค้นหา ระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์แล้วลากไปที่ ถังขยะ รายการของคุณจะไม่ถูกลบอย่างถาวรจนกว่าคุณจะล้าง ถังขยะ

วิธีง่ายๆ

 1. ไปที่หน้าที่คุณต้องการนำออก

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงประกาศ

 3. ในแท็บ เค้าโครง ของ Ribbon ภายใต้ หน้า ให้คลิก นำออก

แท็บ เค้าโครง กลุ่ม หน้า

ถ้าไม่ได้ผล อาจจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของหน้าเปล่า

อะไรทำให้เกิดหน้าเปล่า

เปิดเครื่องหมายย่อหน้าเพื่อดูว่าอะไรทำให้เปิดหน้าเปล่า โดยการคลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ทั้งหมด แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา ในแถบเครื่องมือ พื้นฐาน

ย่อหน้าที่เกินมา

ถ้าคุณมีย่อหน้าเปล่าที่เกินมาที่ส่วนท้ายของเอกสารของคุณ คุณจะเห็นเครื่องหมายย่อหน้า (¶) ในหน้าเปล่า เลือกแล้วจากนั้นนำเครื่องหมายเหล่านั้นออก โดยการกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

เครื่องหมายย่อหน้าที่เกินมาอาจทำให้เกิดหน้าเปล่า
ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

ถ้าหน้าเปล่าเกิดจากตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกตัวแบ่งหน้าแล้วกดปุ่ม Delete เพื่อนำตัวแบ่งหน้าออกได้

ตัวแบ่งหน้าในหน้าเปล่า

นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดหน้าเปล่าที่ไม่ต้องการในส่วนกลางของเอกสารเช่นกัน

ตัวแบ่งส่วน

ตัวแบ่งส่วนหน้าใหม่ หน้าคี่ และหน้าคู่ อาจสร้างหน้าเปล่าใน Word ถ้าหน้าเปล่าของคุณเกิดที่ส่วนท้ายของเอกสาร และคุณมีตัวแบ่งส่วนอยู่ที่นั่น คุณสามารถเลือกตัวแบ่งส่วน แล้วกดปุ่ม Delete เพื่อนำออกได้ วิธีนี้ควรนำหน้าเปล่าออกได้

ตัวแบ่งส่วนในหน้าเปล่า

ข้อควรระวัง: ถ้าตัวแบ่งส่วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดหน้าเปล่าในส่วนกลางของเอกสาร การนำตัวแบ่งส่วนออกอาจทำให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ ถ้าคุณตั้งใจให้เนื้อหาหลังจากนั้นมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน ให้เก็บตัวแบ่งส่วนเอาไว้ คุณไม่ต้องการลบตัวแบ่งส่วน เนื่องจากการลบตัวแบ่งส่วนอาจทำให้หน้าต่างๆ ที่อยู่ก่อนตัวแบ่งส่วนนำการจัดรูปแบบของหน้าต่างๆ ที่อยู่หลังตัวแบ่งส่วนมาใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนเป็นตัวแบ่งส่วนต่อเนื่องได้ ซึ่งจะเป็นการรักษาการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบโดยไม่ต้องแทรกหน้าเปล่า

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนให้เป็นตัวแบ่งส่วนต่อเนื่อง:

 1. คลิกบนหน้า “หลังจาก” ตัวแบ่งส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. คลิกเมนู รูปแบบ จากนั้น เอกสาร

 3. ในกล่องโต้ตอบเอกสาร ให้เปลี่ยน เริ่มส่วนที่ เป็น ต่อเนื่อง

 4. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวแบ่งส่วนเป็นแบบต่อเนื่อง ให้ไปที่เมนู รูปแบบ คลิกเอกสาร จากนั้นนตั้งค่าเริ่มส่วนที่ เป็นต่อเนื่อง
ตารางที่ส่วนท้ายของเอกสาร

ถ้าคุณยังมีหน้าเปล่าที่ไม่ต้องการที่ส่วนท้ายเอกสารของคุณอยู่ อาจเป็นเพราะว่าหน้าก่อนหน้าอาจมีตารางที่ยาวมาถึงด้านล่างของหน้า Word ต้องการย่อหน้าเปล่าหลังจากตาราง และถ้าตารางยาวจนถึงด้านล่างของหน้า ย่อหน้าเปล่าจะถูกดันให้ไปอยู่ในหน้าถัดไป คุณจะไม่สามารถลบเครื่องหมายย่อหน้าเปล่านั้นได้

หมายเหตุ: เทมเพลตประวัติส่วนตัวหลายแบบถูกจัดรูปแบบให้มีตารางแบบเต็มหน้า

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้คือ ให้ซ่อนย่อหน้าเปล่าที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. เลือกเครื่องหมายย่อหน้าในหน้าที่เกิน

 2. คลิกเมนู รูปแบบ

 3. คลิกรายการ ฟอนต์ ในเมนู

 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อน

 5. คลิก ตกลง

 6. คลิก แสดงอักขระที่ไม่พิมพ์ทั้งหมด แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา ในแถบเครื่องมือ มาตรฐาน เพื่อปิดการแสดงอักขระที่ไม่พิมพ์

เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายย่อหน้า ให้เลือกเครื่องหมาย แล้วคลิก รูปแบบ > ฟอนต์ > ซ่อน

หน้าที่ไม่ต้องการควรหายไป

ช่วยเราปรับปรุง Word for Mac

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Word หรือไม่ ถ้ามี โปรดไปที่ Word for Mac UserVoice แล้วบอกใหเราทราบ!

ดูเพิ่มเติม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×